Haberler

30 Mart’ta Oy Tercihlerinde Neler Etkili Oldu?

Ipsos tarafından gerçekleştirilen sandık sonrası araştırması 30 Mart’taki oy kararlarında nelerin etkili olduğunu ortaya çıkardı.

30 Mart günü toplam 1383 seçmenle gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre;

Katılımcıların büyük çoğunluğu oy kararlarını 4 ay öncesinden aldıklarını belirtiyorlar (%70). Bu oran Ak Parti seçmeninde biraz daha fazla olarak gözüküyor. (%79)

Oy tercihlerinde etkili olan unsurlara bakıldığında, belediye başkanlığı tercihlerinde sırasıyla Partinin kendisi (%79), Partinin lideri (%76), Partinin mevcut icraatları (%75), Partinin politikaları, vaatleri (%74) olurken belediye başkan adayının projeleri / vaatleri (%73) daha alt sırada yer alıyor. Bu yanıt sıralaması seçmenlerin çoğunluğunun belediye başkanlığı seçimlerini bir genel seçim havasında değerlendirdiğini gösteren bir bulgu olarak dikkat çekiyor. Ak Parti seçmeninde en çok etkili olan unsurlar ise Partinin hizmet ve icraatları (%88) ve Partinin lideri (%86) olarak gözükürken, CHP seçmeninde Partinin kendisi (%82) ilk sırada geliyor. MHP seçmeninde ise Belediye Başkan adayının kişilik özellikleri, karakteri (%77) ve adayın projeleri / vaatleri (%72) diğer unsurlardan daha yüksek oranda belirtiliyor.

“17 Aralık ile başlayan süreçte çeşitli rüşvet ve yolsuzluk iddialarının ortaya atılması oy tercihlerinizde bir değişikliğe sebep oldu mu?” sorusunu Ak Parti seçmeninin %75’lik bir bölümü “Hayır Etkili olmadı” olarak yanıtlarken, CHP seçmeninin %47’ye yakını parti tercihlerinin kuvvetlendiğini belirtiyor. CHP seçmenlerinin %24’lük bir kısmı ise CHP’ye oy verme kararlarında bu iddiaların rol oynadığını belirtiyor.

Twitter ve Youtube sosyal medya platformlarına erişimin engellenmesinin oy tercihlerinde bir değişikliğe sebep olup olmadığı da bu araştırmada sorulanlar arasında. Bu soruya Ak Parti seçmeni % 82’lik bir oranla “Hayır etkili olmadı” yanıtını verirken, CHP seçmeninin yaklaşık %47’si parti tercihinin kuvvetlendiğini, %23’ü ise CHP’yi tercih etmesinde bu yasakların etkili olduğunu belirtiyor. MHP seçmeninin %52’si engellemelerin oy tercihlerine bir etkisi olmadığını belirtirken, %30’u bu partiyi tercih etmelerinde bu engellemelerin etkin rol oynadığını belirtiyor.

Bu seçimde ilk kez oy kullananların %33’ü Ak Parti’ye, %31’i CHP’ye, %19’u ise MHP’ye oy verdiğini belirtiyor. Kadın seçmenlerin % 43’ü Ak Parti’ye oy verdiğini belirtiyor. Üniversite ve üstü eğitimlilerin %38’i CHP’ye oy verirken, %31’i Ak Parti’ye oy verdiğini iletiyor.

Araştırmada aynı zamanda son dönemde çıkan ses kayıtlarının oy tercihlerine etkisi, Barış Sürecinin yönetiminin oy tercihlerine etkisi de yanıt buluyor.

Ayrıca, seçmenlerin mevcut ekonomi yönetimiyle ilgili algıları ve parti tercihindeki etkileri; seçmenlerin kendi kişisel geçimlerinin yakın gelecekte daha iyi mi yoksa daha kötü mü olacağına dair tahminleri de bu araştırmada konu ediliyor.

Araştırmanın tamamını incelemek için buraya tıklayın.

Araştırma Hakkında:
- Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir.
- Araştırma kapsamında görüşülen seçmenler, tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın standart hatası %95 güven aralığında +/-%2,6’dır. Bir başka deyişle, bu araştırma farklı 1883 kişilik örneklemlerle 100 kez yapılsa, bunun 95’inde yapılan tahmin (yüzde oranlar) 2,2 puan üstünde veya altında olabilir.

Nisan 1, 2014

0

Haberler, Sunum Raporlar

Yorum yazın