Bültenler

Akıl Sağlığı Konusundaki Düşünceleri 29 Ülkede Araştırdık

Ipsos Global Advisor araştırmamız kapsamında 29 ülkeden 20 bin kişiye akıl sağlığı konusunda bazı sorular sorduk. Buna göre; Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %72’si akıl hastalıklarının diğer hastalıklar gibi bir hastalık olduğunu düşünüyor ve bu hastalıkların da hekim desteği olmadan atlatılamayacağını belirtiyor. (%74)

10 Ekim Dünya Akıl Sağlığı Günü için gerçekleştirdiğimiz bu global araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin çoğu akıl hastalıkları konusunda oldukça kabullenmiş ve toleranslı yanıtlar veriyor.

Akıl sağlığımızı fiziksel sağlığımız kadar düşünüyor muyuz?

Global olarak 16-34 yaş aralığındaki ortalama her dört bireyden biri akıl sağlığını düzenli olarak düşündüğünü belirtiyor. Buna karşın 65 yaş üstü bireylerin sadece sekizde biri (%12) bu konuda hem fikir. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireyler ise bu konuda ikiye ayrılmış durumda, %47’lik bir oran akıl sağlığını sıklıkla düşündüğünü belirtirken aynı oranda birey ise akıl sağlığını hiç düşünmediğini veya çok seyrek düşündüğünü iletiyor. Fiziksel sağlığımızı ise daha sık düşünüyoruz gözüküyor. %62’lik bir oran fiziksel sağlığını sıklıkla düşündüğünü belirtiyor. Akıl sağlığını düşünme, önem verme konusunda diğer ülkelerden gelen yanıtlara baktığımızda; Kolombiya (%76), Meksika (%73) ve Brezilya (%73) akıl sağlığını sıklıkla düşündüğünü belirtirken bu konuya en az önem veren ülkeler ise Rusya (%25), Güney Kore (%37) ve Suudi Arabistan (%42) olarak karşımıza çıkıyor.

Akıl hastalığı olan kişilere karşı daha toleranslı olmalıyız

Akıl hastalığı olan kişilere karşı daha toleranslı olmalıyız konusunda, Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %72’si toplumda akıl hastalığı olan kişilere karşı daha toleranslı bir tutum geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu konuda birçok ülke hem fikir. Güney Kore (%31) ve Japonya (%47)’dan araştırmaya katılan bireyler ise bu konuda en az hem fikir ülke vatandaşları olarak karşımıza çıkıyor.

Akıl Sağlığı Profesyoneline Gitmek

Araştırmanın yapıldığı ülkelerin çoğunun hem fikir olduğu konulardan biri de akıl sağlığı konusunda profesyonel destek almanın ne kadar normal olduğunu bize gösteriyor. “Akıl sağlığı konusunda bir profesyonele görünmek güçlü olduğumuzun göstergesidir” ifadesine katılım konusunda araştırmaya katılan ülkelerin çoğunluğu hemfikir. Türkiye’den katılan bireylerin %71’i de bu konuya katılıyor. Bu konuya en az destek veren ülkeler ise Japonya (%24) ve Güney Kore (%28) olarak karşımıza çıkıyor.

Araştırmayla ilgili detaylı sonuçlar için buraya tıklayın.

Araştırma Künyesi

Araştırma 23 Ağustos – 6 Eylül tarihleri arasında toplam 20,003 bireyle 29 ülkede gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında sorular, Ipsos Online Paneli üzerinden bireylere iletilmiştir. Araştırma kapsamındaki ülkeler: Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Çin, Kanada, Şili, Kolombiya, Danimarka, Fransa, Almanya, Macaristan, Hindistan, İtalya, Japonya, Meksika, Hollanda, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, Türkiye, İngiltere,ABD, Malezya ve Israil. Araştırmanın gerçekleştirildiği 15 ülkede veriler genel nüfus profiline ve temsiliyetine dönük olarak ağırlıklandırılmıştır.

Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, İngiltere, Hindistan, İtalya, İspanya ve ABD’de her birinde ortalama 1000+ bireyle anket yapılırken geriye kalan ülkelerde ise 500+’er bireyle anket yapılmıştır, bu ülkelerde örneklem genelden ziyade orta ve üst gelir grubu ve internet erişimi olan nüfusu temsil etmektedir. Her hâlükârda bu sosyal gruplar önemli ve büyüyen bir orta sınıf olduğu için sonuçlar bu ülkelerin nabzını anlamak için önemli göstergelerdir.

Ekim 30, 2019

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın