Bültenler

Algılar ve Gerçekler: Ipsos 33 Ülkede Araştırdı

Sizce en zengin yüzde 1’lik nüfus, ülkedeki toplam hane halkı servetinin yüzde kaçına sahip?

Sizce 20 yaş ve üzeri her 100 kişiden kaçı aşırı kilolu veya obez?

Sizce ülkemizdeki ortalama insan yaşı kaçtır?

Peki, sizce ülkenizdeki insanların yüzde kaçı kırsal alanda yaşıyor?

Şimdi bu sorulara vereceğiniz tahmini yanıtları bir kenara yazın. Haberin sonunda gerçek sonuçlarla kıyaslayın, bakalım ne kadar doğru bildiniz?

Aralarında Türkiye’nin de olduğu 33 ülkeyi kapsayan Ipsos araştırması, toplumun sosyal konulardaki algısını test ediyor.

Algının Riskleri adlı bu araştırmada katılımcılara ülkelerindeki zenginlik, obezite, internet kullanımı vb çeşitli konulardaki istatistiki tahminler soruluyor ve gerçek sonuçlarla karşılaştırılıyor.

Sizce en zengin %1’lik nüfus ülkedeki toplam hanehalkı servetinin yüzde kaçına sahiptir?

Katılımcıların geneli ülkelerindeki en zengin %1’lik nüfusun toplam hane halkı servetindeki payını olduğundan fazla tahmin ediyor. Bu durum özellikle gelişmiş ülkeler için geçerli.

Olduğundan fazla tahmin eden ülkelerin başında İngiltere geliyor. İngiltere’deki vatandaşlar ülkelerinin en zengin %1’lik kesiminin toplam hane halkı servetinin %59’una sahip olduğunu düşünüyor. Oysa gerçekte; İngiltere’de toplumun en zengin %1’lik kesimi toplam hane halkı servetinin %23’üne sahip…

Türkiye ise bu konuda en iyi tahmini gerçekleştirenlerden birisi… Türkiye’den katılımcılar ülkelerindeki en zengin %1’lik kesimin toplam gelirin %53’üne sahip olduğunu düşünüyor. Gerçekte de bu oran %54.

Sizce en zengin %1’lik nüfus ülkedeki toplam hane halkı servetinin yüzde kaçına sahip olmalı?

Bu soruya verilen yanıtlardaki genel eğilim, en zengin %1’lik nüfusun hane halkı servetindeki payının daha az olması gerektiği yönünde

Türkiye’den katılımcılar ülkemizdeki en zengin%1’lik nüfusun hane halkı servetinin %21’ine sahip olması gerektiğini düşünüyor. Gerçek oran ise yukarıda bahsettiğimiz gibi %54.

Sizce 20 yaş ve üzeri her 100 kişiden kaçı aşırı kilolu veya obezdir?

Katılımcılar genel olarak ülkelerindeki aşırı kilolu veya obez kişilerin oranını düşük tahmin ediyorlar.

Bu konuda en doğru tahmini yapan ülke Güney Kore… Güney Kore’den katılımcılar ülkelerindeki 20 yaş üzeri aşırı kilolu veya obez oranını %32 olarak tahmin etti, gerçek sonuç ta tam %32 idi.

Araştırmaya Türkiye’den katılanlar ise Türkiye’de 20 yaş üzeri her 100 kişiden sadece 32’sinin obez veya aşırı kilolu olduğunu tahmin etti. Fakat gerçek sonuç maalesef daha acı: Türkiye’de her 100 kişiden 65’i aşırı kilolu veya obez.

Sizce 20 yaş ve üzeri her 100 kişiden kaçı aşırı kilolu veya obezdir?

Genel sonuçlar katılımcıların ülkelerindeki ortalama yaşı daha yüksek olarak tahmin ettiğini gösteriyor. Türkiye’den katılımcılar Türkiye’deki ortalama yaşın 54 olduğunu belirtiyor oysa ki Türkiye’de ortalama insan yaşı 30.

Gerçeğe en yakın tahmin ise Almanya’dan geliyor. Almanya’dan katılımcılar ülkelerindeki ortalama insan yaşının 51 olduğunu tahmin ediyor, gerçekte ise Almanya’daki ortalama insan yaşı 47.

Sizce meclisteki milletvekillerinin yüzde kaçı kadındır?*

Kadın milletvekilli oranına ilişkin yanıtlarda ciddi bir çeşitlilik söz konusu; bazı ülkeler çok doğru tahminlerde bulunurken bazıları dikkat çekici oranda düşük veya daha yüksek tahminlerde bulunuyor.

Bu konuda gerçek sonuçlara göre en iyimser tahmin Rusya’dan geliyor. Rusya’dan katılımcılar ülkelerindeki kadın milletvekili oranını yüzde 31 olarak belirtiyor, gerçek oran ise yüzde 14.

Türkiye’den katılımcılar ise ülkelerindeki kadın milletvekili oranını yüzde 15 olarak tahmin ediyor, gerçek oran ise yüzde 18.

*Gerçek oranlarda Araştırmanın yapıldığı tarihteki milletvekili sayıları esas alınmıştır.

Sizce çalışma çağındaki her 100 kadından kaçı istihdam ediliyor?

Dünya genelinde insanlar ülkelerindeki çalışma çağındaki kadın istihdam oranını doğru tahmin ediyor.

Türkiye’den katılımcılar ülkedeki çalışma çağındaki kadın istihdam oranını %34 olarak tahmin ediyor, gerçekte ise %30.

Sizce ülkenizdeki insanların yüzde kaçı kırsal alanda yaşıyor?

Genel olarak insanlar ülkelerinde kırsal alanda yaşayanların oranını yüksek olarak tahmin ediyor.

Türkiye’den katılımcılar ülkede kırsal alanda yaşayanların oranını %37 olarak tahmin ediyorlar. Oysa Türkiye’de kırsal alanda yaşayanların oranı %8…

Sizce her 100 kişiden yaklaşık kaçı bilgisayar veya mobil cihaz aracılığıyla evlerinde internete erişim sağlıyor?

Gelişmekte olan ülkelerde insanların internete erişim oranı olandan yüksek tahmin edilirken, gelişmiş ülkelerde tam tersi bir durum söz konusu.

Türkiye’den katılımcılar ülkede her 100 kişiden 68’nin bilgisayar veya mobil cihaz aracılığıyla evlerinde internete erişim sağladıklarını tahmin ediyor. Gerçekte ise her 100 kişiden 47’si bu erişime sahip.

Detaylı grafikler için Türkiye Barometresi Yeni Yıl Özel Raporu’nda yer alan Algının Riskleri bölümünü inceleyebilirsiniz.

Araştırma Hakkında:

• Bu araştırmanın amacı, 33 ülkede insanların kendi ülke nüfuslarına dair bazı temel konular ve özelliklere ilişkin algı ve düşüncelerinin gerçeklere ne kadar yakın veya uzak olduğunu tespit etmektir.

• Araştırma kapsamında 1-16 Ekim 2015 tarihleri arasında 25.556 anket gerçekleştirilmiştir.

• Araştırma dünya çapında 33 ülkede gerçekleştirildi. Ipsos Online Panel sistemi kullanılan ülkeler: Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya , Kanada, Şili, Çin, Kolombiya, Fransa, Almanya, Macaristan, Hindistan, İsrail, İtalya , Japonya, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç , Peru, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan , Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, İngiltere , Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’dir. İrlanda’da bilgisayar destekli telefon (CATI); Sırbistan ve Karadağ’da yüz yüze anket (CAPI) yöntemi kullanılmıştır.

• Yaklaşık 1000+ kişiyle anket yapılan ülkeler: Amerika, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Sırbistan, İspanya, İngiltere, Karadağ, Hollanda, İsveç, Norveç ve Amerika Birleşik Devletleri’dir. Diğer ülkelerde 500+ kişiyle anket yapılmıştır.

• Sonuçlarda toplamların 100 olmaması, yuvarlamalardan, çoklu cevaplardan veya bilmiyorum/cevap yok seçeneklerinin dahil edilmemesinden kaynaklanabilir.

• Nüfus profilini yakalayabilmek adına veri ağırlıklandırılmıştır.

Ocak 25, 2016

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın