Bültenler

Bu Bir Ayrılık Hikayesidir

Artan rekabet, kredi birleştirme olanağı gibi gerçeklerin şekillendirdiği bankacılık sektöründe, banka müşterilerinin ‘Exit/Ürün taşıma-Bankayı terk etme’ eğilimleri hız kazanıyor. Bankacılıkta mevcut müşterileri elde tutmak, yeni müşteri kazanımından daha düşük maliyetli… Bu nedenle, ‘exit/terk etme’ eğiliminin altında yatan ‘irrasyonel’ tüketici inanış ve davranışlarını anlamak, tüketicileri elde tutma ve geri kazanım programları için anahtar rol oynuyor.

Mevcut koşullardan yola çıkarak çok paylaşımlı kalitatif bir araştırma hazırlandı. Orta segment bireysel müşteriler (Mass) müşterilerin exit/terk etme süreçlerinin altında yatan davranışların anlaşıldığı ve ideal geri kazanım deneyimi için önerilerin iletildiği bu araştırmaya göre:

• Kültürel kodlarımızın tüketici davranışları üzerinde belirleyici rolleri var

• ‘Exit’ geliyorum der: Exit eğilimleri öngörülebilir. Bu noktada ilk temas noktaları kritik role sahip…

• Tüketiciler ürün taşıma/bankayı terk etme kararı verdikten sonra, davranışları hızlı ve doğrusal bir çizgide ilerliyor

• Exit eğilimlerinin şekillenmesinde ve sonuçlanmasında büyük ve küçük bankaların imajları da rol oynuyor

• İdeal süreç ve duygu yönetimleri ile tüketicilerin ürün taşıma/bankayı terk etme eğilimlerini anlamak ve önüne geçmek mümkün

Araştırma Hakkında:

Ipsos UU Kalitatif Araştırmalar tarafından hazırlanan bu rapor, kalitatif yöntemle toplam 30 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

Araştırma ile ilgili daha detaylı bilgi için: seyma.kuroglu@ipsos.com

Şubat 24, 2016

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın