Blog ve Yorumlar

Hayatımız Segmentasyon

Günümüzün rekabetçi piyasalarında başarıya ulaşabilmenin anahtarı müşteri odaklı olmak. Müşterileri memnun etmenin yolu ise onları anlamak ve tanımaktan geçiyor ki bunun için ilk adım segmentasyon araştırmaları. ...

Yazar : Özlem Üsen

Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde tamamlayan Özlem Üsen, eğitimine Marmara Üniversitesi Ekonometri Anabilim Dalı İstatistik Bölümü’nde yüksek lisans yaparak devam etti. Yüksek lisans eğitimi sırasında eş zamanlı olarak 1996 yılında AC Nielsen Araştırma Şirketi’nde İstatistik Uzmanı olarak meslek hayatına başladı. 2001 yılına kadar çalıştığı bu şirketten en son data kalite sorumlusu olarak ayrılarak 2001-2011 yılları arasında Synovate Araştırma’da İstatistik Bölüm Müdürü olarak çalıştı. Bu görevi sırasında Avrupa ve Cemea Bölgesi Synovate ofislerinin İstatistik Hub Müdürü olarak görev yaptı. 2012 başından beri Ipsos ‘ta Marketing Science Ekibi yöneticisi olarak çalışmaktadır.
Hayatımız Segmentasyon

Zamana Göre Ölçülebilen Bir Zaman Servisi Verisi

Yazar : Güntaç Özler

Güntaç Özler İzmir doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ nden mezun oldu. ABD’ de Indiana ve Newyork üniversitelerinden yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı, 1976-1983 yılları arasında ODTÜ Ekonomi Bölümü' nde çalıştı. 1985’den sonra Piyasa Araştırma alanında 20 yılı aşkın bir süre çalıştı. 2008 yılında emekli oldu. Halen çeşitli üniversitelerde (Bahçeşehir. Toros, Aydın ve Atılım Üniversiteleri) İstatistik, Ekonomi, ve Pazarlama Araştırmaları dersleri vermektedir
Zamana Göre Ölçülebilen Bir Zaman Servisi Verisi

Türkiye’nin Pazarlama Haritası: Farklı Bir Perspektif

Yazar : Güntaç Özler

Güntaç Özler İzmir doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ nden mezun oldu. ABD’ de Indiana ve Newyork üniversitelerinden yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı, 1976-1983 yılları arasında ODTÜ Ekonomi Bölümü' nde çalıştı. 1985’den sonra Piyasa Araştırma alanında 20 yılı aşkın bir süre çalıştı. 2008 yılında emekli oldu. Halen çeşitli üniversitelerde (Bahçeşehir. Toros, Aydın ve Atılım Üniversiteleri) İstatistik, Ekonomi, ve Pazarlama Araştırmaları dersleri vermektedir
Türkiye’nin Pazarlama Haritası: Farklı Bir Perspektif

Bana Gerçeği Söyleyin Doktor

Günün sonunda sağlanacak yüksek memnuniyet ile asıl hedef daha fazla pazar payına sahip olmak veya en azından sahip olunan payı korumak. ...

Yazar : Sidar Gedik

Ipsos Türkiye CEO’su olan Sidar Gedik, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. 1997'de başlayan araştırmacılık hayatı, 2001 sonrasında kurucu ekibinde yer aldığı KMG ve sonrasında Ipsos'ta olmak üzere yaklaşık 18 yıldır devam ediyor. 2015 yılına kadar 8 yıl süreyle Ipsos Türkiye İcra Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2015 itibarı ile Ipsos Türkiye CEO'su olarak çalışma hayatına devam ediyor
Bana Gerçeği Söyleyin Doktor

Veriye Dayalı Karar Alma ve Etki Analizi

“Veriye dayalı politika yapma / karar alma” anlayışı dünyada kamu yönetiminde giderek güç kazanıyor. ...

Yazar : admin

Veriye Dayalı Karar Alma ve Etki Analizi

Hane Tüketim Verilerinin Doğrudan Göstermeyip İşaret Ettikleri…

Doç. Dr. Güntaç Özler’in Değerlendirmesiyle

Yazar : Güntaç Özler

Güntaç Özler İzmir doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ nden mezun oldu. ABD’ de Indiana ve Newyork üniversitelerinden yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı, 1976-1983 yılları arasında ODTÜ Ekonomi Bölümü' nde çalıştı. 1985’den sonra Piyasa Araştırma alanında 20 yılı aşkın bir süre çalıştı. 2008 yılında emekli oldu. Halen çeşitli üniversitelerde (Bahçeşehir. Toros, Aydın ve Atılım Üniversiteleri) İstatistik, Ekonomi, ve Pazarlama Araştırmaları dersleri vermektedir
Hane Tüketim Verilerinin Doğrudan Göstermeyip İşaret Ettikleri…

İtibar Yönetiminde Global Trendler

Ipsos Türkiye Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Tonguç Çoban itibar yönetiminde global trendleri anlatıyor. ...

Yazar : admin

İtibar Yönetiminde Global Trendler

Sesim Geliyor mu?

Yazar : Sidar Gedik

Ipsos Türkiye CEO’su olan Sidar Gedik, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. 1997'de başlayan araştırmacılık hayatı, 2001 sonrasında kurucu ekibinde yer aldığı KMG ve sonrasında Ipsos'ta olmak üzere yaklaşık 18 yıldır devam ediyor. 2015 yılına kadar 8 yıl süreyle Ipsos Türkiye İcra Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2015 itibarı ile Ipsos Türkiye CEO'su olarak çalışma hayatına devam ediyor
Sesim Geliyor mu?

Soy Büyüğümüz Sosyal Medya

Yazar : Yaprak Kılıççı

Robert Lisesi’nin ardından, lisans eğitimini 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. 1993-1997 yılları arasında Zet Nielsen’da göreve başlayan Yaprak Aykan, Özel Araştırmalar ve Perakendeci Ölçüm Hizmetleri bölümlerinde en son Müşteri Hizmetleri Grup Müdürü ünvanında çalışmıştır. Ardından, Metro Emlak Yatırım A.Ş. ve Koç Ece Proje Yönetimi A.Ş.’de Pazar Araştırma Müdürü ve Proje Yöneticisi olarak görev yapmıştır. 2001 yılında ise Ipsos KMG’ye katılmış ve Medya Araştırmları Genel Müdürü görevini yürütmüştür. 2013 yılı başından bu yana Kalitatif Araştırmalar Genel Müdürü olarak görev almaktadır.
Soy Büyüğümüz Sosyal Medya
İtibar Araştırmalarının “İtibarı” Yükseliyor