Bültenler

Cinsiyete Yönelik Global Tutumlar Araştırması

Ipsos olarak 29 ülkeden 20 bini aşkın kişiyle gerçekleştirdiğimiz araştırma ile belli vasıfların, hane içi görevlerin ve mesleklerin hangi cinsiyetlerle daha çok ilişkilendirildiğini anlamaya çalıştık. Sonrasında ise ülkelerin bu konulara gelecekte daha mı çok yoksa daha mı az oranda cinsiyetçi yaklaşacağı konusunda bireylerin görüşlerini aldık.

Araştırmanın ilk bölümünde çeşitli özelliklerin hangi cinsiyetle daha çok ilişkilendirildiği soruldu. Buna göre;

“Güç” kavramı daha çok erkeklerle ilişkilendiriliyor. Global ortalamada katılımcıların %35’i bu kavramın daha çok eril olduğunu belirtiyor. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %45’i de “Güç” kavramını daha çok erkeklerle ilişkilendiriyor.

“Bilgelik” kavramının daha çok erkeklerle ilişkilendirildiği ülkeler Çin ve Türkiye olarak karşımıza çıkıyor. (%33 ve %30). Global ortalamada ise eril bir ilişkilendirme nispeten daha düşük ama yine de dişil bir ilişkilendirmeden daha yüksek gözüküyor. Bilgelik kavramını daha çok kadınlarla ilişkilendiren ülkeler ise özellikle Sırbistan, Fransa, İsveç, Rusya…

“Mizah” kavramı da çoğunlukla daha çok bir erkek özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Global ortalamada %19’luk bir oran bu özelliği daha çok eril olarak nitelendiriyor. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %29’u da mizah özelliğinin daha çok eril bir özellik olduğunu iletiyor…

“Başkalarıyla ilgilenmek” kavramı ise daha ziyade kadınlarla ilişkilendirilen bir özellik olarak görülüyor. Global ortalamada %23’lük bir oran bu özelliği daha çok dişil olarak değerlendiriyor. Buna karşın her ne kadar ilişkilendirme seviyesi 10 üzerinden 5.5 olsa da yani çok kuvvetli olmasa da araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %27’si başkalarıyla ilgilenmek özelliğini daha çok erkeklerle ilişkilendiriyor.

“Güven” ve “Liderlik” kavramları da yine global kamuoyu nezdinde nispeten daha eril özellikler olarak değerlendirilmiş gözüküyor.

Fatura ödemek, temizlik yapmak gibi hane içindeki çeşitli görevlerin de kadınlarla mı yoksa erkeklerle mi daha çok ilişkilendirildiği de araştırmamızda değerlendirildi. Buna göre;

“Fatura ödemek/finansı yönetmek” işi global ortalamada daha çok erkeklerle ilişkilendirildi. (%20) Bu konunun erkeklerle en çok ilişkilendirildiği ülkeler ise Türkiye (%36), Suudi Arabistan (%35) olarak görüldü. Araştırmayı Japonya’dan katılan bireyler ise fatura ödemek/finansı yönetmek işini daha çok kadınlarla ilişkilendirdi.

“Tamirat gibi bakım işleri” ise erkeklerin yapması gereken bir görev olarak tüm ülkelerce belirtiliyor.

“Çamaşır yıkamak” işi de hem global ortalamada hem de ülke sonuçlarının çoğunda daha çok kadınlarla ilişkilendiriliyor.

Mesleklerin hangi cinsiyetle daha çok ilişkilendirildiğine baktığımızda ise; doktor, politikacı, bilim insanı, bilişim teknolojileri çalışanı, inşaat işçiliği gibi çoğu mesleğin daha çok erkeklerle ilişkilendirildiği görülüyor. Öğretmenlik mesleği ise en çok kadınlarla ilişkilendiriliyor.

Cinsiyetçi yaklaşım gelecek 5 yılda pek değişmeyecek gözüküyor:
Araştırmamız kapsamında sorduğumuz özelliklerin, hane içi görevlerin ve mesleklerin cinsiyetlere göre değerlendirilmesi konusu gelecek beş yıl içinde daha da artacak mı yoksa azalacak mı ya da aynı mı kalacak sorusuna global ortalamanın hemen hemen yarısı aynı kalacağını belirtiyor. (%46) Araştırmaya Hindistan’dan katılan bireylerin %47’si ise bu tür bir cinsiyetçi tutumun artacağını belirtiyor. Bu konuda en optimist ülkenin Güney Kore olduğu söylenebilir. Araştırmaya Güney Kore’den katılan bireylerin %49’u cinsiyete göre ilişkilendirmelerin daha az olacağını düşünüyor.

Araştırma Hakkında

Araştırma 29 ülkeden toplam 20,448 birey ile Ipsos Global Advisor online araştırma platformu üzerinden 20 Eylül – 4 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Örneklem şu ülkelerde ülke başına 1000 birey ile gerçekleştirilmiştir: Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Japonya, Meksika, İspanya ve ABD.

Araştırma şu ülkelerde ise ülke başına 500 birey ile gerçekleştirilmiştir: Arjantin, Belçika, Şili, Macaristan, Hindistan, Malezya, Hollanda, Peru, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Singapur, Güney Afrika, Güney Kore, İsveç ve Türkiye. Bu ülkelerde örneklem genelden ziyade orta ve üst gelir grubu ve internet erişimi olan nüfusu temsil etmektedir. Her hâlükârda bu sosyal gruplar önemli ve büyüyen bir orta sınıf olduğu için sonuçlar bu ülkelerin nabzını anlamak için önemli göstergelerdir.

Raporun tamamına ulaşmak için buraya tıklayın.

Bu raporu temel olarak; erillik, medyada kadının temsili ve oyuncaktan modaya ürünlerin cinsiyetçi pazarlamaları gibi çeşitli konulara derinlemesine değinen görüşlere, Ipsos’un What the Future yayınında yer verildi. İncelemek için buraya tıklayın.

Şubat 25, 2020

0

Bültenler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın