Bültenler

Çocuk Giyimde Markalaşma Potansiyeli Yüksek

Çocuk giyim pazarı, harcamaların kısıldığı dönemlerde bile nispeten az etkilenen bir pazar. 15 yaş altındaki nüfusun payının %25 gibi yüksek bir oranda olması ve ülkedeki yüksek doğum oranı nedeniyle, Türkiye çocuk giyim pazarının gerek yerli gerek yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edeceğini söylemek mümkün. Kayıtdışı pazarın önemli bir hacme sahip olduğu Türkiye’de markalaşma yolunda oldukça büyük bir potansiyel bulunuyor. İnternetten alışveriş yapma oranının artıyor olması ve hazır giyimin internet alışverişini tetikleyen ürün kategorilerinden biri olması, pazarın bu alım kanalında hareketlenmekte olduğunu gösteriyor.

Bebek – Çocuk Giyim Segmenti 2012’de %15 büyüyerek 1.4 milyar TL’ye ulaşıyor ve toplam Hazır Giyim harcamalarının %9.3’ünü oluşturuyor. 2008’den bu yana bakıldığında segment büyümesi trend olarak Hazır Giyim büyümesinin altında gerçekleşirken 2012’de Hazır Giyim büyümesinin üzerine çıkıyor.

Yıllara Göre Harcama Değişimi
2009 vs 2008
2010 vs 2009
2011 vs 2010
2012 vs 2011
Bebek-Çocuk Segmenti (%) -5 4 4 12

Kaynak: Ipsos Hazır Giyim Endeksi

Pazarın büyümesine en fazla katkıyı pantolon, tişört, kazak-hırka-süveter grubu, gömlek ve jean yapıyor. Bu kategoriler Bebek-Çocuk segmentinin %59’unu oluşturuyor. 2008’den bu yana aralarında en fazla büyüyen ürün kategorisi ise tişört, son 5 sene içinde %52 oranında büyümüş durumda. Jean ise 2010 ve 2011’de düşüş yaşasa da, 2012 yılı sonunda tekrar toparlanıyor.

Harcama Payı
2012 (%)
Pantolon 20
Tişört 13
Kazak-Hırka-Süveter 12
Gömlek 8
Jean (Denim) 8

Kaynak: Ipsos Hazır Giyim Endeksi

Diğer segmentlerde olduğu gibi Marmara Bebek-Çocuk segmentinde de harcamaların en fazla yapıldığı bölge ve pazarın üçte birini oluşturuyor. Marmara’yı Doğu & Güney Doğu ve İç Anadolu Bölgeleri izliyor. 2008 yılına göre bakıldığında harcamalarını en fazla arttıran bölgeler de yine İç Anadolu ve Doğu & Güney Doğu. Üç büyük il Bebek-Çocuk segmenti pazarının %27’sini oluşturuyor.

Harcama Payı
2012 (%)
Marmara 33
Ege 11
İç Anadolu 18
Akdeniz 11
Doğu & Güney Doğu 20
Karadeniz 9
Toplam Hazır Giyim 100

Kaynak: Ipsos Hazır Giyim Endeksi

Hazır Giyim Endeksi Hakkında
Hazır Giyim Tüketim Endeksi, Ipsos Hane Tüketim Paneli verileri üzerinden hazırlanmaktadır. Ipsos Hane Tüketim Paneli, Türkiye genelini temsil eden bir örneklem yapısına sahiptir. Örneklem 8,600 haneyi kapsamaktadır. Tabakalandırılmış tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen Ipsos Hane Tüketim Paneli örneklemi, coğrafi bölgeler, sosyo-ekonomik statü (SES) ve hane büyüklüğü dağılımı açısından Türkiye temsiliyetine sahip olmasının yanı sıra hanede alışverişten sorumlu olduğu beyan edilen kişinin yaşı ve eğitim düzeyi açısından da Türkiye nüfusunu temsil eder. Ipsos Hane Tüketim Paneli’nde veriler günlük yöntemi ile toplanır. Süreç her hafta izlenmektedir. Yıllık veriler Aralık ayı başından Kasım ayı sonuna kadar olan verileri kapsar.

Mayıs 27, 2013

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın