Bültenler

Çocukların Alışkanlıkları Değişiyor: Televizyonun Yerini İnternet Alıyor

Türkiye’de çocuklar aile hayatının en önemli unsuru, aileler çocuklarıyla hemen hemen aynı hayatı sürüyorlar, alışverişlerde birlikte, mecra tüketiminde; ve hatta TV izlemede birlikteler. Dolayısı ile çocuklar tüm temas noktalarında ailelerini etkileme gücüne sahip. Bundan yola çıkarak Ipsos Medya Araştırmaları tarafından Haziran ayında ikincisi gerçekleştirilen “çocukların yaşam tarzı ve medya tüketimi araştırması” ile 4-14 yaş arası çocukların medya tüketimi, yaşam tarzı ve teknoloji sahiplikleri mercek altına alındı.
Çalışmadan çıkan çarpıcı sonuçların bazıları şu şekilde:
Geleneksel mecralar, hala iletişimde çocuklara ulaşmak için en etkin yol olsa da internet ve mobil iletişim çocuk ve gençlere ulaşmada giderek daha anahtar bir rol üstlenmekte.
Çocukların hayatlarında eğitim önemli bir yer tutuyor, arta kalan zamanları ise televizyon ile birlikte internet dolduruyor. Çocukların %95’i yaptıkları aktiviteler arasında televizyondan bahsederken, %54’ü bilgisayarda oyun oynuyor. Çocuk programlarına ek olarak yetişkinlere hitap eden programlar ve hatta burada yayınlanan reklamlar dahil olmak üzere televizyonu ilgiyle izliyorlar olsalar da hanelerinin %74’ünde bilgiyayar ve %62’inde internet bağlantısı bulunan çocuklar elbette teknoloji ve internete daha bağımlı ve yatkınlar; bu yatkınlık her geçen sene daha fazla artıyor.
Internetin hayatlarına girmesi ile birlikte televizyon veya diğer aktivitelere ayrılan vakit azalıyor ve internetin gitgide çocukların hayatlarında vazgeçilmez bir yere sahip oluyor. Öyle ki; Özellikle 12-14 yaş erkek çocukların %57’si internetten “vazgeçemeyeceklerini” dile getiriyorlar.
Çocukların önemli bir kısmı az da olsa kullanılabilir bir harçlığa sahip ve bunu genellikle çocuklara yönelik gıda alımında ve yaşla birlikte artan oranda kırtasiye, aksesuar, sinema gibi farklı gruplarda harcayabiliyorlar. Çocukların özellikle, hızlı tüketim ürünleri tüketimlerinde reklamlar azımsanamayacak bir etkiye sahip; her iki çocuktan biri reklamda gördüğü ürünü talep ediyor.

Eylül 23, 2013

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın