Bültenler

Çevre ve İklim Değişikliğini Dünya Kamuoyu Nasıl Algılıyor? Ne Gibi Çözümler Sunuyor?

Ipsos Global @dvisor 28 ülkede dünya kamuoyunun çeşitli çevre sorunlarına nasıl baktığını, hangilerini öncelik olarak gördüğünü ve ne gibi aksiyonlar alınması gerektiğini araştırdı.

İnsanlar hangi çevre konularında daha çok endişeliler?

Araştırma kapsamında katılımcılara ülkelerinin yaşadığı ve yerel liderlerinin önceliklendirmesini gerektiğini düşündükleri en önemli üç çevre konusu soruldu. Buna göre dünya ortalamasına bakıldığında; küresel ısınma/iklim değişikliği, hava kirliliği ve atık yönetimi en önemli, endişelendirici üç çevre konusu olarak belirtildi. Bununla birlikte, toprak erozyonu, paketli tüketici ürünlerinin fazlalığı, seller ve karbon emisyonu nispeten en az endişe verici konular olarak dile getirildi. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin en endişe verici çevre konuları sıralaması ise şöyle oldu: 1. Ormanların yok edilmesi 2. Doğal kaynakların tükenmesi 3. Yoğun nüfus…

Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda en endişeli ülkeler İspanya (%45), Güney Kore (%44) ve Fransa (%40)…

Küresel ısınma veya iklim değişikliği; dünyanın ortalama küresel ısısında bir artışın gözlemlendiği anlamına geliyor. Bilim insanları bu değişimlerin hava ve iklim sistemlerinde doğrusal bir etkisinin olacağını bekliyor. Bu kapsamda Ipsos Global @dvisor araştırmasına katılan bireylere, küresel ısınma veya iklim değişikliğinin dünyanın en önemli üç çevresel sorunundan biri olup olmadığı soruldu. Ortalamada %30’luk bir kesim bunu en önemli 3 çevresel sorun arasında görürken bu konuda en endişeli ülkeler İspanya (%45), Güney Kore (%44) ve Fransa (%40) oldu. Araştırmayı Türkiye’den katılan bireylerin ise %29’u en önemli 3 çevre sorunu arasında küresel ısınma veya iklim değişikliğini gösterdi.

Hava kirliliği Güney Kore için en önemli üç çevre sorunundan biri…

Hava kirliliği, atmosferde zarar verici veya aşırı miktarlarda gazın ve partiküllerin varlığına işaret eder. Bu kapsamda araştırmaya katılan bireylere hava kirliliğini en önemli üç çevre sorunu arasında görüp görmedikleri soruldu. Bu konuda en endişeli ülke ise Güney Kore (%61) olurken %57 ile Polonya ve Çin hava kirliliği konusunda endişelenen ülkelerde ikinci sırada görüldü. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %22’si bu konuyu ilk üçe taşıdı.

Sırbistan atık yönetimini en önemli çevre sorunlarından biri olarak görüyor.

Küresel gelir arttıkça, ürünlere olan talep de artıyor ve dolayısıyla bu ürünlerin üretimi ve kullanımından kaynaklı atıklar da çoğalıyor. Atıkları yönetmek konusunu en önemli üç çevresel konudan biri gören ülkeler Sırbistan (%49), Birleşik Krallık (%46), Rusya (%44) ve İtalya (%43) olarak görüldü. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin ise sadece %11’i atık yönetimi konusunu en önemli ilk üç çevre konusu arasında sıralandırdı.

Su kirliliği genellikle insan aktivitelerinden kaynaklanıyor.

Su kirliliği, büyük su kitlelerinin kirlenmesine işaret eder. Genellikle, kirlilik; tarım veya atık üretimi gibi insan aktivitelerinden kaynaklanır. Ipsos Global @dvisor araştırması kapsamında su kirliliğini en önemli üç çevre sorunu olarak gören bireylerin çoğunluğu şu ülkelerde görüldü: Peru (%43), Sırbistan (%42), Meksika (%41) ve Brezilya (%41)…

Enerji kaynaklarının ve teminin geleceği konusunu Japon kamuoyunun odağında…

Bazı enerji kaynaklarının oluşması için milyonlarca yıl gerekir ve tek bir kullanım sonrasında tükenirler. Bu şekilde enerji kullanımının, uzun dönem de olsa kısa dönem de olsa, sınırlı bir temini vardır. Araştırma kapsamında; enerji kaynaklarının ve teminin geleceği konusunu en önemli üç çevre sorunundan biri olarak gören ülkelerin başında Japonya (%43) geliyor. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin sadece %29’u bu konuyu ilk üçe taşıyor.

Ormanların yok edilmesi konusunda Türkiye endişe belirtiyor.

Ormanların yok edilmesi konusu da oldukça önemli bir çevre sorunu olarak gündeme getiriliyor. Örneğin Romanya’da yakın zamanda hükümet geniş kapsamda vuku bulan yasa dışı konutlaşmaya karşı mücadele konusunda politikalar geliştirmeye zorlandı. Ipsos Global @dvisor araştırmasında da Ormanların yok edilmesi konusunu en önemli üç çevre sorunundan biri gören ülkelerin başında %70 ile Romanya geliyor. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %49’u da bu konuyu ilk üçe taşıyor. Brezilya da %49 oranında ormanların yok edilmesini en önemli üç çevre sorunundan biri olarak gören ülkeler arasında görülüyor. Ormanların yok edilmesi konusunu en önemli üç çevre sorunundan biri olarak en az değerlendiren ülkeler %6 ile Güney Afrika ve Çin.

Doğal kaynakların tükenmesi konusunu en önemli üç çevre sorunundan biri olarak gören ülkelerin başında Türkiye geliyor

Doğal Kaynakların Tükenmesi konusu zor bir tartışma konusu olarak karşımıza çıkıyor. Bir yanda doğal kaynakların kısıtlı oluşu ve nadiren yenilendiği gerçeği öte yanda ise küresel nüfusun ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri üretmek için gerekli oldukları gerçeği var. Peki kamuoyu doğal kaynaklar konusunda ne derece endişeli? Doğal kaynakların tükenmesi konusunu en önemli üç çevre sorunundan biri olarak gören ülkelerin başında Türkiye geliyor. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %39’u doğal kaynakların tükenmesini en önemli üç çevre sorunundan biri olarak belirtiyor. Bu görüşü araştırmaya Şili (%37) ve Meksika (%35)’dan katılan bireyler takip ediyor.

Nüfus Yoğunluğu Güney Afrika ve Türkiye için önemli bir çevre sorunu olarak değerlendiriliyor

Küresel nüfus arttıkça yer ve kaynaklar konusundaki rekabet de artıyor. Bu araştırma kapsamında nüfus yoğunluğunu en önemli üç çevre sorunundan biri olarak gören ülkelerin başında Güney Afrika (%33) geliyor, bunu %32 ile Türkiye takip ediyor. Bu konuda en az endişeli ülkeler ise Romanya (%1), Sıbristan (%3), Macaristan (%4) ve Rusya (%4) olarak görülüyor.

Dünya Kamuoyu İklim Değişikliğini nasıl Algılıyor?

Dünya kamuoyunun büyük bir çoğunluğu iklim değişikliğinin bir seviyede gerçekleştiği konusunda hem fikir… Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %94’ü de dünyanın ikliminin değiştiğini düşünüyor.

Çevregorsel1

Geri Dönüşümü Mümkün Olmayan Atıklar

Plastik ve geri dönüştürülemeyen diğer paketlemeler konusunu nasıl yönetebiliriz?

Bir restorana giriyorsunuz bir içecek sipariş ediyorsunuz ve içeceğinizle birlikte bir pipet size sunuluyor. Siz bu pipeti kullandıktan sonra hemen çöpe atılıyor. Fakat bu pipetler geri dönüştürülebilir değil ve doğada çözünmesi 200 yıl alıyor. Ipsos Global @dvisor araştırmamıza göre; tek kullanımlık, geri dönüştürülemeyen ürünlerin kullanımı konusunda bireyler bir şekilde endişeli olduklarını belirtiyorlar. Bu konuda en çok endişe belirten ülkeler Güney Kore ve Malezya (%90). Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %86’sı da geri dönüştürülemeyen ürünler konusunda endişeli olduğunu ifade ediyor.

Peki ne yapmalı? Geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar konusundaki endişeler karşısında ne tür bireysel aksiyon alabilecekleri soruldu. Bu konuda Türkiye sıralaması şöyle oldu:

- Geri dönüşümü mümkün olmayan materyalden yapılan paketli ürünleri satın almayı bırakmak – %52
- Geri dönüşümlü materyallerden üretilen ürünler satın almak – %46
- Tek kullanımlık ürünleri tekrar kullanmak – %39
- Geri dönüşümü mümkün olmayan materyalden yapılan paketlemeleri çok kullanan süper market veya mağazalara gitmeyi bırakmak – %31
- Geri dönüşüm konusunda yatırım yapmaları için devlete daha fazla vergi vermek – %26
- Geri dönüşümlü paketi olan ürünlere daha fazla para vermek – %18

Araştırma Hakkında:

Araştırma 23 Mart – 6 Nisan 2018 tarihleri arasında toplam 20,794 kişiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında sorular, Ipsos Online Paneli üzerinden toplam 28 ülkeden bireylere iletilmiştir. Araştırma kapsamındaki ülkeler: Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Şili, Çin, Fransa, Almanya, Macaristan, Hindistan, İtalya, Japonya, Malezya, Meksika, Peru, Polonya, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, Türkiye, İngiltere ve ABD.
Şu ülkelerden yaklaşık olarak 1000’er birey araştırmaya katılmıştır: Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, İtalya, Japonya, Romanya, Rusya, İspanya, İngiltere ve ABD. diğer ülkelerde ise 500’er bireyle araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu ülkeler: Arjantin, Belçika, Şili, Macaristan, Hindistan, Malezya, Meksika, Peru, Polonya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Güney Afrika, Güney Kore, İsveç ve Türkiye.
Araştırmanın gerçekleştirildiği 28 ülkenin 17’sinde veriler genel nüfus profiline ve temsiliyetine dönük olarak ağırlıklandırılmıştır. Brezilya, Şili, Çin, Hindistan, Malezya, Meksika, Peru, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Türkiye’de ise örneklem genelden ziyade orta ve üst gelir grubu ve internet erişimi olan nüfusu temsil etmektedir. Her hâlükârda bu sosyal gruplar önemli ve büyüyen bir orta sınıf olduğu için sonuçlar bu ülkelerin nabzını anlamak için önemli göstergelerdir.

Araştırma raporunun tamamına ulaşmak için buraya tıklayın.

Haziran 27, 2018

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın