Bültenler

Devir “Aktif Tüketici” Devri

Önceki deneyimlerimiz ve başkalarının deneyimleri, bir ürün veya markayı tercih ederken her zaman etkili kriterler oluyor. Bu deneyimleri paylaşmaya olan eğilim ve internet/sosyal medyanın paylaşımları kolaylaştırması gibi etkenler biz tüketicileri daha aktif hale getirebiliyor.

Peki tüketiciler, bir ürün veya hizmeti alırken, bir marka ya da şirketi tercih ederken ne kadar aktifler? Deneyimlerini diğer kişilerle ne derece paylaşıyorlar?

Tüm bunları anlamak üzere Ipsos Global Trends araştırmasında bir bölüm ayrıldı ve aralarında Türkiye’nin de olduğu dünya çapında 20 ülkeyi temsil eden kitleye son bir yıl içinde ne gibi aksiyonlarda bulunduklarına dair bazı sorular soruldu.

Dünya çapındaki tüketicilerin %54’ü son bir yıl içinde herhangi bir ürün/hizmeti, marka veya şirketi bir kişiye tavsiye ettiğini belirtiyor.

Güney Afrika’da (%82) ve Türkiye’de ( %71) tüketicilerin yüksek orandaki kısmı bir ürün/hizmet, marka veya şirketi başka bir kişiye tavsiye ettiklerini belirtiyorlar. Bu ülkeleri İsveç (%61), Brezilya (%61), İtalya (%59) gibi ülkeler takip ediyor. Japonya’daki tüketicilerin son bir yıl içerisinde sadece %15’i bir ürün/hizmet, marka veya şirketi tavsiye ettim diyor.

Medya, blog veya sosyal medya aracılığıyla bir ürün/hizmet, marka veya şirketle ilgili görüşlerimi paylaştım diyenlerin ortalaması %25 olurken, Güney Afrika’daki tüketiciler % 47’lik bir oranla bu konuda daha aktif olduklarını gösteriyorlar. Türkiye’deki tüketicilerin %32’si bir ürün veya marka ile ilgili görüşlerini medya/sosyal medya veya bloglarda paylaştığını belirterek, bu konuda en aktif ilk 5 ülke arasında yerini alıyor. (Diğer ülkeler: Brezilya %37, Hindistan % 36, Çin % 34)

Son bir yılda, daha önce ilgili şirket veya marka ile iyi deneyimlerim olduğu için bir ürün/hizmet marka veya şirketi tercih ettim diyenlerin oranları ise % 42. Güney Afrika’daki tüketiciler yine bu konuda en aktif ülke olarak karşımıza çıkıyor(%62).

Başka bir kişinin söylediği veya yazdığı kötü deneyimler nedeniyle bir ürünü/hizmeti veya markayı tercih etmediğini söyleyenlerin ortalaması %27 olarak görülürken; bu paylaşımlardan en çok etkilenen tüketicilerin Türkiye’den olduğu görülüyor. (%41). Türkiye’yi Güney Afrika (%38), İsveç (38) ve Çin (%35)takip ediyor. Başka bir kişinin söylediği veya yazdığı deneyimlerden etkilenmeyen ülkeler ise Japonya (%10), Belçika (%17) ve Arjantin (%19) olarak karşımıza çıkıyor.

Bu durumun tam tersi yani başka bir kişiden duyulan ya da okunan iyi deneyimlerin marka veya firmayı tercih etmedeki etkisinde ise Güney Afrika (%40), Türkiye (%36), Güney Kore (%31), İsveç ve Çin (%30) ilk 5 ülke arasında karşımıza çıkıyor.

Son bir yılda bir marka veya firmaya karşı olumsuz bir öneride bulundum diyenler;

Güney Afrika (%54), Türkiye (%41) ve Brezilya (%40)

Bir marka ya da firmayı tercih etmesi yönünde başka birinin fikrini değiştirdim diyenler;

Güney Afrika (%36), Türkiye (%32), Brezilya (%27), Hindistan (%26), İsveç (%21)

Marka firma tercihinde ünlülerin etkisi dünya genelinde sanıldığı kadar yüksek gözükmüyor. Son bir yılda güvendiği veya beğendiği bir ünlünün teşvik ettiği bir marka ya da firmayı tercih edenlerin oranı katılımcıların sadece %6’sını oluşturuyor. Ülke bazlı bakıldığında ünlü etkisinin nispeten yüksek olduğu ülkeler şu şekilde sıralanıyor: Çin (%16), Hindistan (%14), Türkiye (%11), Polonya (%10)

Araştırma Metodolojisi

Bu araştırmada belirtilen veriler Ipsos’un 3-17 Eylul ve 1-15 Ekim2013 tarihlerinde gerçekleştirdiği çalışmaya ait bulgulardır.
Bu araştırma, Ipsos Online Panel aracılığıyla dünya çapında 20 ülkede gerçekleştirilmiştir: Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, İngiltere, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Polonya, Rusya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, Türkiye ve ABD.
Araştırmanın ilk bölümü toplamda 16,039 yetişkinden oluşan bir örnekleme sahiptir. Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, İspanya, İngiltere ve ABD’de her birinde yaklaşık 1000’i aşkın kişiyle araştırma yapılmıştır. Arjantin, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Kore, İsveç ve Türkiye’de ise yaklaşık 500’ü aşkın kişiyle araştırma gerçekleştirilmiştir. Internet erişiminin yüksek olduğu gelişmiş ülkelerde bu araştırma sonuçlarının genel çalışan kesimin tümünü temsil ettiği söylenebilir. Öte yandan, gelişmekte olan ülkeler için bu sonuçlar, daha varlıklı ve/veya internete erişimi olan nüfusu temsil edecek şekilde değerlendirilmelidir.

Araştırmayla ilgili daha detaylı bilgi için: http://www.ipsosglobaltrends.com/index.html

Ağustos 20, 2014

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın