Bültenler

Ekonomi ve Hane Tüketimi Üzerine

2011 Kasım ayında enflasyon için aylık beklenti yüzde 1.15 – 1.20 seviyesinde idi. Ancak Kasım ayında enflasyon beklenenin üzerinde, yüzde 1.73 artış gösterdi. Enflasyonun beklenenden yüksek çıkmasında en önemli faktör gıda ve alkolsüz içecekler alt grubundaki yüksek fiyat artışları oldu. Kasım 2010- Kasım 2011 yıllık enflasyon yüzde 9.5 olarak gerçekleşti. TUİK 2011 üçüncü çeyrek büyüme verisini açıkladı. GSYH 2011 beklentisi yüzde 6.5 – 7 idi oysaki 3. çeyrekte GSYH yüzde 8.2 büyüdü. 2011’in ilk 9 ayında ekonomi  yüzde 9.6 büyüdü, yılın tümü için büyüme beklentimiz yüzde 8 civarında.

2012’de Ekonomide Ilımlı Performans Beklentisi
Ancak Türkiye ekonomisinin 2012 yılı performansı ile ilgili kestirimler önemli farklılıklar gösteriyor. Büyüme tahminleri yüzde 4.5 (Devlet), yüzde 3.6 (Dankske Bank), yüzde 3 (OECD), yüzde 2.5 (Citybank), yüzde 2 (IMF), yüzde 1.5 (Goldman Sachs), yüzde 0 (Merrill Linch/Bank of America) şeklinde. Kestirimlerin hepsi 2012 yılında ekonominin daha ılımlı bir performans göstereceği konusunda birleşiyor. Ilımlı performans beklentisinin en önemli nedeni fon, ithalat ve ihracat ilişkilerimizin çok yoğun olduğu AB ülkelerindeki ekonomik problemlerin bir türlü çözüme kavuşamaması. Büyümeyi finanse etmekte kullandığımız dış fonları yenileme ve sürdürülebilir ihracat artışı AB kaynaklı iki önemli sorunumuz.

Şu anda elimizde olan verilerdeki gelişmeler; Ekim 2011 Sanayi Ciro Endeksi, Ekim 2011 Sanayi Sipariş Endeksi, Ekim 2011 Sanayi Üretim Endeksi, 2011 yılı III. Dönem Ticaret ve Hizmet Endeksleri, Kasım 2011 Satınalma Yöneticileri Endeksi, Ekim 2011 İhracat Rakamları – TL’deki değer kaybının olumlu etkileri Eylül – Ekim ihracat rakamlarında gözlenmekte. Bu endeksler geçmiş aylara göre daha iyi ve 2012 yılına bakışımızı da olumlu yönde etkiliyor.  2012 yılı için büyüme  tahminimiz yüzde 4.

Hane Tüketiminde 2011 Büyümeyle Kapanacak
Sabit fiyatlarla Hane Tüketim Endeks (HTE) verilerinde bir önceki aya göre bir değişim görülmüyor. Ocak – Kasım 2011 dönemi hane içi harcaması 2010’un aynı dönemine göre yüzde 3,5 daha yüksek. Elimizdeki 11 aylık verilere dayanarak hane tüketim harcamalarında 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,4 – 4,0 lük bir artış bekliyoruz. 

Endeksin alt kategorilerinden Et ve İşlenmiş Et ürünleri, Kasım ayında Kurban Bayramından dolayı önemli bir düşüş göstermesine rağmen son 2 yılda en fazla büyüyen alt grup olma özelliğini korudu.

İndirim Marketleri ve Yerel Zincirler 2011’in Zincir Şampiyonları
İndirim marketleri ve yerel zincirler 2011 yılında, pazardaki diğer aktörlere göre daha hızlı büyüyerek pazar paylarını arttırdılar. Benzer şekilde, market markalı ürünler de açık ve markalı ürünlere göre daha hızlı büyüyerek pazar paylarını arttırdılar.

Her zaman olduğu gibi Marmara Bölgesi yüzde 35 pay ile tüketim harcamalarının en fazla olduğu bölge konumunu korumakta. Öte yandan, 2011 yılında tüketim harcamalarının en hızlı arttığı bölgeler Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri oldu. Tüketici güven endeksi Ekim 2011 ayındaki sert düşüşünden sonra Kasım ayında az da olsa bir artış gösterdi.

Aralık 22, 2011

0

Bültenler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın