Bültenler

Etkili Pazarlama Analizleri İçin Yeni Endeksler

Ipsos KMG, tüketim ürünleri pazarının değişik açılardan incelenmesine olanak verecek bir dizi yeni endeks yarattı. Yaklaşık 12 yıldır sürdürülen Hane Tüketim Endeksi artık kullanıcılarının stratejik ve taktik kararları için daha işlevsel bir hal alıyor.

Yeni endeks açılımlarından birisi Markalaşma Endeksi; açık ürünlerin, markalı ürünlerin ve market markalarının pazarda nasıl bir trend gösterdiğini görmek için kullanılacak. Endeksin ilk  sonuçlarına göre toplam hane tüketim pazarının yüzde 36’sını açık ürünler, yüzde 7’sini market markaları ve yüzde 53’ünü markalı ürünler oluşturuyor. Türkiye’de markalaşma açısından büyük fırsatlar devam ediyor. Son 3 yılın trendlerine göre market markaları yüzde 57 büyüme gösteriyor. Açık ürün tüketiminde ise yalnızca yüzde 7.6’lık bir daralma var.

Ipsos KMG’nin yeni endekslerinden bir diğeri Fiyat Segmentleri Endeksi, pazar konumlamalarının nasıl geliştiğini anlamaya yarıyor. Endekse göre son 12 ay ortalamasında toplam tüketimin yüzde 36’sını “premium”, yüzde 52’sini fiyata değer (value for Money) ve yüzde 11’ini de ucuz ürünler oluşturuyor. Beklenenin aksine ekonomik krizle birlikte Premium ürünlerin payı azalmamış ve hatta küçük oranda artmış. Bunda bu tür ürünlerde krizle birlikte izlenen daha makul fiyat politikasının önemli rolü olsa gerek.

Ipsos KMG yeni endekslerinden Diyet Ürün Endeksi ise “light” ürün tüketiminde bir duraklama, hatta gerilemeye işaret ediyor. 2007’de 181 olan endeks değeri, 2009’da 169’a inmiş durumda.

Daha detaylı bilgi için Evren Doğanç ile (evren.doganc@ipsos.com) iletişime geçebilirsiniz.

Eylül 23, 2009

0

Bültenler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın