Haberler

Filmlerle Huzur Buluyoruz

Ipsos / Reuters tarafından 82. Oscar Ödülleri’nin arifesinde yapılan bir araştırmada, dünya genelinde insanların yüzde 42’sinin sıkıntılardan kaçış amacıyla film izledikleri tespit edildi. Birinciliği alan Türkleri, Bollywood’u ile ünlü Hintliler izliyor.

Türkiye, film izleyerek derdinden, sıkıntısından bir nebze olsun kurtulmaya çalışıyor. Ipsos tarafından Reuters için hazırlanan bir araştırmada “Sinema ve filmler benim gerçek hayattan kaçışımdır – mümkün olduğunca çok sıklıkta izlerim” sorusuna verilen yanıt dünya ortalamasında yüzde 42 iken, Türkler yüzde 67 ile birinci sırayı alıyor.  İkinciliği ise yüzde 61 ile, bu tür anketlerde Türkiye ile benzer sonuçlar veren Hindistan izliyor.
82. Oscar Töreni arifesinde yapılan bu araştırmaya 23 ülkeden,  ülke başına 1000’den fazla olmak üzere toplam 24,000 kişi katıldı.

İnsanlara sorulan soru  “Sinema ve filmler benim gerçek hayattan kaçışımdır – mümkün olduğunca çok sıklıkta izlerim” cümlesine hemfikir olup olmadıklarıydı. Bu açıklamaya katılanların sayısı yüzde 42 iken, yüzde 58 böyle düşünmediğini belirtti. Sinema ve filmlerin gerçek hayattan bir kaçışlarını olduğunuve mümkün olduğunca çok sıklıkla ve çok sayıda film seyrettikleri konusunda hemfikir olan ülkelerin başında %67’lik bir oranla Türkiye gelirken, bunu Hindistan (%61), Güney Kore (%54) ve Avustralya (%52) takip ediyor. Bu açıklamayla hem fikir olmayan ülkeler ise Macaristan (%76), Hollanda (%74), Meksika (%74), İsveç (%71) ve Almanya (%70) olarak sıralanıyor. 

Filmleri TV’den izliyoruz, en çok da dizi izliyoruz

Türkiye’de filmler sinemadan değil, daha çok TV’den izleniyor.  Ipsos KMG’nin Ocak ayında sonuçlarını açıkladığı Türkiye’yi Anlama Kılavuzu 2010 Araştırması da Türklerin boş zamanlarını geçirmek için televizyon seyrettiklerini gösteriyor. 16.000 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada boş zamanlar ve günlük aktiviteler ile ilgili soruda Türk halkının yüzde 95,7’sinin boş zamanlarını televizyon izleyerek geçirdiği yönünde yanıt verdi. Boş zamanlarında sinemaya gittiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 6.6’da kalıyor.

Ipsos KMG Kurumsal Marka ve İletişim Yöneticisi Evren Doğanç bu sonuçla ilgili olarak “Türklerin yüzde 67’sinin filmlerin gerçek hayattan kaçışları olduğu ve mümkün olduğunca çok sıklıkta ve çok sayıda izledikleri yönündeki yanıtlarını, Türkiye’yi Anlama Kılavuz’unda da tespit etmiştik. Bu araştırmada medyanın ne şekilde kullanıldığı yönünde bir dizi soru sormuştuk. Bu bölümde televizyonun kullanımı ile ilgili sorulan pek çok sorudan en çok ‘katılıyorum’ yanıtını yüzde 37 ile ‘televizyon beni günlük sıkıntılarımdan uzaklaştırıyor’ seçeneği almıştı. Televizyonda en çok neyi izlersiniz sorusunun yanıtı ise yüzde 62 ile yerli diziler olmuştu” açıklamasını yaptı.

En çok gençler filmlerle gerçek hayattan kaçıyor

Demografilere bakıldığında, “sinema ve filmler gerçek hayattan kaçışımdır – mümkün olduğunca çok sayıda ve çok sıklıkla izlerim” cümlesiyle hemfikir olan erkeklerin oranı %43, kadınların oranı ise %40. Bu da sıkıntılardan arınma yönteminde kadın erkek arasında fark olmadığı yani filmlerin karşısına ailecek geçip huzur bulduğumuzun göstergesi. Aynı farksızlık durumu yüzde 42 ile düşük gelirli, yüzde 41 ile orta gelirli, yüzde 42 ile yüksek gelirliler arasında da görülüyor. Buna karşın yaş grupları karşılaştırıldığında önemli farklar bulunuyor: 35 yaş altı yüzde 49 oranında, 35 – 54 yaş aralığı %36 oranında, 55 yaş ve üzeri ise yüzde 26 oranında bu fikre katılıyorlar.

Araştırma Hakkında:
Belirtilen sonuçlar Ipsos’un Thomson Reuters adına 4 Kasım 2009 – 13 Ocak 2010 tarihleri arasında gerçekleştirdiği global araştırmaya dayanmaktadır. Bu araştırma, küresel gayrisafi hasılanın %75’ini temsil eden 23 ülkeden 18 yaş üzeri toplam 24,077 bireyle gerçekleştirildi. Bu araştırmaya dahil olan ülkeler arasında Arjantina, Avutsralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Macaristan, Hindistan, İtalya, Japonya, Meksika, Polonya, Rusya, Güney Kore, İspanya, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, İngiltere, ABD ve Türkiye yer alıyor. Ülke başına yaklaşık 1000’den fazla bireyin katıldığı bu araştırma Ipsos online panel üzerinden gerçekleştirildi. Demografik kriterleri dengelemek ve en güncel ülke nüfus datasına göre belirlenen yetişkin nüfusun örnekleme yansıtılmasını sağlamak amacıyla ağırlıklandırma yöntemi uygulandı. Ağırlıklandırılmamış bir olasılık örneklemiyle gerçekleştirilen bu büyüklükte bir araştırmanın ve %100 yanıtlama oranının yüzde +/- 3.1’lik bir hata oranı bulunabilir.

Mart 8, 2010

0

Haberler

Yorum yazın