Bültenler

Fukushima’nın Ardından Geçen Bir Yıl…

Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü İngiltere, Tōhoku depreminin ve tsunaminin üzerinden geçen bir yılda, Japonyadaki Fukushima Nükleer Enerji Santralinde yarattığı ardı ardına ortaya çıkan yıkımları, kamunun dünyadaki enerji politikaları hakkındaki düşüncelerini derleyip bir broşür haline getirdi.
Bu broşürde şu konulara değinildi:
• Tüm dünyada nükleer enerjiye karşı genel tutum
• Kamunun görüşü ve alternatif enerji kaynakları
• Uzun dönem çevre ve enerji politika konuları hakkındaki global endişe
• Kamu görüşü ile enerjinin bağımsızlığı arasındaki ilişkinin yoğunluğu  ve nükleer enerjinin kullanımı. Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız

Mart 20, 2012

0

Bültenler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın