Bültenler

Gerek Ülke Gerekse Kişisel Ekonomik Beklentilerimizde Kötümserlik Hakim

Türkiye Barometresi Yeni Yıl Raporu kapsamında Türkiye’nin ekonomik beklentileri de irdelendi. Buna göre; 2020’ye girerken bireyler gerek ülke ekonomisinin gerekse kişisel ekonomik durumunun daha iyiye gideceğini düşünmüyor, büyük bir çoğunluk durumun kısa vadede değişmeyeceğine inanıyor.

Özellikle kişisel ekonomik durum söz konusu olduğunda daha iyiye gidecek diyenlerin oranı %12’den %8’e gerilerken, daha kötüye gidecek diyenlerin oranı %31’den %33’e yükselmiş durumda.

haber4-1

Kamuoyu İşsizliğin Artacağını Belirtiyor
Türkiye Barometresi kapsamında sorulan diğer ekonomik beklentilere bakıldığında işsizliğin artacağını düşünenlerin oranının önceki yıllara göre oldukça yükselmiş olduğu görülüyor. Son 2 yılda %41 olan bu oran şimdi %54 olarak belirtiliyor.

haber4-2

Türkiye Barometresi Yeni Yıl Raporu’nda katılımcılara döviz kuru tahminleri de soruldu. Dolar kuru ortalamada 6.03 olarak tahmin edilirken 31 Aralık’ta gerçekleşen Dolar kuru 5.9 TL oldu. Euro kuru ise ortalamda 6.77 TL olarak tahmin edildi, 31 Aralık günü Euro kuru ise 6.7 olarak gerçekleşti.
%43 oranındaki fikri olmayanları bir kenara bıraktığımızda döviz kuru tahminlerinde başarılıyız denebilir.

haber4-3

Araştırma Künyesi
Her iki ayda bir yürütülen Türkiye Barometresi Araştırması Ipsos’un finansmanında Ipsos’un Sosyal Araştırmalar hizmet birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye Barometresi Araştırması Yeni Yıl Raporu’nun sahası 24 Kasım – 13 Aralık tarihlerinde yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirildi. 12 IBBS bölgesinden seçilen 15 ilde gerçekleştirilen çalışmanın örneklem sayısı 1320 ve araştırmanın hata payı %95 güven aralığında +/- 2,5’tur.

Ocak 27, 2020

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın