Bültenler

Global @dvisor: 2015 Yılına İyimser Başladık

Ipsos’un 25 ülkede her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği Global @dvisor, Dünyanın Ekonomik Nabzı (The Economic Pulse of the World) araştırmasının Ocak 2015  sonuçları yeni yıla ekonomide pozitif yaklaşımlarla başladığımızı gösteriyor.

Türkiye’nin de dahil olduğu 25 ülkeden 17.560 bireyin katılımıyla gerçekleşen çalışmaya ait veri 6-20 Ocak 2015 tarihleri arasında Ipsos Online Panel sistemi aracılığıyla toplandı[1].

Rapor sonuçları, 2014 Aralık ayındaki karamsar yaklaşımın yerini iyimserliğe bıraktığını, yıla başlarken ulusal, yerel ve geleceğe ilişkin ekonomik değerlendirmelerden oluşan üç ekonomik göstergenin her birindeki olumlu algıda artış olduğunu gösteriyor.

Araştırmaya katılan ülkelerdeki vatandaşların %41’i Ocak ayında “Genel ekonominin durumunu düşündüğünüzde, ülkenizdeki güncel ekonomik durumu nasıl tarif edersiniz?” sorusuna “iyi” cevabını verdi. Bu oran Aralık ayında %39 olarak gerçekleşmişti. Küresel düzeydeki bu 2 puanlık yükselişe kendi ülkelerindeki iyimserlerin oranındaki artışla en çok katkı yapan ülkelerin Çin (9 puanlık artışla %80), Almanya (6 puanlık artışla %81), ABD (7 puanlık artışla %51) ve İngiltere (7 puanlık artışla %46) olduğu söylenebilir. Türkiye’de de ekonomiye dair iyimserlerin oranı benzer bir artışla %45 olarak gerçekleşti. Petrol fiyatlarındaki belirsizliklere rağmen Suudi Arabistan %87’lik iyimser oranı ile listenin başındaki yerini korudu. Ocak ayında bu başlıkta en büyük düşüşü 11 puan ile Mısır (%67) ve 10 puan ile Rusya (%26) yaşadı. Listenin son sıralarındaki “Temkinli / Karamsar Avrupalı” hakimiyeti de değişmedi ve Fransa (%7), İtalya (%8), İspanya (%11) ülkelerinin ekonomik durumuna ilişkin olumlu algıya sahip olanlar listesinin en sonundaki üç ülke oldu.

Global @dvisor çalışmasının ikinci göstergesi olan yerel ekonomik değerlendirme başlığına ilişkin küresel ortalamada 1 puanlık artış gözlemlendi ve kendi bölgesindeki ekonominin durumunu “iyi” olarak değerlendirenlerin oranı Ocak ayında %29 oldu. Ülkeler bazında yaklaşımlara bakacak olursak, 2015 yılı başlarken Çin’in olumlu değerlendirmede %66 ile listenin tepesine yerleştiğini görüyoruz. Almanya, Hindistan ve Suudi Arabistan %56 ile Çin’i uzaktan takip eden ülkeler oluyor, ardından Kanada (%41) ve ABD (%40) geliyor. Ocak ayında Türkiye’de her 10 kişiden 3’ü (%30) kendi yerel bölgesindeki ekonominin durumunu güçlü bulduğunu söylüyor. Aralık ayındaki %27’lik orana bakıldığında ülkemizin bu başlıkta 3 puanlık bir yükseliş yaşadığını görüyoruz. Aralık ayına göre, yerel ekonomiye ilişkin iyimser algıda dikkat çekici bir yükseliş yaşayan diğer ülkeler 6’şar puanlık artışla Çin (%66), ABD (%40), Belçika (%20); 5’er puanlık artışla Hindistan (%56), İngiltere (%33) olurken, Rusya (%29) ve Güney Kore (%12) Türkiye gibi 3 puanlık bir yükseliş gösteriyor. Mısır Ocak ayında bu başlıkta 7 puanlık düşüş sergiliyor, yaklaşık her 10 Mısırlıdan sadece 3’ü (%28) yerel ekonomisinin durumunu iyi buluyor. Aralık ayında bu oran %35’ti.

Geleceğe ilişkin beklentiler Global @dvisor çalışmasının üçüncü bileşeni. Bu başlıkta da küresel ortalamada 1 puanlık artış göze çarpıyor ve Ocak ayında dünya çapında her 4 kişiden biri (%25) gelecek 6 ayda yerel ekonomilerinin durumunun daha iyi olacağına inandığını ifade ediyor. Hindistan bu ay da iyimser algıda liderliği bırakmıyor, yaklaşık her 5 Hindistan vatandaşından biri (%62) yerel ekonomisinin yakın gelecekte daha güçlü olacağını düşünüyor. Brezilya (%55), Çin (%51), Mısır (%50), Suudi Arabistan (%47), Meksika ve Arjantin (her ikisi de %33) listenin üst sıralarında Hindistan’ı takip ediyor. Türkiye de Aralık ayına kıyasla daha pozitif bir yaklaşım sergiliyor, 4 puanlık artışla ülkemizde yaklaşık her 10 kişiden 3’ü (%26) gelecek 6 ay içerisinde ekonominin güçleneceğini düşünüyor. Bu başlıkta Ocak ayında en büyük artışı yaşayan ülkeler arasında 6’şar puanlık artışla Arjantin (%33), Rusya (%26), İtalya (%14) ve Belçika (%12), ve en büyük düşüşü yaşayan ülkeler arasında 5’er puanlık düşüş ile Mısır (%50)  ve Polonya (%13) dikkat çekiyor.

Bölgeler bazındaki genel duruma bakacak olursak Kuzey Amerika’da ABD’nin son üç dönemdir dikkat çekici bir yükselişte olduğunu söylemek mümkün. Avrupa bölgesi diğer ülkelere kıyasla daha “karamsar” bir duruşun hakim olduğu bölgelerden olsa da, ulusal ekonomilere ilişkin Almanya ve Belçika gibi bazı ülkelerdeki artışların Avrupa genelinde 3 puanlık yükselişe (%34) katkı sunduğunu söyleyebiliriz. Rusya’da ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerdeki 10 puanlık düşüş (ülke ekonomisinin durumunu “iyi” değerlendirenler Aralık ayında %33’ten Ocak’ta %23’e geriledi) dikkat çekse de geleceğe ilişkin iyimser bakışın halen var olduğu düşünülebilir. Ortadoğu ve Afrika bölgesinde de yerel ekonominin mevcut durumuna dair ve geleceğe ilişkin değerlendirmelerde düşüşler olduğu göze çarpıyor, özellikle Mısır tüm göstergelerde düşüş yaşayan bölge ülkesi olarak dikkat çekiyor.


[1] Mısır’da Bilgisayar Destekli Telefon (CATI) yöntemi kullanıldı.

Şubat 24, 2015

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın