Bültenler

Global @dvisor: Mart Ayında Ekonomide Temkinli Tutum

Ipsos’un 25 ülkede her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği Global @dvisor, Dünyanın Ekonomik Nabzı (The Economic Pulse of the World) araştırmasının Mart 2015 sonuçları yayınlandı. Türkiye’nin de dahil olduğu 25 ülkeden 18,235 bireyin katılımıyla gerçekleşen çalışmaya ait veri 3-17 Şubat 2015 tarihleri arasında Ipsos Online Panel sistemi aracılığıyla toplandı[1].

2015 yılına ekonomide pozitif bir algıyla başlarken Mart ayında dünya genelinde bu iyimserliğin ufak düşüşler yaşadığını görüyoruz.

Mart döneminde, araştırmaya katılan ülkelerdeki vatandaşların %40’ı “Genel ekonominin durumunu düşündüğünüzde, ülkenizdeki güncel ekonomik durumu nasıl tarif edersiniz?” sorusuna “iyi” cevabını verdi. Bu oran Şubat döneminde %41 olarak gerçekleşmişti. Yılın ilk dönemine kıyasla bu bir puanlık düşüş büyük bir karamsarlık göstergesi olmasa da dünya genelinde daha temkinli bir hale işaret ettiği yorumu yapılabilir. Genel ekonomik duruma dair değerlendirmede Suudi Arabistan bu  dönem 7 puanlık bir artışla listenin en tepesindeki yerini daha da güçlendiriyor. Suudi Arabistan vatandaşlarının %94’ü Mart ayında ülkelerindeki genel ekonomik durumu “iyi” olarak değerlendiriyor. Suudi Arabistan’ı Hindistan (%80), Almanya (%76), İsveç (%73) ve Çin (%71) takip ediyor. Ekonomiye dair iyimserlerden sonra listenin en sonuna baktığımızda Mart ayında İtalya’da belirgin bir karamsarlığın hakim olduğunu görüyoruz. Mart döneminde İtalyanların sadece %8’i ülke ekonomisinin durumunu iyi bulduğunu söylüyor. Listenin sonunda, Fransa (%10), Brezilya (%12), İspanya (%12), Güney Kore (%13) ve Macaristan (%16) İtalya’yı takip ediyor. Türkiye genel ekonomiye dair değerlendirme Mart ayında 2 puanlık düşüş gösteriyor, yaklaşık her 5 kişiden 2’si (%43) ülkenin ekonomik durumunu iyi olarak değerlendiriyor, bu oran Şubat ayında %45 olarak gerçekleşmişti. Bu düşüşün TÜİK Tüketici Güven Endeksi Şubat ayı sonuçları ile benzerlik gösterdiği söylenebilir. Tüketici Güven Endeksi’ne göre Türkiye’de Şubat ayında tüketicilerin ekonomiye ilişkin güveni, genel ekonomik beklentileri, hanelerin maddi durum beklentisi genel olarak düşüş gösteriyor.

Genel ekonomik duruma dair değerlendirmede ibre düşüş gösterse de, yerel ekonomilere ilişkin algının iki dönemdir ufak da olsa yükselişe devam etmesi dikkat çekiyor. Yerel ekonomik değerlendirmeye dair küresel ortalamada Mart döneminde de 1 puanlık artış görülüyor ve kendi bölgesindeki yerel ekonominin durumunu “güçlü” olarak değerlendirenlerin oranı %30 oluyor. Ülkeler özelindeki değerlendirmelere bakacak olursak Suudi Arabistan’ın iyimserlik algısında genel ekonomiden sonra yerel ekonomide de liderliği bırakmadığını görüyoruz. Suudi Arapların %68’i kendi yerel bölgelerindeki ekonomik durumu iyi bulurken, bir önceki döneme kıyasla 12 puanlık bir artış yaşandığı görülüyor. Petrol piyasasına yön veren ülkelerin başında gelen Suudi Arabistan’ın Şubat ayında ham petrol üretimini Ocak ayına göre 50 bin varil artırarak günlük 9.74 milyon varile çıkardığı biliniyor. Yerel ekonomiye dair iyimserlikte Suudi Arabistan’ı uzaktan da olsa İsveç (%59), Çin (%53), Almanya (%53), İsrail (%51) ve Hindistan (%50) takip ediyor. İtalya bu başlıkta da “karamsar”, yaklaşık her 10 İtalyan’dan sadece 1’i (%11) yaşadığı bölgedeki yerel ekonominin durumunu güçlü bulduğunu ifade ediyor. Diğer Avrupalılar, Macaristan (%12), İspanya (%13), Fransa (%15); Asya’dan Japonya (%15) ve Güney Kore (%13); ve Latin Amerika’dan Meksika (%15) olumlu algıda listenin son sıralarındaki grubu oluşturuyor. Türkiye’de yerel ekonominin durumunu güçlü bulanların oranı Şubat dönemindeki 3 puanlık düşüş ardından Mart döneminde ufak da olsa (1 puan) düşüşe devam ediyor ve vatandaşların %29’u (Ocak ayında bu oran 3 puanlık düşüşle%30’du) kendi bölgesindeki yerel ekonominin durumunu “güçlü” olarak niteliyor.

Global @dvisor çalışmasının üçüncü bileşeni olan geleceğe ilişkin ekonomik beklentilerde Mart dönemi küresel ortalamasının 1 puan düşüşle %24 olarak gerçekleştiği görülüyor. Bir diğer deyişle, 25 ülke genelinde yaklaşık her 4 vatandaştan 1’i kendi bölgesindeki ekonominin gelecek 6 ay içinde daha güçlü olacağını düşünüyor. Hindistan arka arkaya birkaç dönemdir geleceğe ilişkin iyimserlikte lider. Mart döneminde Hintlilerin %64’ü yerel ekonomisinin altı ay içinde daha güçlü olacağını ifade ediyor. Suudi Arabistan Mart döneminde 13 puanlık artışla (%60) Hindistan’ı takip ediyor. Ardından, Brezilya (%51), Çin (%44), Mısır (%44), Meksika (%38) ve Arjantin (%32) geliyor. Mart döneminde de Fransızlar geleceğe ilişkin karamsar duruşlarıyla dikkat çekiyor, Fransızların sadece %5’i yerel ekonomilerinin gelecek altı ay içerisinde daha güçleneceğini ifade ediyor. Karamsar algıda, İsrail (%8), Belçika (%10), İsveç (%10), Macaristan (%11), Güney Kore (%11), İtalya (%12), Polonya (%12) ve Japonya (%14) listenin son sıralarında Fransa’yı takip ediyor. Türkiye bu başlıkta Mart döneminde 4 puanlık düşüş yaşıyor ve yerel ekonomiye ilişkin gelecek beklentisi pozitif olanların oranı %22 olarak gerçekleşiyor.


[1] Mısır’da Bilgisayar Destekli Telefon (CATI) yöntemi kullanıldı.

Mart 23, 2015

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın