Bültenler

Global Kamuoyu Göç Konusunda Kaygılı

Ipsos, her ay 24 ülkede gerçekleştirdiği Global @dvisor araştırmasıyla, çeşitli konular hakkında dünya kamuoyunun nabzını tutuyor. Ağustos ayında yayınlanan raporda global kamuoyuna, ülkelerindeki göç ve göçmenler hakkındaki görüşleri soruldu. 

Dünya kamuoyunun %80’i son 5 yılda ülkelerindeki göçmenlerin sayısının arttığını düşünüyor. Bu oran sadece Belçika (%94) ve İtalya (%93) gibi Avrupa ülkelerinde değil, örneğin Güney Afrika’da da (%91) çok yüksek. Türkiye’de son 5 yılda göçmenlerin sayısının arttığını düşünenlerin oranı %81.

Dünya kamuoyunun sadece %21’i göçün ve göçmenlerin etkisinin olumlu olduğunu düşünüyor. Bu etkinin olumsuz olduğunu düşünenlerin oranı ise %45. Bu konuda Türkiye kamuoyu en negatif düşünceye sahip. Göçün olumlu olduğunu düşünenlerin oranı sadece %6. Bu oran Macaristan’da %8, Belçika’da %9. Göçün ve göçmenlerin etkisini nispeten olumlu değerlendiren ülkeler Hindistan (%43), Kanada (%39), Suudi Arabistan (%38) ve İsveç (%37).

“Ülkemde çok fazla göçmen var” ifadesine katılım dünya genelinde %52. Türkiye’de kamuoyunun %61’i bu ifadeye katılıyor. Yine bu ifadeye katılımın en yüksek olduğu ülkeler Rusya (%77), Belçika (%72) ve İngiltere (%71). Bu ifadeye katılımın en düşük olduğu ülke ise Japonya (%15).

“Göç ve göçmenler, ülkemdeki insanların iş bulmasını zorlaştırıyor” ifadesine katılım dünya genelinde %48. Türkiye’de bu oran %61.

Bütün bu bulgular, göçün ve göçmenlerin, çeşitli ülkelerde toplumsal kaygıyı arttırdığını, ekonomik durgunluk ve kriz ortamında, bu kaygının ciddi bir toplumsal gerginlik kaynağı haline gelebileceğini gösteriyor.

Araştırma Hakkında
Bu araştırma, ABD ve Kanada’da 18-64,  Almanya,  Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere,  İtalya, İspanya, İsveç, Japonya, Kanada,  Macaristan, Meksika, Polonya,  Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye’de (toplam 24 ülke), 16-64 yaş grubunda toplam 18.607 kişiyle online görüşme metoduyla yapılmıştır.

Araştırma 15-28 Haziran 2011 tarihlerinde yapılmıştır. Arjantin, Belçika, Endonezya, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, İsveç, Rusya ve Türkiye’de yaklaşık 500’er  kişiyle, diğer ülkelerde yaklaşık 1000’er kişiyle görüşülmüştür. Örneklem, nüfusu temsil etmesi için, temel demografik kriterlere göre ağırlıklandırma yapılmıştır. Araştırmanın hata payı, %95 güven aralığında, 500’lük örneklem için +/- %4,5, 1000’lik örneklem için +/- %3,1’dir.

Ağustos 15, 2011

0

Bültenler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın