Bültenler

Göç ve Mültecilerle İlgili Türkiye ve Dünya Ne Düşünüyor?

Ipsos Global @dvisor araştırmasına göre 25 ülkenin dörtte üçü (%75) son beş yılda ülkelerine olan göçün arttığını belirtiyor. Dünya çapında 25 ülkede 65 yaş altı yetişkinlerle gerçekleştirilen bu online araştırmada; her bir ülkeden katılımcıların en az yarısı ülkelerine gelen göçmen sayısında artış olduğunu beyan ediyor.

2016’da gerçekleştirilen bir önceki araştırmaya göre göçmen algısı nispeten aynı kalmakla birlikte, 2011’den bu yana görülen genel trendi göz önünde bulundurduğumuzda birçok ülkede göçmen algısı konusunda önemli ölçüde değişimler görülüyor. Örneğin Almanya ve İsveç, ülkelerine gelen göçün arttığını düşünenlerin oranında en büyük artışı yaşayan iki ülke olarak karşımıza çıkıyor. 2011’de sırasıyla %22 ve %24 olan göç artış algısı son sonuçlarda %85 ve %90’lara çıkmış durumda.

Araştırmadan çıkan diğer sonuçlar ise şu şekilde;

Göçmenler konusundaki algı birçok ülkede maalesef karamsar düzeyde gözüküyor. En negatif tutum gösteren ülkelerin başında ise Türkiye, İtalya ve Rusya geliyor.

Her on kişiden 7’sinden fazlası, göçün ülkelerini istemedikleri şekilde değiştirdiğini söylüyor. Bunun iki katından fazlası ise göçün ülkelerine pozitiften ziyade negatif olarak etki ettiğini belirtiyor. Ortalama beş kişiden birisi (%21) göçün ülkelerinde pozitif bir etkisi olduğunu belirtirken beş kişiden ikisi ise (%42) negatif etkisi olduğunu söylüyor. Suudi Arabistan, Hindistan ve İngiltere en pozitif düşünen ülkeler olurken, Türkiye, İtalya, Macaristan ve Sırbistan bu konuda en olumsuz düşünen ülkeler olarak sıralanıyor.

İngiltere ve ABD bu konuda 2011 yılından bu yana en çok olumlu değişimi gösteren ülkeler olarak görülüyor. İngiltere’de hali hazırda %40’lık bir kesim göçün olumlu etkileri olduğunu söylüyor (2011 oranı %19), ABD’de de ise %35 bu konuda hem fikir (2011 oranı %18). İsveç ise 2011 yılından bu yana en büyük oranda olumsuz algıya dönen ülke olarak görülüyor. Son sonuçlara göre %25’lik bir oran göçün olumlu etkilerinden bahsederken, 2011 yılında bunun %37 olduğu görülüyor.

Katılımcıların ortalama yarısı ülkelerinde çok fazla göçmen olduğunu düşünüyorlar. Bu algının en yüksek olduğu ülke ise %83 ile Türkiye, bunu %66 ile İtalya, %62 le Güney Afrika ve %62 ile Rusya izliyor.

Ekonomiyi göz önünde bulundurduğumuzda, %28’lik bir oran göçün olumlu bir etkisi olduğunu gösteriyor. Suudi Arabistan (%50), İngiltere (%47) ve Yeni Zelanda (%47) bu konuda en olumlu algıya sahip. Öte yandan Sırbistan (%8), Rusya (%9) ve Macaristan (%9) göçün ekonomik anlamda olumlu etkisini en az düşünen ülkeler olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye (%78), Rusya (%64) ve Güney Afrika (%58) göç nedeniyle ülkelerinde iş bulmanın daha da zorlaştığını en çok belirten ülkeler… Genel olarak her beş kişiden ikisi (%40) önceliğin yüksek eğitimli ve kalifiye olan göçmenlere verilmesi gerektiğini düşünüyor. Yeni Zelanda (%58), Suudi Arabistan (%56) ve İngiltere (%55) eğitimli göçmenlere öncelik vermek konusunda en istekli ülkeler olarak görülüyor.

Daha detaylı bilgi için ilgili Ipsos Global @dvisor raporunu buradan inceleyebilirsiniz.

Eylül 26, 2017

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın