Bültenler

Göçmenlerden En Çok Olumsuz Etkilenen Ülke Türkiye

24 ülkede gerçekleştirilen Ipsos Global @dvisor Araştırması, dünyadaki göç algısını ve ülkelerindeki göçmenlerin vatandaşlar tarafından nasıl değerlendirildiğini sayılarla ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, önceki dönemlere kıyasla Türkiye göçmenler konusunda daha dertli ve endişeli hale gelmiş gözüküyor. Çoğu noktada da diğer ülkeler arasında başı çekiyor.

Ipsos Global @dvisor araştırmasının bu yıl dördüncüsü gerçekleştirildi. Daha önce 2014, 2013 ve 2011 yıllarında da gerçekleştirilmişti. Araştırmada bu yıllarla karşılaştırmalı sonuçlara da yer verildi. Araştırmaya 24 ülkeden toplam 17533 kişi katıldı. Ülkeler: Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, İngiltere, Almanya, Macaristan, Hindistan, Israil, Italya, Japonya, Meksika, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, Türkiye ve ABD.

Araştırma yapılan 24 ülkeden vatandaşların;

• Yüzde 50’si ülkelerinde çok fazla göçmen olduğunu söylüyor,
• Yüzde 46’sı ise göçün ülkelerini hoşlanmadıkları bir şekilde değişmeye maruz bıraktığını söylüyor
• Yüzde 21’i göçün ekonomileri için iyi veya olumlu etkileri olduğunu belirtiyor.
• Yüzde 45’i göçmenler yüzünden kendi insanlarının iş bulmakta daha da zorlandığını belirtiyor.
• Yüzde 50’si göçmenlerin ülkelerindeki kamu hizmetlerine ekstra yük yüklediğini belirtiyor.

2014’e göre 3 puan artarak, katılımcıların yüzde 81’i geçtiğimiz son beş yılda ülkelerindeki göçmenlerin sayısında artış olduğunu belirtiyor. Bunu belirten ülkelerin en başında Türkiye geliyor. Türkiye’den katılımcıların yüzde 97’si ülkelerindeki göçmen sayısında artış olduğunu belirtiyor. 2014 yılında yüzde 92’si bu yönde görüş bildirirken bu oran 2011’de ise yüzde 81… Ülkelerindeki göçmenlerin artışını en çok hisseden diğer ülkeler ise İtalya (%94), Güney Afrika (%93) ve Macaristan (%91)…

Ülkelerinde çok fazla göçmen olduğunu belirten ülkelerin başında yine Türkiye geliyor. Türkiye’den katılımcıların yüzde 92’si ülkede çok fazla göçmen var diyor. Bu oran 2011’e kıyasla 41 puan artış göstermiş. Bu oranı İtalya yüzde 71, Rusya yüzde 69, Güney Afrika ise yüzde 62 ile izliyor.

Katılımcıların yine yarıya yakını göçün, ülkelerini hoşlanmadıkları bir şekilde değişmeye maruz bıraktığını söylüyor. Bu konuda da Türkiye oldukça dertli… Türkiye’den katılımcıların yüzde 84’ü bu şekilde düşünüyor. Türkiye’yi takip eden diğer ülkeler ise İtalya (%65), Rusya (%59) ve Belçika (%58).

Katılımcıların sadece beşte biri göçün olumlu etkisi olduğunu belirtiyor. Göçün olumlu etkisine çoğunlukla katılan ülkelerin başında yüzde 52 ile Suudi Arabistan geliyor. Hindistan (%49), Kanada (%37) ve Avustralya (%36) da göçün olumlu etkisinin olduğunu çoğunlukla belirten ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’den katılımcıların sadece yüzde 2’si bu olumlu etkiye katılıyor.

24 ülkeden toplam katılımcıların sadece yüzde 28’i göçün ülkelerinin ekonomisine iyi geldiğini belirtiyor. Bu konuda en çok hem fikir olan ülkeler yüzde 52 ile Suudi Arabistan, yüzde 48 ile Hindistan ve yüzde 44 ile Çin… Türkiye’den katılımcıların sadece 14’ü ülkeye olan göçün ekonomilerine iyi geldiğini belirtiyor.

Katılımcıların yarısı göçün ülkelerindeki kamu hizmetlerine çok fazla yük getirdiğini belirtiyor. Türkiye’den katılımcıların yüzde 81’i kamu hizmetlerinin göçmenler nedeniyle sorunlu hale geldiğini düşünüyor. Türkiye’yi yüzde 68 ile İngiltere izliyor…

Ülkelerindeki göçmenlerin kendi vatandaşlarının iş bulmasını zorlaştırdığını düşünenlerin genel oranı yüzde 45 olurken, Türkiye’den katılımcıların yüzde 85’i bu zorlukta hem fikir.

Her 10 kişiden 4’ü, mesleki eksiklikleri gidermek için, göçmenlerde önceliğin daha yüksek eğitimli ve kalifiye olanlara verilmesi gerektiğini düşünüyor. Güney Afrika’dan katılanların yüzde 60’ı bu konuda daha güçlü bir hemfikirlikte… Türkiye’den katılanların yüzde 44’ü de bu konuda aynı şeyi düşünüyor.

10 kişiden sadece 3’ü göçmenlerin ülkelerini yaşanmak için daha çekici bir yer haline getirdiklerini düşünüyor. Türkiye’de bu oran yüzde 28…

Ağustos 24, 2015

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın