Bültenler

Hane İçi Tüketim’den Genel Ekonomi’ye

Ipsos KMG’nin aylık olarak gerçekleştirdiği hızlı tüketim ürünlerine dönük araştırma, bahar aylarına girilmesi birlikte hane içi tüketim harcamalarında hareketlenmenin başladığını gösteriyor. Bu dönem bütün hızlı tüketim gruplarında aylık büyümelerin diğer dönemlere göre daha fazla olmasının bir nedeni Mart 2012 dönemine giren gün sayısının diğer dönemlere nazaran daha az olması ise de belli başlı kalemlerde tüketim artışı dikkat çekici.Hane içi tüketimde, 2012’nin ilk dört ayında, geçtiğimiz yıla göre yüzde 14’lük büyüme yaşandıAraştırma sonuçlarına göre pek çok hızlı tüketim grubunda artış oldu.

Pazarın dinamiğinde en etkin role sahip olan genel ve içecekler ilk dört ayda yüzde 14 büyüme ile pazar büyümesini belirledi. Alkollü içecekler yine büyümede başı çekerken, en fazla büyüme kaydeden segment ise yüzde 15’lik oranla Temizlik Ürünleri oldu.

Bölgeler detayında Ege ve Doğu-Güneydoğu Anadolu bölgeleri ortalamanın altında bir büyüme kaydederken diğer bölgeler benzer büyüme oranında kaldılar.

Yerel Marketler ve İndirim Marketleri Türkiye ortalamasının üzerinde ilk dört ayı büyüme ile kapattılar. Buna karşılık bakkallar en kötü büyüme performansını gösteren perakendeci tipi olmaya devam ediyor.

Enflasyonda Artış

2012 Nisan ayında enflasyon (tüketici fiyatları endeksi-TÜFE) aylık bazda yüzde 1.52 oldu.  Nisan ayında en yüksek artış yüzde 13.20 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.  Nisan 2011- Nisan 2012 yıllık enflasyon değeri yüzde 11.14 olurken, yıllık enflasyonda bir önceki yıllık döneme göre artış olması olumsuz olarak değerlendirildi.

Merkez Bankası’nın, iç talebi kısıtlamaya yönelik aldığı önlemler ve uyguladığı esnek faiz politikası ile 2012 yılında enflasyonu yüzde 7,5–8,0 seviyesine çekmesi bekleniyor. Merkez Bankası’nın, yıllık enflasyonun ilk çeyrekte yüzde 10 seviyelerinde yatay seyrini devam ettirmesi öngörüsü tuttu ama ikinci çeyreğin ilk ayı olan Nisan 2012 enflasyon değeri bu işin çok kolay olmayacağını gösterdi.

2012 Ekonomisinden Ilımlı Performans Bekleniyor

2011’in son çeyreğinde gerçekleşen yüzde 5,2 lik büyüme 2009 son çeyreğinden bu yana gözlenen en düşük çeyreklik büyüme oldu. Büyümenin yavaşladığı net bir biçimde görülürken TÜİK, 2011 yılı kişi başına GSMH yı 17.550 TL/ 10.444 dolar olarak hesapladı. 

2012 büyüme tahminleri çok daha ılımlı olacağı öngörülmektedir. Ilımlı performans beklentisinin en önemli nedeni; fon, ithalat ve ihracat ilişkilerimizin çok yoğun olduğu AB ülkelerinde var olan ekonomik problemlerin çözümünde önemli adımlar atılsa da hala tam olarak çözülememesidir.  AB’nin büyük ekonomilerinden İspanya, 2012 yılında yüzde 1,3 daralması ve işsizliğin yüzde 24 seviyelerinde olması bekleniyor.  İngiltere ekonomisi ise son 2 çeyrektir daralmaya devam ediyor. Hollanda hükümeti ekonomik nedenlerden dolayı istifa etti. Yunanistan ekonomisi ise 2012’de tahmin edilenden daha fazla küçülecek ve genel seçim sonuçları mevcut kredi programının sürdürülebilirliğini daha da zorlaştıracak.

Güven Endeksleri Ekonomide Yavaşlamaya İşaret Ediyor

Sektörel Güven Endeksleri Nisan 2012 verilerine göre, gelecek 3 aya yönelik Hizmet sektörü taleple ilgili beklentilerde bir önceki aya göre yüzde 0,4 lük bir düşüş görülmektedir. Ticaret sektöründeki satış hacmi ve İnşaat sektöründeki iş hacmi ile ilgili beklentilerde ise bir önceki ay verilerine göre yüzde 1,9 artış görüldü. Artış oranlarında Mart 2012 ayına kıyasla görülen önemli düşüşler, ekonomideki yavaşlamanın diğer bir göstergesi oldu.

Cnbc-e Tüketici Güven Endeksi  Nisan  ayında bir önceki aya göre yüzde 0.71 artış ile 95.30 düzeyine yükseldi.  Bu artışa rağmen endeks  2011 yılının Nisan ayına göre yüzde 16,5 daha düşük seviyede. 

Mayıs 22, 2012

0

Bültenler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın