Bültenler

İklim Krizi Konusunda Dünya ve Türkiye Ne Düşünüyor?

İklim krizi bir gerçek ve artık günlük hayatımızı etkilemeye başlıyor. Peki dünya kamuoyu iklim değişikliği daha doğrusu iklim krizi hakkında neler düşünüyor. Türkiye dahil 28 ülkede araştırdık.

Araştırmaya göre küresel kamuoyu bir önceki yıla oranla iklim değişikliği konusunda biraz daha bilinçlenmiş durumda… Çevre konusunda insanların endişe ilettiği çok sayıdaki konu başlıkları arasında iklim krizinin önemi ilk sıradaki konumunu sürdürürken bu konuda endişeli olan vatandaşların sayısı daha da artmış görünüyor.

Araştırmaya göre küresel kamuoyu en önemli üç çevre sorununu şu şekilde belirtiyor:

• Küresel ısınma/iklim değişikliği (%37)
• Hava kirliliği (%35)
• Atık yönetimi (%34)
Öte yandan en az önemli görülen çevre sorunları ise şu şekilde sıralanıyor:

• Toprak erozyonu (%5)
• Seller(%9)
• Gıda kaynakları ve tedariğinin geleceği (%12)
Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin belirttiği en önemli üç çevre sorunundan sonra İklim Değişikliği konusu dördüncü en önemli unsur olarak sıralanıyor.
Araştırmaya Türkiye’den katılanların %32’si iklim değişikliğini önemli bir çevre sorunu olarak belirtiyor. En önemli üç çevre sorunu ise şu şekilde belirtiliyor:

• Ormansızlaşma (%49)
• Doğal kaynakları tüketme (%42)
• Gıda kaynakları ve tedariğinin geleceği (%12)
Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin en az önemli gördüğü çevre sorunları ise şu şekilde belirtiliyor:

• Karbon emisyonları (%2)
• Tüketici ürünlerinin fazla paketlenmesi (%3)
• Seller (%4)

Plastik paketler, poşetler gibi geri dönüştürülemeyen ürünler konusunda endişeliyiz.

Ipsos Global @dvisor araştırması kapsamında 28 ülkeden bireylere; plastik paketler, plastik poşetler gibi geri dönüştürülemeyen ürünlerin kullanılması konusundaki endişeleri de soruldu. Genel olarak dünya kamuoyu bu tür geri dönüştürülemeyen ürünler konusunda endişeli olduklarını belirtti. (%81). Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %75’i de bu konuda endişeli olduğunu iletirken, nispeten en az endişeli 5 ülke arasında yer aldı.

Geri dönüştürülemeyen ürünlerin kullanımının azaltılmasında ne gibi politikalar üretilmesi gerektiği ile ilgili küresel kamuoyunun çoğunluğu hükümetlerin bu konuda harcamalarını artırması gerektiğini belirtti. İkinci çözüm ise bu tür ürünleri satan mağazaların vergiye tabi tutulması olarak iletildi (%33).

Araştırmaya Türkiye’den katılan bireyler ise ilk çözümü küresel kamuoyu ile aynı oldu ve hükümetin bu konudaki harcamalarını artırması gerektiği belirtildi (%57). Geri dönüştürülemeyen ürünlerin kullanımının azaltılmasındaki diğer önemli politika önerisi ise kamuoyu bilgilendirme kampanyası olarak belirtildi (%41). Bu kapsamda finansal bir ödül vermeden davranışları değiştirebilmek için tüketicilerin ve üreticilerin faaliyetlerinin yarattığı sonuçlar konusunda eğitilmesinin sağlanması vurgulandı.

Araştırma kapsamında Tüketicilerin alabilecekleri bireysel aksiyonların neler olabileceği de soruldu. Araştırmaya katılan tüm bireylerin yarısından fazlası “tek kullanımlık ürünleri tekrar kullanmak” olarak en önemli çözümü belirtti (%66). Kişisel aksiyonlardan önemli olarak belirtilen bir diğer konu ise “geri dönüşümlü materyallerden üretilen ürünleri satın almak” olarak iletildi (51). Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin en çok belirttikleri kişisel aksiyon ise “geri dönüşümlü olmayan paketli ürünleri satın almayı bırakmak” olarak belirtildi. (%51).

Sonuç olarak küresel kamuoyu çevre ve iklim değişikliği konusunda bilgili ve endişeli. Geri dönüşümlü olmayan paketler konusunda da endişe belirtiyor ama aksiyon alma noktasında daha çok hükümetten bir beklenti bulunuyor. Kişisel aksiyon noktasında ise belirtilenler bir iyi niyet göstergesi olarak değerlendirilebilir. Çevreye katkıda bulunmak, geri dönüşümlü paketli ürünleri kullanmak için daha fazla ücret veya vergi ödemek konusunda ise kamuoyu nispeten daha isteksiz gözüküyor.

Araştırma Hakkında:

Araştırma 22 Şubat – 8 Mart 2019 tarihleri arasında 28 ülkede gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında sorular, Ipsos Online Paneli üzerinden toplam 28 ülkeden 19,519 bireye iletilmiştir. Araştırma kapsamındaki ülkeler: Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Çin, Kanada, Şili, Kolombiya, Fransa, Almanya, Macaristan, Hindistan, İtalya, Japonya, Malezya, Meksika, Peru, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, Türkiye, İngiltere ve ABD. Araştırmanın gerçekleştirildiği 15 ülkede veriler genel nüfus profiline ve temsiliyetine dönük olarak ağırlıklandırılmıştır.

Brezilya, Şili, Çin, Malezya, Meksika, Peru, Rusya, Güney Afrika ve Türkiye’de ise örneklem genelden ziyade orta ve üst gelir grubu ve internet erişimi olan nüfusu temsil etmektedir. Her hâlükârda bu sosyal gruplar önemli ve büyüyen bir orta sınıf olduğu için sonuçlar bu ülkelerin nabzını anlamak için önemli göstergelerdir.

Araştırma raporu için buraya tıklayın.

Ağustos 27, 2019

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın