Bültenler

Internet Kullanımı %26’lara Ulaştı!

Ipsos KMG İletişim Paneli sonuçlarına göre Türkiye’deki internet sahipliği ve harcamaları özellikle son bir yıldır düzenli bir artış gösteriyor. Hanelerdeki internet sahipliği %26’lara ulaştı. Ortalama aylık internet harcaması ise 34-35 TL düzeyinde seyrediyor. Iletişim Paneli Haziran sonuçlarına göre internet sahipliğindeki artış en çok Akdeniz Bölgesinde, Ankara ve İzmir kentlerinde, AB ve C1 SES gruplarında ve 3-4 kişilik hanelerde görüldü.

İnternet erişiminde gelinen oranlar birçok başka ülkede raslanan eşiği hatırlatıyor. Bu eşiğe kadar ülkelerde işler genellikle eskisi gibi yürür ve iş ortamında internet düşük bir rol oynarken; eşiğin aşılması ile birlikte pazarlarda büyük ve çok hızlı bir dönüşüm yaşanıyor.

Internet sahipliği İzmir, Ankara illerinde ve Akdeniz Bölgesinde ortalamanın üzerinde bir artış gösterdi.
Türkiye’deki hanelerin internet sahiplik oranları, 3 büyük ilimizde, Marmara ve Ege bölgelerinde ortalamanın üzerinde bir yüksekliğe sahip. Ocak – Haziran dönemine baktığımızda Türkiye’deki internet sahipliğinde en fazla artışı İzmir ve Ankara illeriyle Akdeniz Bölgesi gösteriyor. Demografik olarak incelediğimizde en çok AB ve C1 SES grubunda ve 3-4 kişilik hanelerde internet sahipliğinin yüksek oranda olduğunu görüyoruz.

Interneti Erkekler En çok Oyun, Kadınlarsa “Chat” Amaçlı Kullanıyor.
Internet kullanım alışkanlıklarıyla ilgili sonuçları değerlendiren Ipsos KMG Tüketici Panelleri ve Medya koordinatörü Kıvanç Bilgeman: “Internette harcanan zamanın büyük bir kısmı oyun ve “chat” amaçlı kullanılıyor. Oyunları en çok 15 – 17 yaş grubu tercih ederken bu yüksek tercih oranı 35 -54 yaş aralığında da görülmekte. Erkekler internette geçirdikleri zamanın büyük bir kısmını oyun oynarak geçiriyor, “chat” ise yine azımsanmayacak bir yükseklikte. Kadınlarsa interneti en çok “chat” yapmak için kullanıyorlar, bunu oyunlar ve emailler takip ediyor. Sosyo ekonomik grupları incelediğimizde ise SES grupları düştükçe “chat” ve oyun oynama oranının arttığı sonucu ortaya çıkmakta.“ dedi.

Internete en sık 15 – 17 yaş grubu girerken yaş ilerledikçe internette geçirilen zaman çoğalıyor.
Internete en sık 15 – 17 yaş grubu giriş yaparken, internette kalma süresine bakıldığında 177 günlük ortalama kullanım dakikası ile 18 – 24 yaş grubu öne çıkıyor. 25 – 34 yaş grubunda internete giriş sıklığı düşüş gösterirken internette kalış süresi günlük ortalama 165 dakikayı buluyor.

En çok öğleden sonra ve akşamları internete giriyoruz.
Internet en yoğun öğleden sonraları ve akşam saatlerinde kullanıldığı gözlemlenirken, 25 yaşüstü grup ve AB SES grubunun interneti sabahları da yoğun bir şekilde kullandığı gözlemleniyor

Daha detaylı bilgi için Ahu Şendilmen ile (ahu.sendilmen@ipsos.com) iletişime geçebilirsiniz.

Eylül 23, 2009

0

Bültenler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın