Bültenler

Ipsos G20 Ülkelerinde Araştırdı: İş Hayatında Kadınların Karşılaştığı En Büyük 5 Zorluk

Mevcut istatistikler bize çalışan kadınların sayısı, eğitim düzeyleri ve maaşları hakkında bilgiler veriyor. Fakat bu veri, bize tüm resmi göstermiyor. Kadınların nasıl hissettiklerini ve iş yerinde günlük hayatın nasıl üstesinden geldiklerini söylemiyor. Ipsos’un Thomson Reuters Vakfı için gerçekleştirdiği araştırma, işte bu hassas konuya ışık tutmak amacıyla; G20 ülkelerindeki kadınlara iş hayatında karşılaştıkları beş önemli zorluk nedir diye sordu. Sonuçlar çarpıcı.

Aralarında Türkiye’nin de olduğu G20 ülkelerindeki 9500’den fazla kadına “iş hayatında karşılaştığınız en büyük 5 sorun nedir?” sorusuna verilen yanıtlar derlendiğinde: iş-özel hayat dengesinin kadınları en çok endişelendiren konu olduğu ortaya çıktı. Bunu eşit ücret konusu takip etti. Dünya çapında birçok kadın erkeklerle aynı işi yaparken onlardan daha az kazandığının ve eşit kariyer olanaklarına sahip olmadığının farkında. İş yerinde taciz ise en önemli üçüncü konu olarak belirtiliyor. Araştırmaya katılan G20 kadınlarının neredeyse üçte biri iş yerinde tacize uğradığını belirtiyor ve yüzde 60’dan fazlası ise bunu rapor etmediğini söylüyor.

Araştırma bazı olumlu trendleri de ortaya koyuyor. Kadınlar, özellikle milenyum diye tabir ettiğimiz daha genç kadınlar, kariyerlerini etkilemeden çocuk sahibi olabileceklerine inanıyor ve daha çoğu kendi işlerini kurarken erkeklerle eşit olanaklara sahip olduklarını düşünüyorlar.

Hem çocuk hem kariyer yapabilir misiniz? G20 kadınları bu konuda olumlu düşünüyor.

Bu konuda Brezilyalı kadınlar başı çekiyor. Brezilyalı kadınların yüzde 74’ü çocuk sahibi olmanın kariyerlerini olumsuz yönde etkilemeyeceğini düşünüyor. Bu konuda olumlu düşünen diğer ülkeler ise Güney Afrika, Türkiye, Endonezya ve Hindistan.

G20 kadınlarının neredeyse üçte biri iş yerinde tacize uğruyor fakat çok azı bunu ifade ediyor

Üç G20 ülkesindeki kadınlar işyerinde karşılaştıkları en büyük problemin taciz olduğunu belirtiyor. Bu konuda en endişelisi ise Türkiye’deki kadınlar.

Türkiye ve Hindistan’daki kadınlar karşılaştıkları eşit olmayan muamele karşısında sessiz kalmayı tercih ediyor.

Türkiye ve Hindistan’daki kadınlar diğer G20 ülkelerindeki kadınlara kıyasla daha fazla iş yerinde eşitsizliklere maruz kalıyorlar fakat bunları daha az ifade ediyorlar.

Araştırmada ortaya çıkan Türkiye’deki kadınlarla ilgili diğer değerlendirmeler de şu şekilde:

Türkiye’de çalışan kadınların yüzde 56’sı iş yerinde karşılaştıkları en büyük zorluğun taciz olduğunu belirtiyor. Araştırmaya göre, Türkiye’deki kadınların yüzde 35’i iş yerinde tacize uğradığını belirtiyor fakat sadece yüzde 21’i bunu rapor ediyor.

Aile kurma konusunda ise, Türkiye’deki kadınların yüzde 63’ü çocuk sahibi olmanın kariyerlerine zarar vermeyeceğini düşünüyor. Öte yandan, istatistikler gösteriyor ki çalışma yaşındaki kadınların sadece yaklaşık yüzde 32’si iş gücüne katılıyor. Türkiye’deki kadınların neredeyse yarısı, yüzde 49’u, aynı işi yapan erkeklerle aynı ücreti aldıkları konusunda emin olduklarını söylüyor. Fakat Dünya Ekonomik Forumu’nda açıklanan rakamlar, kadın – erkek tahmin edilen ücret karşılaştırmalarında Türkiye’nin G20 ülkeleri arasında 16. Sırada olduğunu gösteriyor.

Araştrmayla ilgili daha detaylı bilgi için: http://poll2015.trust.org/

Ekim 26, 2015

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın