Bültenler

Ipsos Hizmetlerinin Kalitesi Bir Kez Daha Tescillendi

Ipsos sunduğu araştırma ve danışmanlık hizmetlerini belirli bir Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde sürdürüyor. Şirket, Haziran ayında bağımsız denetim kuruluşu Bureau Veritas tarafından gerçekleştirilen denetim ve belgelendirme süreci sonrasında, Kalite Yönetim Sisteminin ISO 9001:2015 standartlarını da kapsadığını tescil ettirdi.

Ipsos, hali hazırda sahip olduğu; ESOMAR standartlarını içeren ve Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) tarafından verilen Güvenilir Araştırma Belgesi (GAB) ve uluslararası Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi Standardı olan ISO 20252 belgelerine bir yenisini de eklemiş oldu.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi genel yapısı 3 temel yapıdan oluşuyor:

* Risk Esaslı Düşünce
* Süreç Odaklı Yapı
* Sürekliliğin sağlanması için PUKÖ yaklaşımı: Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al

ISO 9001: 2015 sisteminin temel 8 prensibi ise şu şekilde sıralanıyor:

1) Müşteri Odaklılık
2) Liderlik
3)Çalışanların Katılımı
4) Süreç Yaklaşımı
5) Yönetim Sistemi Yaklaşımı
6) Sürekli İyileştirme
7) Gerçeklere Dayalı Karar Verme Yaklaşımı
8) Tedarikçilerle Karşılıklı Çıkar Ortaklığına Dayalı İlişki

Ipsos CEO’su Sidar Gedik konuyu şöyle değerlendirdi: “Ipsos olarak kuruluşumuzdan bu yana Kalite Yönetim Sistemi’nden taviz vermeden hizmetlerimizi müşterilerimize sunuyoruz. Kalite Yönetim Sistemimizin sürekli geliştirilmesi bakış açımızla faaliyetlerimizi sürdürürken, mevcut uygulamalarımızın kalitesini tescil ettirmek üzere bu yıl başında ISO 9001:2015 belgesi sürecini başlattık ve bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan denetimler sonucunda ISO 9001:2015 standartlarını karşılıyor olduğumuz resmi olarak da onaylanmış oldu. Bu süreçte kurum kültürümüz, değerlerimiz ve iş yapış şeklimizin ISO 9001:2015 yapısı ve prensipleriyle ne kadar uyumlu olduğunu da görmüş olduk. Müşterilerimize her koşulda kaliteden ödün vermeden hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz.”

Ipsos’un Kalite Politikası aşağıdaki şekilde tanımlanıyor ve firmanın sunduğu tüm araştırma ve hizmetleri bu politika çerçevesinde hayat buluyor:

Müşterilerimizin faydalanması için doğru uzmanlık ve işbirliğini sunarız

Müşterilerimize;
* güvenilir,
* yalın,
* hızlı ve
içerikte sağlamlığa sahip araştırmalar sağlayabilmek için, güçlü bir yerel pazar ve küresel destek işlevleriyle desteklenen ve aynı zamanda Dünya Çapında Uzmanlaşmış İş Kolları (WSBLs) olarak da bilinen çok uzmanlıklı bir yaklaşımla hizmet veririz.

İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri, iç ve dış hususlar dikkate alınır. Ayrıca risk odaklı bakış açısı çerçevesinde sistem sürekli iyileştirilerek devamlılığı sağlanır. Değişim yönetimi ve stratejik hedeflerle yönetim felsefesi benimsenmiştir.

Uygulanabilir ulusal ve uluslararası yasal şartlara uygunluğunu taahhüt eder.

Yönetim, kalite politikasını farklı kanallardan tüm çalışanlara bildirir. Kalite politikası, uyumluluk konusunda uygun aralıklarla gözden geçirilir.

Temmuz 24, 2017

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın