Bültenler

Ipsos Reuters Araştırması; Obama Başkanlığı ve Dünya’da ABD İmajı

Ipsos – Reuters işbirliği ile gerçekleştirilen “Obama’nın Başkanlığının ilk aylarında ABD’nin İmajı” araştırmasının sonuçlarına göre, tüm dünya ülkelerinin gözünde ABD’nin imajı hızla yükseliyor. 22 ülke arasında en büyük değişim %25 ile Türkiye’de oldu.

Ipsos bünyesinde yer alan Ipsos Public Affairs’in Reuters ile birlikte gerçekleştirdiği “Obama’nın Başkanlığının ilk aylarında ABD’nin İmajı” araştırmasının sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre Kasım 2008 ve Nisan 2009 ayları arasında tüm dünyada ABD’nin imajı %6 artarken olumlu yönde en büyük değişim %25 ile Türkiye’de gerçekleşti.

Araştırma, Kasım ve Nisan 2008’de küresel gayrisafi hâsılanın % 75’ini oluşturan ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu gelişmiş ve gelişmekte olan toplam 22 ülkede, 22 bin kişinin görüşleri alınarak hazırlandı.

“Obama’nın başkanlığının ilk aylarında ABD’nin imajı” araştırmasından çıkan sonuçlara göre, Başkan Barack Obama çok kısa bir süre içerisinde ABD’nin imajında pozitif bir etki yarattı. Araştırmaya katılan 22 ülke tarafından ABD’ye dair olumlu sonuçlar çıkarken, bu oranlar Türkiye (%25), Fransa (%13), Belçika(%12), Almanya(%11), Hollanda (%11), Kanada(%10) ve İspanya’da (%10) artarak iki haneli sayılarla ifade edildi.

Öte yandan, araştırmaya göre Obama’nın başkan olması sadece Polonya(%-4), Çek Cumhuriyeti (%-1) ve Rusya’da (%+) ABD’nin imajında hiçbir değişiklik yaratmadığı, aksine düşüşler olduğu sonuçları çıktı.

Haziran 23, 2009

0

Bültenler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın