Bültenler

Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Kuruldu

Ipsos, büyük global bir inisiyatife daha imza atarak Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsünü Haziran ayı itibari ile faaliyete geçirdi. Ipsos hali hazırda dünya çapında 300’e yakın merkezi hükümet birimiyle, aynı zamanda yüzlerce belediye ve Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası gibi sosyal konularla ilgilenen belli başlı büyük uluslararası organizasyonlarla çalışarak, şimdiye kadar 400 uzman araştırmacısıyla sosyal araştırmalar sektöründen yaklaşık olarak 100 milyon Euro yıllık bir ciro elde etti.

Tüm bu tecrübeleri Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü çatısı altında toplamak, Ipsos Grubu içerisindeki 64 ülkenin yerel yapısına dair geniş çaplı bilgileri bünyesine çekerek sosyal politika ve araştırma metodları ile ilgili global anlayışı en yüksek seviyeye çıkarıyor olacak. Bu yerel yoğunlaşmaya ek olarak, Ipsos aynı zamanda, çoğunluğu uluslarası çalışmaların bir parçası olan, 100’ü aşkın ülkede çalışmalar sürdürmekte.

Politika oluşturma ve test etme, vatandaş ve hizmet alıcı memnuniyeti araştırmaları, etki, iletişim ve markalaşma çalışmalarının değerlendirmeleri, sosyal pazarlama araştırmaları ve hissedar denetimleri de dahil tüm sosyal araştırma çeşitleri Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün çalışmaları arasında yer alıyor.

Ipsos Sosyal Araştırmalar Direktörü Bobby Duffy, konuyla ilgili şunları iletti: “Ipsos network içerisinde kamu politikasının tüm alanlarında geniş bir tecrübeye sahibiz. Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü bu tecrübeleri müşterilerimizle ve araştırma toplumuyla daha iyi paylaşmamızı sağlayacak. Yakın zamanda yayınladığımız bir rapordan örnek vermek gerekirse, yerel yönetime olan yaklaşımların incelendiği en son gerçekleştirdiğimiz global araştırma gösteriyor ki Latin Amerika ülkeleri yerel kararlarda daha çok etki sahibi olduğunu düşünüyor ve belediye yönetimlerinden ise daha az mutlular. Tüm bu yerel bulguları global bir zemine oturttuğunuzda, sonuçlar sadece Latin Amerika ülkelerini ilgilendirmekle kalmıyor aynı zamanda, vatandaşlarını daha yetkin kılmayı hedefleyen batı yönetimleri için de yararlı bilgiler ve içgörüler sunan bir yapıya dönüşüyor.”

Ipsos Kamuoyu Araştırmaları CEO’su Darrell Bricker ise konuyla ilgili şunları iletti: “bu bizim, hükümetler, sosyal trendler ve politika alanındaki araştırmalarımız için oldukça önemli bir adım. Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, uzun yıllara dayanan tecrübemizi müşterilerimize gerçek bir içgörü olarak sunmakta yardımcı olacak. Özellikle, sosyal konularla ilgilenen uluslararası organizasyonlarla yürüttüğümüz hali hazırdaki geniş çaplı işlerimizi daha da genişletmemize etkisi büyük olacak”
Ipsos Eş Başkanı Jean-March Lech ise görüşlerini şu şekilde iletti: “Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitiüsü Ipsos’un öncelikleri arasında gelmektedir. Hükümet bütçelerinde limitasyonlara gidildiğini görmekle birlikte vatandaşın öncelikleriyle ilgili içgörüleri ve sosyal politikada nelerin önem kazandığını anlamaya her zaman ihtiyaç duyulacağını düşünüyoruz. Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tüm bu içgörüleri hem yerel hem de global bir perspektiften sağlayabiliyor.”

Haziran 17, 2010

0

Bültenler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın