Bültenler

İş Hayatında Yapay Zeka, Pozitif ve Negatif Yönleriyle Değerlendirildi

Bir yandan hayatımızı kolaylaştıran ürün ve hizmetlerin sunulmasını sağlıyor öte yandan mesleklerimizi hatta daha da ileride hayatımızı tehdit edebileceği tartışılıyor… Peki Yapay Zeka işlerimizi nasıl etkiliyor ve etkileyecek? Bunu yedi ülkeden yedi bin kişiye sorduk.

Ipsos ve BCG Gamma ortaklığıyla yedi ülkeden yedi bin kişiyle gerçekleştirilen araştırmayla katılımcılara;

- Yapay Zeka ile ilgili ne hissettikleri,
- Mevcut yapay zeka kullanımlı araçlar hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları,
- Hali hazırda iş hayatında yapay zeka kullanan bireylerin değerlendirmeleri,
- İleride yapay zeka kullanımının yoğunlaşmasıyla birlikte iş hayatlarının nasıl etkileneceği,
- En çok korktukları yapay zeka riskleri (daha kontrolcü bir hayat, işlerini kaybetmek, eşitsizlik, vb)
- Yapay zeka ile ilgili kurumların gerekli stratejik önemi gösterip göstermedikleri,
- Yapay zekanın bir devrim mi yoksa evrim mi olduğu
Soruldu.

Yapay Zeka ile İlgili Hisler Karışık: Merak da Var Endişe De

Araştırma kapsamında katılımcılara önümüzdeki yıllarda yapay zekanın işlerinize getireceği etkiyi düşündüklerinde ne hissettikleri soruldu. %60’ı merak hissettiklerini belirtirken %40’lık bir kesim ise endişelendiklerini söyledi. Pozitif ve negatif hislerin dağılımına baktığımızda ise katılımcıların %78’inin en az bir tane pozitif his ifade ettikleri, %52’sinin ise en az bir negatif his belirttikleri görüldü. Ayrıca katılımcıların %34’ü yapay zekanın işlerine getireceği etki konusunda tamamen pozitif hissiyatta, buna karşın sadece %15’i sadece negatif duygular besliyor. Özetle söyleyebiliriz ki pozitif duygular biraz ağır basmakla birlikte özellikle endişe gibi negatif duygular da azımsanamayacak yoğunlukta…

İş Hayatında Yapay Zeka İçeren Araç ve Uygulamalardaki Mevcut Durum

Çalışan her beş kişiden biri, yapay zeka içeren araç ve uygulamaların hali hazırda kullanıldığı bir ortamda çalıştığını belirtiyor. Katılımcıların %31’i ise hali hazırda herhangi bir yapay zeka uygulaması olmadığından fakat uygulama sürecinde olunduğundan veya önümüzdeki iki yıl içinde bir uygulama planı olduğundan bahsediyor. Araştırmanın yapıldığı ülkeleri (ABD, Fransa, Almanya, İspanya, Birleşik Krallık, Kanada ve Çin) göz önünde bulundurduğumuzda bu oranın %53’lerde olmasını normal olarak değerlendirmek mümkün. Yapay zekanın işlerinde hali hazırda kullanıldığını en çok belirten ülkeler ise Çin (%31), Kanada (%26) ve ABD (%24)…

İşlerinde Yapay Zeka İçeren Araçlara Erişimi Olan Bireyler, Bunun İşlerine Pozitif Etkileri Olduğunu Belirtiyor

Yapay zeka içeren araçlara erişimi olan bireyler özellikle verimlilikleri, iş sonuçları ve işlerinin organize ediliş şekliyle ilgili olumlu etkiler gördüklerini belirtiyorlar. Diğer pozitif etki belirttikleri alanlar ise işlerinin daha cazip hale gelmesi, işyerinde kendilerini iyi hissetmeleri ve erişimleri olan eğitimler…
Katılımcılar: “Yapay Zekanın Gelecekte Kurumlara Pozitif Katkıları Olacak Fakat Bireysel Durumlara Etkisi O Kadar da Pozitif Olmayacak” Diyor.
Araştırmaya katılan bireyler yapay zekanın özellikle işyerindeki işlerin organize edilmesine, eğitimlerin daha ihtiyaca dönük olmasına ve işlerin büyümesine pozitif katkı sağlayacağını belirtiyor. Bununla birlikte yine genel olarak pozitif olmakla beraber, işlerinin güvenliği ve maaş ve satın alım güçleri konusunda pozitif gelişmeler bekleyenlerin oranı %50. Bir diğer ilginç sonuç ize hali hazırda iş yerinde yapay zeka kullanmayan bireylerin kişisel beklentilerinin daha negatif olması… İş yerine yapay zeka kullanan bireylerin %65’i iş güvencesi ve maaş/satın alım gücü konusunda pozitif düşünürken, yapay zekayı henüz kullanmamış bireylerin beklentileri nispeten daha az pozitif (%46)…

Yapay Zeka Konusunda Çalışanları En Çok Hangi Riskler Korkutuyor?

Yapay zeka ve uygulamalarının iş hayatında ortaya atabileceği bazı riskler konusunda bireylerin ne düşündüğü de araştırma kapsamında soruldu. Buna göre en büyük risk daha fazla kontrol ve gözetim altında olunacağı (%76) konusunda değerlendiriliyor. Bunu, iş yükünün azalmasıyla birlikte işlerini kaybetme riski takip ediyor (%68). Diğer önemli riskler olarak da “Daha az sosyal ilişkiler anlamına da gelecek olan işin insani boyutunun ortadan kalkması” ve “kişisel verilerin korunması ile ilgili etik problemlerin yaşanması” belirtiliyor.

Araştırmayla ilgili daha detaylı bilgi için orijinal raporu buradan indirebilirsiniz.

Haziran 27, 2018

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın