Bültenler

Kadının Toplumdaki Rolü İyi bir Eş ve Anne Olmak mıdır?

Ipsos Mori tarafından yayınlanan Global Trends 2014 araştırmasının sonuçları 20 ülkede kadının toplumdaki yerine dair dikkat çekici farklılıklara ışık tutuyor. Aralarında Türkiye’nin de olduğu 20 ülkede bireylerin %34’ü kadınların toplumsal rolünü iyi birer anne ve eş olarak tanımlarken, %60’ı bu görüşün karşısında. Türkiye’de ise %36’lık bir oran kadının toplumsal rolünü bu şekilde tanımlıyor. Öte yandan, bu konuya daha geleneksel yaklaşan ülkeler de var.

Kadınların annelik rollerine ve iyi bir eş olma konusundaki geleneksel beklentilere en büyük destek Rusya’dan gelirken, Rusya’da katılımcıların %73’ü “kadının rolü iyi bir anne ve eş olmaktır” diyor. Bu görüşe katılımın yüksek olduğu diğer ülkeler %56 ile Hindistan ve %54 ile Çin.

İsveç ise konuya tamamen farklı bir yerden bakıyor. İsveç’te “kadının rolü iyi bir anne ve eş olmaktır” görüşünü katılımcıların sadece %9’u desteklerken diğer Avrupa ülkelerinde de bu görüşe destek düşük düzeyde: İspanya (%11), Fransa (%16), İtalya (%22), Belçika ve Kanada (ikisi de %23) ve İngiltere (%24).

Erkekler ülkeler genelinde daha geleneksel bir bakış açısı sergiliyor. Bu durum kadının rolünü annelik ve eş olma durumu ile tanımlamaya en uzak ülkelerde bile değişmiyor:

İsveç’te erkeklerin %13’ü desteklerken kadınların %4’ü destekliyor. Aynı şekilde; Kanada (erkeklerde %28, kadınlarda %19), Avustralya (erkeklerde %34, kadınlarda %25), Almanya (erkeklerde %36, kadınlarda %27) kadınların toplumsal rollerine yönelik erkeklerin kadınlardan daha geleneksel yaklaşımlar sergilediği ülkeler arasında dikkat çekiyor.

Kadınlar yönetimde daha fazla söz sahibi olursa birçok şey daha iyiye gider

Ülkeler genelinde katılımcıların %53’ü kadınların yönetimde daha fazla söz sahibi olması durumunda birçok şeyin daha iyiye gideceğini düşünüyor. Yönetimde daha fazla kadın olursa ülkedeki durumun daha iyiye gideceğine yönelik görüşe en büyük destek Hindistan (%69), Türkiye (%68), İtalya (%66) ve Brezilya (%64)’dan dan geliyor. Rusya (%38), Arjantin (%38) ve Güney Kore (%39) bu görüşe en düşük oranda destek veren ülkeler oluyor.

Araştırma Metodolojisi
Bu araştırmada belirtilen veriler Ipsos’un 3-17 Eylul ve 1-15 Ekim2013 tarihlerinde gerçekleştirdiği çalışmaya ait bulgulardır.
Bu araştırma, Ipsos Online Panel aracılığıyla dünya çapında 20 ülkede gerçekleştirilmiştir: Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, İngiltere, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Polonya, Rusya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, Türkiye ve ABD.
Araştırmanın ilk bölümü toplamda 16,039 yetişkinden oluşan bir örnekleme sahiptir. Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, İspanya, İngiltere ve ABD’de her birinde yaklaşık 1000’i aşkın kişiyle araştırma yapılmıştır. Arjantin, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Kore, İsveç ve Türkiye’de ise yaklaşık 500’ü aşkın kişiyle araştırma gerçekleştirilmiştir. Internet erişiminin yüksek olduğu gelişmiş ülkelerde bu araştırma sonuçlarının genel çalışan kesimin tümünü temsil ettiği söylenebilir. Öte yandan, gelişmekte olan ülkeler için bu sonuçlar, daha varlıklı ve/veya internete erişimi olan nüfusu temsil edecek şekilde değerlendirilmelidir.
Araştırmayla ilgili daha detaylı bilgi için: http://www.ipsosglobaltrends.com/index.html

Ağustos 20, 2014

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın