Bültenler

Kişisel Verilerin Kullanımı Konusunda Dünyada Bilgisizlik ve Güvensizlik Hakim

• Global olarak her üç kişiden ikisi kişisel verilerin şirketler ve hükümetler tarafından nasıl kullanıldığı konusunda ya hiçbir şey bilmiyor ya da çok az şey biliyorlar.
• Vatandaşlar kişisel verilerinin doğru şekilde kullanılması konusunda şirketlere ve hükümetlere güvenmiyor
• Tüketicilerin üçte ikisi, kişisel verilerin nasıl kullanılacağı konusunda net bilgi veren şirketlerle kişisel verilerini paylaşabileceğini belirtiyor.

Ipsos ve Dünya Ekonomik Forumu, bilgi teknolojilerinin tüketiciler tarafından kabul edilebilirliğini izleyecek global araştırmanın ilk sonuçlarını Davos Zirvesinde açıkladılar.

Küresel Vatandaşlar ve Veri Gizliliği adlı bu rapor, şirketlerin ve hükümetlerin kişisel verileri kullanması konusunda küresel kamuoyunda bilgisizlik ve güvensizliğin hakim olduğunu ortaya koydu.

Araştırmadan ortaya çıkan sonuçlar ışığında kurumlara şu öneriler getirildi: tüketicilerin endişelerini gidermek için kurumların kişisel verilerle ne yaptığını şeffaf bir şekilde belirtmesi, gizlilik garantisi sunması ve temiz bir güvenlik kayıtlarının olması veya finansal tazminatlar sunması…

Küresel Vatandaşlar ve Veri Gizliliği araştırması, Ipsos Global Advisor online platformu üzerinden, Ekim ve Kasım 2018 tarihlerinde, 26 ülkeden 18,813 bireyle gerçekleştirildi. Ipsos ve Dünya Ekonomik Forumu ortaklığında gerçekleştirilen bu izleme araştırması yılda iki kez tekrarlanacak şekilde devam edecek.

Küresel vatandaşlar kişisel verilerinin nasıl kullanıldığı konusunda bilgi sahibi değiller ve bu bireylerin çoğu ekonomik olarak avantajlı ülkelerden…

Araştırmaya katılan dünya genelindeki bireylerin çoğu kişisel verilerinin kurumlar ve hükümetler tarafından ne derecede ve nasıl kullanıldığı konusunda ya çok az bilgililer ya da hiç bilgi sahibi değiller.
• Küresel olarak her üç bireyden sadece biri kurumların, kişisel verilerinin ne kadarına sahip oldukları konusunda veya bu kişisel verilerle ne yaptıkları konusunda bilgi sahibiler.
• Bu orandan çok daha azı ise, ulusal ve yerel otoritelerin kişisel verilerin ne kadarına sahip oldukları konusunda veya bu bilgilerle ne yaptıkları konusunda belirli bir fikre sahipler.
• Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %41’I kişisel verilerinin kullanımı konusunda bilgi sahibi olduklarını iletiyor.
haber1
Kişisel veriler konusundaki algılar ülkelere göre de değişiyor. Genel olarak kişisel veriler konusunda regülasyonların yoğun olduğu ülkelerde bu konuda daha düşük bilgi seviyeleriyle karşılaşılıyor.
• Japonya, Avustralya, Belçika, Kanada ve Almanya’dan katılan bireylerin %20’sinden azı kurumların kişisel verileriyle ilgili ne yaptıkları konusunda bilgi sahibiyken, Çin, Hindistan, Malezya ve Suudi Arabistan’dan bireylerin %45’I bu konuda bilgi sahibi olduklarını belirtiyor.

Araştırmanın yapıldığı birçok ülkede vatandaşların, kurum ve hükümetlere kişisel verilerinin düzgün kullanılması konusunda güvenmedikleri eğilimi görülüyor.
• Ortalamada sadece %36’lık bir kesim kişisel verilerinin işlenmedi konusunda çeşitli kurumlara güvendiğini belirtiyor.
• Global olarak güvenin en düşük olduğu kurumlar yabancı hükümetler (%20), medya şirketleri (%24), arama ve sosyal medya siteleri (%28) olarak sıralanırken. Kişisel veriler konusunda yüksek güven alan kurumlar sağlık hizmetleri şirketleri (%59) ve finansal hizmet şirketleri (%47) olarak belirtiliyor.
Araştırmanın global sonuçlarına göre tüketicilerin çoğu kişisel verilerinin kurumlarca kullanılmasını reddetme hakkına sahip olmaları gerektiğini düşünüyor (%62) ve kişisel verilerinin paylaşımı karşılığında bir ödeme veya ödül almaları gerektiğini belirtiyorlar. (%54)
Buna karşılık katılımcıların sadece %35’I kişisel verilerini paylaşmanın onlara zaman kazandıracağını, sadece %28’I de kazanç sağlayacağını belirtiyor. Sadece %23’ü kişisel verilerini paylaşmanın onları rahatsız etmeyeceğini belirtiyor.

Şeffaflık ve gizlilik ve güven garantisi, kişisel verilerin kullanımı konusunda bireyleri rahatlatabilir

Küresel Vatandaşlar ve Veri Gizliliği Araştırmasına göre bireyler kişisel verilerinin paylaşımı konusunda şu şartlar sağlanırsa kendilerini rahat hissedebileceklerini iletiyor:
• Kurumların verileri nasıl kullanacağı net bir şekilde belirtilmişse (%67)
• Verileri üçüncü partilerle paylaşmayacağına dair garanti veriyorsa (%64)
• Herhangi bir güvenlik sızıntısı yaşamadıysa (%62) veya veri güvenliği konusunda deneyim sahibi ise (%61) veya herhangi bir finansal tazminat sunuyorsa (%60).

Araştırmayla ilgili detaylı sonuçları incelemek için buraya tıklayın.

Şubat 26, 2019

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın