Bültenler

Markayla Hedef Kitle Yeniden Tanıştırılıyor

Gerçek hayatta bir insanı yakından tanımak ya da tarif etmek için sosyo-ekonomik statü, yaş ve yaşadığı coğrafi bölgeden farklı sorular sorarız. Bize bir insan hakkında fikir veren cevaplar daha çok müzik zevki, boş zaman aktiviteleri, siyasi görüşü, çevre duyarlılığı, dini inancı, teknolojiyle ilişkisi gibi konulardan çıkar. Markalar ise bu cevapların birçoğunda, zaman zaman siyaset ekseninde bile kendilerine yer bulabilirler.

Bu genel bakıştan yola çıkılarak, Ipsos KMG Türkiye’yi Anlama Kılavuzu araştırması ile gerçekleştirilen sosyolojik analizde edinilen bilgi, hane panelindeki gerçek satın alım bilgisiyle birleştirilerek “Brand Sociology”  isimli yeni bir model geliştirildi.

Detaylarda kaybolmadan markayla hedef kitlesini yeniden tanıştırabilmek için geliştirilen bu modelde, Türkiye’yi Anlama Kılavuzu’ndaki her konu başlığına ayrı ayrı yapılan faktör ve küme analizleriyle sonuçlar çelişkiden uzak ve anlaşılır bir şekilde ortaya konuluyor. Bu sayede çok karmaşık ve farklı eksenlerde değerlendirilebilecek olan birçok konu anlaşılır şekilde sadeleştirilebiliyor.

Modelde Türkiye dağılımı ve marka kullanıcısının Türkiye dağılımından nasıl farklılaştığı inceleniyor;

Örneğin; Türkiye’de insanların %28’i, ülkenin ekonomik ve siyasi gidişatı konusunda iyimserken, marka X kullanıcılarında bu belirgin olarak daha az gözleniyor.

Marka kullanıcıları Türkiye’nin ekonomik ve politik koşulları konusunda ortalamadan daha kötümserler.

Marka X kullanıcıları ortalama dağılıma kıyasla  “tepkili modernler” da daha fazla yoğunlaşıyor. Bu grup ağırlıklı olarak yüksek SES grubundan, Marmara ve Ege’de kent merkezlerinde yaşayan, devlete ve siyasete karşı en güvensiz, kadın erkek eşitliğini en fazla destekleyen, çevreye karşı en duyarlı küme. Daha çok gazete ve dergi okuyor, TV’de daha çok siyaset, ekonomi programları ve belgeselleri izlemeleriyle farklılaşıyorlar. Rock, Jazz ve Blues’un yanısıra Türk Sanat Müziği de bu grubun ortalamadan çok tercih ettiği müzik türlerinden..
Toplumsal Kümeler:


Marka kullanıcılarının çoğunluğunu Türkiye genelinde de olduğu gibi Yeni Muhafazakarlar oluşturuyor. Marka erişimi Tepkili Modernlerde ortalamanın üzerinde olurken Tutanamayan Yoksullarda ortalamanın altında gerçekleşiyor

Özetle, Brand Sociology ile jenerik demografik özelliklerin bir adım ötesine geçilerek hedef tüketicinin toplumdaki yerini daha iyi anlaşılabiliyor. Bu model marka kullanıcı profilini derinlemesine inceliyor ve aksiyona yönelik, ayrıştırıcı karakteristikleri ortaya koyuyor.

Daha detaylı bilgi için müşteri temsilciniz veya Ahu Şendilmen (ahu.sendilmen@ipsos.com) ile irtibata geçebilirsiniz.

Haziran 19, 2012

0

Bültenler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın