Bültenler

Market Markaları Büyümesi Enflasyonu Solladı

Market markalarındaki büyüme enflasyonun yaklaşık 10 puan üzerinde gerçekleşti, en fazla büyüme ise kişisel bakım ürünlerinde görüldü. Market markalarının hızlı tüketim ürünlerindeki payı ise yüzde 9’lara erişti.

Dünyada uzun yıllardır talep gören, Türkiye’de de son 10 yılda daha fazla satın alınan market markalarına yapılan tüketici harcamaları 2011 yılında 2010’a nazaran daha az bir hızla da olsa artış gösterdi. Türkiye’de hızlı tüketim ürünleri pazarı yüzde 11 büyürken,  market markalı ürünlerin geçen yıl yüzde 23,5 olarak gerçekleşen büyüme hızı 2011’de yüzde 20 civarında gerçekleşti. Nitekim Eylül’10 – Ağustos’11 döneminde market markalı ürünlerin hızlı tüketim ürünleri içindeki ciro payı da genel pazarın üzerinde büyüdüğü için yüzde 8,6’dan 9,3’e yükseldi.  

Market Markalı Kişisel Bakım Ürünleri, Büyümede Temizlik ve Gıdayı Geçti
Her ne kadar büyümenin hızı son birkaç senedir yavaşlasa da ilk yıllarında temizlik ürünleri, sonrasında gıda ürünlerinde en fazla gördüğümüz büyümeler, market markalı ürünlerin penetrasyonu ve tekrar kullanımının artışı ve memnuniyet ile kişisel bakım ürünlerine de sıçradı.   

Ipsos KMG Perakende Ölçüm ve Araştırmaları Genel Müdürü Renan Burduroğlu yaptığı değerlendirmede: “Dünyada ilk ortaya çıktığında kendini fiyatla konumlandıran market markalı ürünler artık markaya sadakati sağlayan bir araç ve büyüyen bir pazar konumunda. Ülkemizde ise hala uygun fiyatlı kavramı ile yaklaşılan market markalı ürünler pazarında talep gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Yaptığımız araştırmalardan da görüyoruz ki kalitelerini sürekli artırarak müşteri sadakatini de yakalamayı başaran market markalı ürünler pazarı gıda kategorisi dışında diğer kategorilerde de büyüme başladı” dedi. 

Haneler Market Markalı Ürün Alım Paylarını Artırdılar
Harcama bazında hanelerin tüm gıda harcamalarının içinde market markalarına ayırdıkları pay 2010 dönemine göre yüzde 7 oranında artmış durumda. Gıda dışındaki diğer kategorilere yapılan harcamalarda market markalı ürünlerin aldığı paydaki artış gıdada görülenden daha yüksek seviyede; gıda dışındaki sektörlerin market markaları içinde daha küçük paya sahip olmaları ve bu payın pazara yeni giren ürünlerle artmaya başlamasının görülen bu artışta büyük etkisi var. Örneğin hane penetrasyonunda en büyük pay gıdada olmakla beraber, Eylül’10 – Ağustos’11  döneminde en yüksek hane penetrasyonu artışı kişisel bakım ürünler kategorisinde gerçekleşti.

Market markalı ürünler için birincil alım kanalı olan indirim marketlerinden market markalı ürün alımları geçen yıla göre daha düşük bir oranda artmaya devam ediyor. Hiper/Süpermarketlerde ise uzun yıllardan sonra ilk kez gerileme yaşanıyor.

Market Markalı Ürünlerden Memnuniyet Artışta. En Önemli Kriterler “Fiyat” ve “Ürün Kalitesi”…
Market markalı ürün satın alanların memnun kalma ve market markalı ürünleri almaya devam etme oranı geçen yıllara göre artış göstermekte. Market markalı ürün alırken dikkat edilen kriterler içinde “Fiyat” ve “Ürün Kalitesi” en önemli unsurlar olmaya devam ediyor. “Aynı ürünü sürekli olarak bulabilmek” ve “Üretici firmanın güvenilir olması” 2011’de geçen senelere göre önemli oranda yükselmiş durumda. Market markalı ürün kullanmayanlar için ise “Kalite” ve “Güvenilirlik” hala önemli bariyerler olarak kalmaya devam ediyor.

Araştırma Künyesi
“Market Markalarında Son Trendler – 2011” raporu Ipsos KMG Tüketici Paneli verileri ve tüketici ile yapılan görüşme verilerine dayanmaktadır.
Hane Tüketim Paneli;
34 ilde 8,000 haneyi kapsamaktadır. 8,000 hane alışverişlerini alışveriş günlüğüne kaydetmekte, bu günlükler gerekli kontrollerden sonra haftalık olarak toplanarak işlenmektedir. İşlenen veriler aylık tüketim raporlarına dönüştürülerek müşterilere sunulmaktadır. Medya konusunda bilgiler, aynı hanelerdeki bireylerin medya tüketimi verilerinden oluşmaktadır. Tüketici çalışması; Çalışma organize ticaretin en fazla yoğunlaştığı 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara, İzmir), 708 tüketici ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Hanede asıl alışverişi yapan kişi ile görüşülmüştür.

Şubat 23, 2012

0

Bültenler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın