Bültenler

Market Markalı Ürünler: Tasarrufa Göz Kırpıyoruz!

Market markalı ürünler, bir perakendecinin özel siparişi üzerine sadece o perakendecide satılmak üzere üretilen ürünleri ifade ediyor. Bu ürünler eski yıllarda var olan ürünlere ucuz bir alternatif olması açısından market ismini taşıyarak raflarda yerini alırken özellikle Türkiye’de hızlı bir gelişime sahip olan Birleşik İndirim Marketleri’nin (BİM) benimsediği bu ürünlere özel marka isimleri verme ve tüketiciye ağırlıklı olarak bu ürünlerden oluşan bir mağaza sunma stratejisi ile bir dönüşüm geçirdi.
Son bir yıllık süreçte market markalı ürünler Türkiye’deki hane hızlı tüketim harcamalarının %11.3’lük bölümünü oluşturarak harcamadaki paylarını yükseltmiş oldu. Son yedi yıllık gelişime bakıldığında bu ürünlerin harcamadaki payının yaklaşık 2,5 katına çıktığı görülmekte. Market markalı ürünlerin Türkiye’de pay oranı açısından pek çok Avrupa ülkesinin hala oldukça gerisinde kaldığı bir gerçek ancak bunun nedenlerini incelerken ticaret yapısının getirdiği farklılıkların önemini gözardı etmemek gerekiyor: Bu ürünlerin ağırlıklı olarak satıldığı indirim marketlerinin Türkiye’de bu ülkelerden daha geç pazara giriş yapmasının ve yine bu ürünlere Avrupa ülkelerinde önemli yer ayıran zincir marketlerin Türkiye’de geleneksel ticaretin baskın yapısından ötürü yüksek paya sahip olmaması ve Türkiye stratejilerinde henüz bu ürünlere bu denli ağırlık vermemesinin bu durum üzerinde önemli etkisi var. Buna karşın market markalı ürünlerin Türkiye’deki gelişiminin hız kesmeden devam etmesi ve ticarette en fazla büyüyen perakendecilerin bu ürünleri destekleyen indirim marketlerinin olması bu pay seviyelerinin daha da yükseleceği beklentisini doğuruyor.
Market markalı ürünlere yapılan harcama irdelendiğinde diğer markalı ürünlere kıyasla tüketiciler için bu ürünleri tercih etmek ortalamada alışveriş başına %18 tasarruf getiriyor. Tabi tasarruf olarak nitelendirilen bu harcamada alışveriş sepetinin toplam değerinin yanında içerdiği ürün portföyünün de etkisi olabiliyor: Market markalı ürünler bazı ürün gruplarında çok daha yüksek performans elde ederken bazı ürün gruplarında ise pay seviyelerinin oldukça uzağında kalabiliyorlar. Harcamada önemli yeri olan yüksek cirolu ürün grupları arasında market markalı ürünler özellikle yoğurt, toz-kesme şeker, süt, sıvı yağ ve bakliyat kategorilerinde yüksek pay elde ediyor. Bu temel beş kategorinin toplamında market markalı ürünlerin hane harcamalarından aldığı pay %20 seviyesinde bulunuyor. Buna karşılık market markalı ürünlerin ortalamanın altında pay elde ettiği ve fazla gelişim gösteremediği kategoriler genellikle kişisel bakım kategorileri oluyor.

Market Markalı Ürünler: Tasarrufa Göz Kırpıyoruz!

Eylül 23, 2013

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın