Bültenler

Mükemmel İletişimin Yeni Şifresi: İnsanların Hayatlarına Dokunmak

İnsanlar günlük yaşantılarında ihtiyaçlarını gidermek ve kişisel amaçlarına ulaşmak için sürekli bir çaba içindeler ve bir ürünü diğerine tercih etmelerinin çoğu zaman temel nedeni “hayatlarına dokunabilmiş” olması. Ürün, hizmet veya reklam bir insanın kişisel değerlerine ve motivasyonlarına ne kadar uygunsa o kadar “hayatına dokunma” potansiyeline sahip. Markalar yaptıkları iletişimle insanların değer ve motivasyonlarına hitap edebildikleri mesajını vermeye çalışıyorlar ve Ipsos ASI bu noktada doğru zamanda alınmış ve doğru tüketici verisi ile markalara yardımcı olmayı hedefliyor.
Ipsos ASI tarafından gerçekleştirilen birçok reklam ve iletişim araştırmalarının ışığında günümüzde iletişim sektörünün içinde bulunduğu durumu kısaca aşağıdaki şekilde özetlemek mümkün;


• Ürün performansı artık ayrıştırıcı olmaktan oldukça uzak. Oyunun adı markanın sizi nasıl “hissettirdiği”.
• Dijital mecra marjinallikten hızla uzaklaşıp iletişimin merkezine doğru yolculuğunu sürdürüyor. 
• Özellikle çoklu mecra kullanımının yaygınlaşmasıyla başarının anahtarı mecra, yaratıcı fikir ve kanal uyumunun sağlanmasından geçiyor.
• Markaların tüketiciyle duygusal bağ kurdukları bir alan belirlemeleri ve tüm iletişimlerinde bu alanı sahiplenmeleri yönünde baskılar artıyor. İletişimi yönlendiren  bir “Büyük Fikir (Big Idea)” mutlaka olmalı.
• Peki insanlar bizi duymaya, görmeye, dinlemeye hazır mı? İlgileri tamamen başka bir şeye yönelmişken biz onlara kendimizi anlatmaya mı çalışıyoruz? Yaptığımız iletişimin şekli ve içeriğiyle onları kızıdırıyor muyuz yoksa onlara saygı duyduğumuzu mu gösteriyoruz?
• Böyle bir ortamda markaların iletişimdeki başarılarını artırmak için entegre araştırma yöntemlerinden faydalanmaları ve sürekli öğrenen bir yapı oluşturmaları zamandan ve bütçeden tasarruf için bir lüks değil ihtiyaç haline geldi.
Mükemmel iletişim markayla insanlar arasında gerçek anlamda bir bağ kurulmasını sağlar.
 

Markalar “mükemmel iletişim” yapma şanslarını reklam üretim sürecinin en erken aşamalarında reklamla ilgili insanların fikirlerini alarak ve çıktılara odaklanıp reklam başarısının temellerini anlamaya çalışarak artırabilirler.

Şubat 23, 2012

0

Bültenler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın