Bültenler

Onlar Y Kuşağı

Ipsos UU Kalitatif Araştırmalar birimi tarafından reklamın duayenlerinden Nesteren Davutoğlu’nun danışmanlığında gerçekleştirilen ve video rapor olarak sunulan “AYNA: Onlar Y Kuşağı” isimli kalitatif araştırma, bu kuşağın okul hayatını bitirmiş, çalışmaya başlamış gençlerine odaklanıyor. Bu gençler Y kuşağının fikir liderleri olarak değerlendiriliyor ve bu kuşağın genelinde gözlemlenilen trendleri, özellikleri en belirgin şekilde yansıtıyorlar. Bu araştırmadan çıkan bazı özellikler şu şekilde:

1. Farklılık vs Benzerlik
Her zaman farklı ve yeni olanı arıyorlar, bu kıyafetlerinde de, gittikleri mekanlarda da, internet üzerindeki paylaşımlarında da kendini gösteriyor. Yeniliğe, keşfetmeye daha açık bir jenerasyon
Farklı olmak, ayrışmak önemli, ama başka bir dinamik de çok farklılaşmamak, çok farklı olmak dışlanmayı getireceği için bundan da çekiniyorlar. Bir anlamda yarattıkları farklılığın da yine aşina ve kabul edilebilir olmasını arıyorlar.

2. Esneklik
Y kuşağı esneklik arıyor, kendini ifade edebileceği ortamlarda olmak istiyor. Belirgin ve sert kurallardan, çerçevesi belli şartlardan kaçıyorlar.

3. Hedonism
Bir önceki kuşaktan başka bir farkları da, kendi mutluluklarını bir çok şeyden daha öncelikli görmeleri. Farklı deneyimler yaşamak, iyi vakit geçirmek, hayattan zevk almak onlar için önemli
Gündemlerini birebir hayatlarını etkileyen, o gün orada olan konular oluşturuyor.

4. Teknoloji
Belki de bu kuşağın en ayırt edici özelliği teknolojiye düşkünlüğü, internet çağında büyümüş bir kuşak
En önemli bilgi edinme kaynakları internet, uzun, derinlikli, içine dalınıp araştırılacak bilgi kaynakları değil, kolay ulaşılabilecek küçük bilgi paketleri arıyorlar

5. Multitasking
Hem hayatın hızlanması, hem de teknoloji ile ilişkileri onları multitasking hale getirmiş
Buna bağlı olarak dikkat süreleri çok kısa ve dikkatlerini çekmek aslında zor

6. Deneyim Paylaşımı
Y kuşağının çok belirgin bir deneyim paylaşımı kültürü var, hem dijital ortamda hem de dışarıda kendi deneyimleri üzerine fikir paylaşmayı seviyorlar
Bir karar verirken de geleneksel pazarlama kanalları yerine, arkadaş fikirlerine, forumlardaki yorumlara daha çok dikkat ediyorlar. Bu anlamda internet ortamında hem WOM yaratıyorlar, hem de WOMdan etkileniyorlar.

7. Aile
Geçmiş kuşaklardan farklı olsalar da Türkiye’deki Y kuşağının yine geleneksel bir tarafı da var. Aile bu kişiler için önemi koruyor, Aileyi hem bir role model olarak alıyorlar, hem de bir destek ünitesi olarak görüyorlar.
Aileden bekledikleri başka bir şey ise eşitlikçi ve özgür bir ilişki, bir çok alanda olduğu gibi aileden de baskı gördüklerinde uzaklaşıyorlar.

8. Dünya İle İlişki
Teknolojinin de gelişmesi ile tabii ki dünyaya çok daha entegre, global trendlerden daha çok etkilenen bir kuşak Y Kuşağı ancak yine Türklüğü, buralı olmak ile ilgili değerlere sahip çıkıyorlar.

9. Markalar
Markaların kimlik kurulumunda çok önemli bir yeri var, kimliklerini ortaya koymak, çevrelerinden farklılaşmak için markaları kullanıyor
Marka tercihlerini çoğu zaman fonksiyonel sebeplerle açıklasalar da markalarla duygusal seviyede de bir ilişki kuruyorlar
Genel olarak “akıllı alışverişci olmak” istiyorlar, beğendikleri markaları, ürünleri iyi fiyata aldıklarında kendilerini “başarılı” hissediyorlar ve bu tip fırsatları kendi “akıllarını” da göstebilmek için arkadaşlarıyla paylaşıyorlar.
Markalara ilgileri çok yüksek ama diğer bir çok konuda olduğu gibi sadakatleri düşük, bir markayı fazla popüler olması, yeterince popüler olmaması, çevrelerinden kötü yorumlar alması gibi sebeplerle hemen bırakabiliyorlar.

10. Hızlılık
Y kuşağının hayatının bir çok alanında ortaya çıkan bir tema – hız. Hayat çevrelerinde çok hızlı akıyor, zevkler, ilgi alanları çok çabuk değişiyor onlar da bu akışın içinde olmak istiyorlar.

11. Sadakat
Genel olarak Y kuşağını belirleyici bir özelliği düşük sadakat, bu markaları da kapsıyor, aşk ilişkilerini, çalıştıkları işi de… hem etraflarında çok imkan olması, hem de kısa vadedeki tatminlerini önemsemeleri onları çok hızlı fikir değiştirmeye itiyor. Bir şeyler için uzun uzun emek vermek, özveride bulunmak, tek bir yerde sabit kalmak Y kuşağının özellikleri değil.

12. Tanınırlık
Başarı önemli ama bu başarının görünür olması daha önemli. Yaptıkları işin kredisini almayı, , takdir görmeyi bekliyorlar. Her ortamda, yaptıkları her işte farkedilmek istiyorlar. Bir anlamda daha fazla “aferin” bekleyen bir nesil
Olumlu geribildirim ile motive oluyorlar.

“Ayna: Onlar Y Kuşağı” Araştırması Hakkında
Araştırma kalitatif yöntemle gerçekleştirilmiş ve Aralık 2012’de tamamlanmıştır. Çalışmaya başlamadan önce masa başı araştırması ileY kuşağı tanımlanmıştır, katılımcılar kendi jenerasyonlarında fikir lideri olabilecek gençlerden (AB SES, trendsetter) seçilmiştir. Video rapor için toplam 4 katılımcı görüşmesi yapılmıştır. Bu çalışmada okul hayatını tamamlanmış, hayata atılmış, çalışan genç yetişkinlerle (24-29 yaş) çalışılmıştır. Değerleri, hayattan beklentleri, hayalleri, markalara bakışları gibi bir çok alanda derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Katılımcılara ek olarak bu kuşağı tanıyan uzmanlarla görüşülmüştür. 2 akademik yönelimli uzman: Prof. Dr. Acar Baltaş, ve Toplum gönüllüleri vakfi başkanı Yörük Kurtaran ve 2 akademik anlamda Y kuşağı üzerine uzmanlaşmayan ama yaptığı iş gereği o kitleyi tanıyan, onlara hizmet sunan uzmanla da görüşmeler yapılmıştır.

Raporla ilgili daha detaylı bilgi almak için kubra.basar@ipsos.com

Haziran 20, 2013

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın