Haberler

Otomasyon İş Hayatında Ne Gibi Değişikliklere Sebep Olacak?

Robotlar, yapay zekâ ve teknolojideki diğer gelişmelerle birlikte iş dünyası sizce ne yönde değişecek? Belki de tüm bu gelişmelerle birlikte yepyeni iş alanları bile doğabilecek. Dünya Ekonomi Forumu için yaptığımız araştırma çalışanların sadece üçte birinin işlerinin otomatize edileceğine inandığını söylüyor. Çalışanların çoğu ise hava otomasyonu için gerekli olan becerilere sahip olduğunu belirtiyor.

Stephen Hawking’in Guardian Gazetesi’nde yayınlanan makalesinde dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin otomasyonla birlikte daha da artacağını, şirketlerin daha az kişi çalıştırarak daha büyük kârlar elde edeceğini ve bunun sosyal olarak yıkıcı olacağını dile getiriyor. Peki çalışanlar bu konu hakkında ne düşünüyor?

Dünya Ekonomik Forumu için yaptığımız araştırmaya göre 28 ülkedeki çalışanların sadece %35′i işlerinin önümüzdeki 10 yıl içinde otomatize edileceğini tahmin ediyor. Buna karşılık, çalışan yetişkinlerin yarısından fazlası (%54) bunun mümkün olmadığını söylüyor. Diğer %11’i ise emin değil.

Çalışanlar gelecekte ihtiyaç duyulacak beceriler konusunda kendinden emin mi?

Dünya çapında araştırmaya katılan çalışanların %69′u gelecekte ihtiyaç duyulabilecek becerilere sahip olduklarından emin, %29′u işi konusunda kendine çok güveniyor ve %40′ı ise kendinden biraz emin olduğunu belirtiyor. %24’ü kendine güvenmezken %7′si ise kararsız.

Kimler otomasyonun geleceğine inanıyor?

Araştırmaya katılan kişileri pozisyonlarına göre incelediğimizde ise işletme sahipleri, karar verici pozisyonundakiler ve eğitim seviyesi yüksek çalışanların diğerlerine göre işlerinin otomatize edilmesinin %30 oranında daha olası olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte işletme sahipleri, karar verici pozisyonundakiler ve eğitim seviyesi yüksek çalışanlar otomasyona uyum sağlamak için gereken becerilere diğerlerine kıyasla daha çok sahip olduğunu belirtiyor.

Hangi ülkeler otomasyonun daha muhtemel olduğunu düşünüyor?

Birkaç istisna dışında gelişmiş pazarlarda istihdam eden yetişkinlerin gelişmekte olan ekonomilerde çalışanlara kıyasla işlerinin otomatize edileceğini daha çok tahmin ettiği görülüyor.

Önümüzdeki on yıl içinde işlerinin otomatize edileceğini en çok tahmin eden çalışanların yaşadığı ülkeler Hindistan (%71), Suudi Arabistan (%56), Çin (%55), Brezilya (%51) ve Meksika (%50). Buna karşılık, 5 Avrupa ülkesinde, araştırmaya katılan beş çalışandan birinden daha azı ise bunun muhtemel olduğunu söylüyor: Almanya (%14), Macaristan (%14), Hollanda (%16), İngiltere (%17) ve Fransa (%19).

İşlerinin gelecekte var olmaya devam etmesi için gerekli becerilerinin olduğunu düşünen çalışanlar Kuzey Amerika ve Kuzey Amerika’da daha çok, Kuzeydoğu Asya ve Doğu Avrupa’da ise daha azdır. En yüksek ülke Hindistan (%84), Hollanda (%83), Amerika Birleşik Devletleri (%82), Türkiye (%81), Meksika (%81) ve Güney Afrika (%80). Japonya (%23), Güney Kore (%33), Rusya (%51) ve Polonya’da (%51) önemli ölçüde düşüktür.

Raporu incelemek için buraya tıklayın.

Araştırma Hakkında

Araştırma 23 ülkeden toplam 13.751 birey ile Ipsos Global Advisor online araştırma platformu üzerinden 20 Eylül – 8 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Örneklem şu ülkelerde ülke başına 1000 birey ile gerçekleştirilmiştir: Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD.

Araştırma şu ülkelerde ise ülke başına 500 birey ile gerçekleştirilmiştir: Arjantin, Belçika, Şili, Macaristan, Hindistan, Meksika, Hollanda, Peru, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan, İsveç ve Türkiye. Bu ülkelerde örneklem genelden ziyade orta ve üst gelir grubu ve internet erişimi olan nüfusu temsil etmektedir. Her hâlükârda bu sosyal gruplar önemli ve büyüyen bir orta sınıf olduğu için sonuçlar bu ülkelerin nabzını anlamak için önemli göstergelerdir.

Mart 4, 2020

0

Haberler

Yorum yazın