Bültenler

Pazardaki Büyük Potansiyel

Geçenlerde konuşmuştuk bir arkadaşla; Türkiye bir perspektiften baktığınızda “doymuş pazar” özellikleri göstermeye başladı. Başka bir bakış açısına göre ise çok büyük potansiyele sahip bir “emerging market”. Yaklaşık yüzde 30’luk bir nüfusun bulunduğu modern tüketim – modern değerlerle tanımlanabilecek bir bölümü düşünürseniz Türkiye’yi “doymuş pazar” özellikleri ile tanımlayabilirsiniz.

Pazarlamanın son yirmi yılı tamamen bu “segment” üzerine yoğunlaştı. Harcama kapasitesi açısından çok daha iyi durumda olan bu segmenti değerlendiren birçok tüketim ürünü parlak büyümeler yaşadı. Arasıra dalgalanmalar olsa da, trend yukarı oldu hep. İşte son yıllarda “doymuş pazar” özellikleri göstermeye başlayan kesim burası. Pazarlama profesyonellerinin yakın çevre algısı da bu grubun içinde oluşuyor; içgörüleri ordan çıkıyor; daha kolay “marketing” yapabiliyor. 

Ama, bu “segment” başta hızlı tüketim ürünleri olmak üzere çekiciliğini yitiriyor. Bu segmentin kategorisi ve markası olarak konumlanmış olanlar büyüme zorlukları çekmeye devam edecekler; “doymuş pazar” özellikleriyle “deal” etme deneyimi geliştirecekler.

Daha geleneksel değerlerle tarif edilebilecek, benim kabaca yüzde 70 dediğim grup ise Türkiye’nin emerging marketlerini oluşturuyor değişik açılardan. Satın alma güçleri artıyor, tüketim tarzları değişiyor ve modern özellikler taşıyor. Birçok ürün kategorisinde bugünkü tüketimi iki ile çarpacak bir potansiyel vaad ediyorlar.

Ipsos KMG Hane Tüketim Endeksinin yeni verilerinde iki ilginç sonuç var; Son bir yılda açık ürünler toplam tüketimin yüzde 36’sını oluşturuyor. “Premium” fiyatlı  diye sınıflandırılan ürünler kriz ortamında pay kaybetmemiş, hatta kazanmış. Birincisi ne kadar büyük bir markalaşma potansiyeli olduğunun  göstergesi; ikincisi ise ülkedeki gelir dağılımı dengesizliği, krizin üst grupları daha az etkilemesi ve sözünü ettiğimiz geleneksel grupların markalı tüketime “katkısının” artması ile  ilgisi olmalı.

Marketing açısından temel sorunlardan birisinin burada olduğunu düşünüyorum; Yüzde 30’un içinden gelen ve ona pazarlama yapmaya alışmış profesyoneller acaba bu büyük potansiyeli hızla değerlendirebilecek içgörüyü nasıl geliştirebilirler?

Eylül 23, 2009

0

Bültenler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın