Bültenler

Plastik Paketler, Çevre, Tüketici ve Markalar

Ucuz, hafif ve çok amaçlı kullanım sunmasıyla plastikler modern ekonominin baskın materyali olarak hayatımızda yer alıyor. Önümüzdeki 20 yıl içinde de plastik üretiminin ikiye katlanacağı tahmin ediliyor. Bu geniş hacme karşın plastiklerin sadece %14’ü geri dönüşüm için toplanabiliyor ve çok büyük miktarlarda plastik çevreye öylece bırakılıyor.

Bu durum sadece yıllık 80 ile 120 milyar dolarlık zarara neden olmuyor aynı zamanda eğer trend bu şekilde devam ederse 2050 yılında okyanuslarda balıklardan daha çok plastik olacağı öngörülüyor. (Ağırlık olarak).

İş dünyası ve hükümetler, bu global plastik düzeni yeniden değerlendirmek gerektiği konusunu artık gündemlerine almış görünüyor.

World Economic Forum ve MacArthur Vakfının bu konuda gerçekleştirdiği çalışma plastik konusunun global boyutuna ışık tutuyor.

Çalışma plastik paket pazarını dönüştürmek için üç temel strateji öneriyor:

1) radikal bir tasarruf ve kalite politikası ile geri dönüşüme yönelmek (%50)
2) Paketlemede temel bir yeniden tasarım ve inovasyon sürecine girmek (%30)
3) tekrar kullanıma sokmak (%20)

Çevre konusunda küresel kamuoyunda da büyüyen bir endişe hakim

Küresel kamuoyunun %78’i “Mevcut alışkanlıklarımızı hızla değiştirmezsek çevresel bir felakete doğru gidiyoruz.” Diyor. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %82’si de bu konuda hem fikir.

plastikgorsel1

Küresel tüketiciler atık yönetiminin en önemli ilk üç sorun arasında yer aldığını iletiyor. Yine tüketicilerin %11’i tüketici ürünlerinin aşırı paketlemesini de her ne kadar önceliklendirmeseler de bir çevresel sorun olarak değerlendiriyorlar.

Gereksiz yere paketleme yapılmasının engellenmesi konusunda kimlerin sorumluluk alması gerektiği sorulduğunda tüketiciler tüm paydaşları eşit derecede sorumlu görüyor. (%37). Yine tüketicilerin %20’si paketli ürün üreten şirketleri, %16’sı da devleti temel sorumlu olarak değerlendiriyor.

plastikgorsel2

Tüketiciler, şirketlerin çevre konusunda yeterince çalışma yapmadığını belirtiyor

Ipsos Global @dvisor araştırmamıza göre küresel kamuoyunun %77’si şirketlerin çevreye karşı yeterince duyarlı olmadığını düşünüyor.

plastikgorsel3

Plastik paketinden vazgeçemediğimiz ürünlerin başında su şişeleri geliyor,

bunu yiyecekler için kullanılan transparan filmler ve süt,meyve suyu vb için kullanılan tetrapak paketler izliyor.

plastikgorsel4

Sonuç olarak paketleme kararlarında plastik kullanırken bir daha düşünmekte fayda var. Paketleme kararlarında eskiden 3 önemli kritik an vardı, şimdi buna bir dördüncüsü de eklendi. Paketleme kararlarında bu anlara çok dikkat etmek gerekiyor.

• İlk kritik an: hafızada kalıcılık. Tüketicinin zihninde markanızla bağ kurabileceği somut tasarım özellikleri
• İkinci kritik an: rafta ön plana çıkabilmek. Rekabet içerisinden kolayca sıyrılacak bir paket tasarımı
• Üçüncü kritik an: evde, dışarıda her şekilde rahat kullanım. Kullanımı ve tekrar kullanımı teşvik edecek fonksiyonellik
• Ve dördüncü kritik an: geri dönüşüm. Ürünün sürdürülebilirliğine pozitif katkı sağlauacak bir paketleme anlayışı.

Mart 27, 2019

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın