Bültenler

Radyo Mecrasını ve Dinleyicisini Anlamak

Yaklaşık 1 asırdır hayatımızda olan radyo; sesin gücünü, her yerden ulaşılabilirliği, dinleyicisi ile arasındaki duygusal bağı ve interaktif gücü ile önemli bir mecra olarak değerlendiriliyor. Buna rağmen 2013’ün ilk 6 ayında reklam yatırımlarından aldığı %2,5’lik reklam yatırım payı ile mecra olarak radyonun hala hak ettiği yerde olmadığı bir kez daha görülüyor. Bunda, kimi zaman yaratıcı spotların olmaması, görsellik gücünden yoksun olması, erişim problemleri ve içerik kirliliği gibi faktörler ve eleştiriler de büyük rol oynuyor

Ipsos; uzun yıllardır radyo mecrası ile iç içe çalışan bir araştırma şirketi olarak radyo mecrası ile ilgili yaklaşımları tespit emek ve Türkiye’deki radyo dinleme eğilimlerini anlamak ve böylesine değerli bir mecrayı tekrar reklamverene anlatmak için ‘Radyo Dinleme Eğilimleri Çalışması’nı tasarladı.

“Radyo Dinleme Eğilimleri Çalışması”nın detayları ve radyo ölçümlemedeki global trendler, 19 Mart’ta Feriye’de düzenlenen bir toplantıyla paylaşıldı. Radyoların, radyo ve medya ajanslarının katıldığı ve açılış konuşmasını Ipsos Türkiye CEO’su Vural Çakır’ın yaptığı organizasyonda; Ipsos Pasif Ölçümler Direktörü Marco Barbaccia ve Global Müşteri Hizmetleri Direktörü Jim Ford; Ipsos globalde pasif ölçümlemedeki mevcut durum ve Ipsos bünyesindeki radyo dinleme ölçümleri ve dünyada farklı ülkelerdeki reklam harcamaları konusunda bilgi paylaşımında bulundular.

Ipsos Medya CT Türkiye Direktörü Betül Yavuzol, “Radyo Dinleme Eğilimleri” çalışmasının detaylarını şöyle aktardı: “Türkiye’de radyonun diğer mecralarla karşılıklı konumunun, radyo reklamlarının, radyo dinleme alışkanlıklarının ve radyo bazında erişimlerin derinlemesine analiz edileceği bu çalışma kalitatif ve kantitatif aşamalardan oluşacak. Kalitatif aşamada radyo dinleyicileri ile fokus gruplar yapılacak, kantitatif aşamada ise bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yöntemiyle 12.000 kişi aranarak Türkiye’de 15 yaş ve üzeri kentte ve yarı-kentte yaşayanları temsili bir örnekleme ulaşılacak. Çalışmanın sonuçları Mayıs başında satın alan taraflarla paylaşılacak.”

Araştırmayla ilgili daha detaylı bilgi için Hande Tanışır (hande.tanisir@ipsos.com) ile iletişime geçebilirsiniz.

Mart 24, 2014

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın