Bültenler

Sosyal Araştırmalarda Yeni Bir Çalışma Alanı: “Etki Çalışmaları”

Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün Kalkınma Bakanlığı için gerçekleştirdiği Sosyal Destek Programı’nın (SODES) Değerlendirilmesi Projesi, sosyal araştırmalarda yeni bir çalışma alanı olarak kabul edilen Etki Çalışmaları’na örnek olarak gösteriliyor. Bu çalışma kapsamında hazırlanan kitaptan çıkan sonuçlar Türkiye’deki Sosyal Destek Programını ve Türkiye toplumunun sosyal desteğe bakışını gözler önüne seriyor.

Kalkınma Bakanlığı tarafından uygulanan Sosyal Destek Programı (SODES), sosyal içerme, kültür-sanat-spor ve istihdam bileşenleri altında, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarınca yürütülen projeler yoluyla toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik çeşitli projelerin desteklenmesini amaçlıyor.

SODES projelerine katılan kişiler arasında kadın ve erkek oranı birbirine yakın. Katılımcıların çok büyük bölümünü (%79,8) 25 yaş altı çocuk ve gençler oluşturuyor.
Araştırma bulguları, SODES projelerine katılan kişilerin katıldıkları SODES projesinden genel memnuniyetinin yüksek olduğunu gösteriyor (%83,7). Memnuniyet konusunda en olumlu değerlendirme yapılan unsur, öğretmenlerin/danışmanların tutum ve davranışları (%87,6). Yararlanıcıların çok küçük bir kesimi proje süresince bir sorunla karşılaştığını belirtiyor (%6,5).

Katılımcılar SODES’in hayatlarına olumlu etkide bulunduğunu düşünüyorlar (%84,2). Bu oran, katılımcıların SODES projelerinden memnuniyet düzeyleri ile de doğru orantılı.

Katılımcıların SODES projelerine katılımları sonucu elde ettikleri faydalar iki ana başlık altında ele alınıyor. Duygusal faydalar ve fonksiyonel faydalar. Tüm faydalar arasında en yüksek orana sahip olan faydanın, “yeni arkadaşlar edindim/sosyalleştim” ile ifade edilen duygusal fayda olması dikkat çekicidir (%28). Sonraki en yüksek oranlara sahip cevaplar ise “bilgi ve bilinç düzeyinin artması” (%26,4) ile “derslerde başarının artması” (%24,5) şeklinde.

Proje yürütücüleri, SODES’in kurumlara olan etkisinin genelde olumlu olduğunu düşünüyorlar. Temel olarak bahsedilen olumlu etkiler; kuruma yeni bir vizyon getirmesi, kurumun prestijini geliştirmesi, kurumun amaçlarını gerçekleştirmesini sağlaması ve kurumsallaşmayı güçlendirmesi.

Gerçekleştirilen bu araştırma kitaplaştırılarak yayına sunuldu. Kitabın e-kopyasına ulaşmak için buraya tıklayın.

Temmuz 22, 2013

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın