Blog ve Yorumlar

Taslak Reklamların Test Edilmesi Hakkındaki Mitler – 2

Geçtiğimiz ay reklam testleri hakkındaki mitlerden ilkini ele almıştık. Reklam ön testine ister taslak, ister bitmiş film girsin, Hatırlanma ve İkna kabiliyeti açısından birinin diğerine üstün olmadığından söz etmiştik.

Bu yazımızda reklam testlerine en çok hangi formatta reklamların girdiği konusundaki mitlere değineceğiz.

Soru – Mit mi, gerçek mi?
>> “Reklam ön tesinde daha çok animatik reklamlar test edilir. Bu nedenle, valide edilmiş dataları ve güçlü normları olur”

Cevap – Gerçek!
Ipsos’un dünyada test ettiği reklamların formatları incelendiğinde, yaklaşık %40 oranında taslak filmlerin test edilmiş olduğu görülmektedir. Bu oran, anlamlı bir deneyim ortaya çıkarmaktadır.

grafik1

Online reklam testinde ise bu oranların neredeyse başabaş olduğunu görmekteyiz.

grafik2

ABD ve Avrupa bölgelerini ayrıştırarak incelediğimizde, Amerika’da “animatik” formatında taslak film test etmenin bir kültür haline gelmiş olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye bu açıdan ABD’ye çok benziyor; Adlab ile test ettiğimiz reklamların sadece %36’sı bitmiş film, %64’ü ise animatik veya video-board. Bu da, erken aşama reklam ön testinin tam da amacına uygun kullanıldığının bir göstergesi.

grafik3

Gelecek ayki yazımızda animatikten gerçek filme geçişte nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsedeceğiz. Çünkü her detay bir mana ifade ediyor.

EveryThingMatters

Yazar : Ebru Özdemir

Ebru, 1974 doğumlu. Endüstri Yüksek Mühendisi. Meslek hayatına İstanbul Üniversitesi’nden akademisyen olarak başladı. Boğaziçi Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. Koç Allianz’da 5 yıl Ürün Geliştirme, Aktüerya ve Reasürans bölümünde çalıştı. Pazarlama İletişimi alanında derinleşmek üzere 5 yıl reklam ajanslarında Stratejik Planlama yaptı. Son 5 yıldır da Pazar araştırma sektöründe çalışıyor; Ipsos’ta reklam araştırması yapıyor.

Kasım 21, 2013

0

Blog ve Yorumlar, Bültenler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın