Haberler

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Erkekler Aksiyon Almalı!

Ipsos MORI ve King’s College tarafından yapılan aralarında Türkiye’nin de olduğu 27 ülkede gerçekleştirilen global araştırma iş yerinde ve toplumda cinsiyet eşitliği konusundaki tutumları ortaya koydu.

Dünya çapında insanların çoğunluğu ülkelerindeki iş yerlerinin kadın ve erkeklere eşit derecede davrandığını düşünmüyor.
Araştırmaya göre;
• Kamuoyunun %56’sı ülkelerindeki iş yerlerinin kadın ve erkeklere eşit şekilde davranmadığını düşünüyor.
• Bu konuda erkeklerin %49’u iş yerlerinin eşit davrandığını düşünürken kadınların sadece %32’si bu konuda hem fikir…
• Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %53’ü de iş yerlerinin kadın ve erkeğe eşit davrandığını düşünmüyor.

İnsanların çoğu toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmada erkeklerin aksiyon alması gerektiğine inanıyor.
Ama yine de bu konudaki görüşlerde de kadın – erkek kırılımında farklılıklar gözüküyor.
• Global kamuoyunun %68’i eğer erkekler de kadın haklarını desteklemek için aksiyon almazsa ülkelerinde kadınların eşitliğe ulaşamayacağı konusuna katılıyor.
• Araştırmaya katılan erkeklerin %62’si de bu konuda hem fikir.
• Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin de %71’I kadınların ülkelerinde eşitliğe ulaşmaları için erkeklerin de aksiyon alması gerektiğine inanıyor.

İş hayatında ve hükümette daha fazla kadın lider olmazsa ülkelerinde kadınların eşitliğe ulaşamayacağına katılanların oranı;
• Global ortalamada %58.
• Erkeklerin %51’I de bu konuya destek veriyor.
• Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin de %66’sı bu konuya katılırken,
bu konuya katılan kadınların oranı %80’leri buluyor.

Kadınlara erkeklerle eşit haklar vermek konusunda ülkemde yeterince ileriye gidildi görüşünde global kamuoyu ikiye ayrılmış durumda.
• %48’I bu görüşe katılırken %47’si ise katılmıyor.
• Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin de %55’I bu konuya katılmıyor.

Araştırma Hakkında

Araştırma 27 ülkeden toplam 20,204 birey ile Ipsos Global Advisor online araştırma platformu üzerinden 24 Ocak – 7 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Örneklem şu ülkelerde ülke başına 1000 birey ile gerçekleştirilmiştir: Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD. Diğer ülkelerde ise ülke başına 500 birey ile gerçekleştirilmiştir. Bu ülkelerde örneklem genelden ziyade orta ve üst gelir grubu ve internet erişimi olan nüfusu temsil etmektedir. Her hâlükârda bu sosyal gruplar önemli ve büyüyen bir orta sınıf olduğu için sonuçlar bu ülkelerin nabzını anlamak için önemli göstergelerdir.

Mart 6, 2020

0

Haberler

Yorum yazın