Bültenler

Türkiye, 2011 Ekonomisini Pozitif Değerlendiriyor

Türkiye, 2011’de ekonomik duruma ilişkin pozitif kamuoyu algısının en çok arttığı ülkeler arasında…
Ancak geleceğe ilişkin iyimser beklentideki düşüş, ‘endişeli bekleyiş’in bir göstergesi!”

Ipsos her ay 24 ülkede yaptığı Global Advisor (Küresel Danışman) araştırmasıyla, dünya kamuoyunun çeşitli konular hakkında nabzını tutuyor. Bununla birlikte her ay düzenli olarak dünya kamuoyunun ekonomik nabzı da ölçülüyor. Araştırmaya katılanlara ülke ekonomisinin durumu ve yerel ekonomik durum hakkında ne düşündükleri ve gelecek altı aya ilişkin beklentileri soruluyor.
2011 sonunda dünya kamuoyunun %39’u ülkelerinde ekonomik durumun iyi olduğunu düşünüyor. Bir başka deyişle, dünya kamuoyunun yarısından daha azı genel ekonomik durum hakkında iyimser bir algıya sahip. Yerel ekonomik durumun iyi olduğunu düşünenlerin oranı ise daha da düşük. Dünya kamuoyunun sadece %29’u, aileleri ve çevrelerini de kapsayan yerel ekonomik durumları hakkında iyimser bir algıya sahip.

Daha da dikkat çekici olan, gelecek altı aya ilişkin iyimser beklentiye sahip olanların oranının sadece %24 olarak tespit edilmesidir. Bir başka deyişle, dünya kamuoyunun çoğunluğu geleceğe ilişkin karamsar bir beklenti içerisinde.
Bu oranlar bölgelere ve ülkelere göre değişiyor. Genel ve yerel ekonomik durum hakkındaki iyimser algının en yüksek olduğu ülke Suudi Arabistan. Ardından İsveç, Hindistan ve Avustralya geliyor. Çin, yılın büyük bölümünde iyimser bir kamuoyuna sahipken, son aylarda Çin’de de endişe artmış görünüyor. Avrupa’da ise sadece Almanya kamuoyu, diğer Avrupa ülkelerine göre ülkelerinin ekonomik durumunun iyi olduğunu düşünüyor.
Almanya ve İsveç dışındaki Avrupa ülkeleri hem ekonomik durum hem de beklenti algısında en alt sıralar da yer alıyor. Avrupa’yı sarsan finansal krizin bu ülkelerin kamuoylarını oldukça negatif yönde etkilediği tespit ediliyor.
Örneğin, Fransa, kamuoyunun sadece %7’si ulusal ekonomi hakkında iyimser bir algıya sahip. Gelecek altı ayda yerel ekonomik durumun daha güçlü olacağını düşünenler Fransa’da sadece %2 ki bu oranla Fransa 24 ülkenin en altında yer alıyor.
Türkiye ise, 2011 başına göre ülke ekonomisine yönelik algıda büyük bir sıçrama göstererek %54 düzeyine ulaşmış görünüyor. Türkiye bu algıda, dünyada üst sıralarda yer alıyor. Bu da ülkemizde ekonomiye duyulan güvenin, nispi olarak pek çok ülkeden daha iyi olduğunu gösteriyor.
Öte yandan yerel ekonominin geleceğine ilişkin iyimser beklentide geçen aya göre 7 puanlık bir düşüşle %28 düzeyine gerilediği gözleniyor. Bu da kamuoyunun 2012’ye ‘endişeli bir bekleyiş’ içinde girdiğini gösteriyor. Dünya, özellikle de Avrupa ekonomisiyle entegre olan Türkiye ekonomisi hakkındaki kamuoyu algısının nasıl değişeceği dikkatle izlenmelidir

Aralık 23, 2011

0

Bültenler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın