Bültenler

Türkiye Barometresi Hakkında

Ipsos, Ocak 2010 tarihinden bu yana, iki aylık dönemlerde Türkiye Barometresi adlı araştırma projesini yürütmektedir.

Türkiye Barometresi Araştırması’nın amacı, yurttaşların memnuniyet ve beklenti algılarını tespit etmek, tüketim ve yatırım harcamalarını izlemek, hükümetin ve muhalefetin siyasi performansına yönelik toplumsal algıyı belirlemek, seçmenlerin oy tercihlerindeki değişimi takip etmektir.

Araştırma, 20 bin ve üzerindeki yerleşim yerlerindeki Türkiye nüfusunu temsil eden bir örnek yapısı ile iki aylık dönemlerde gerçekleştirilmektedir.

Araştırma 12 NUTS bölgesinden seçilen 13 il ve bağlı ilçelerinde kentsel yerleşim yerlerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklem büyüklüğü 1329’dur.

Araştırma kantitatif yöntemle gerçekleştirilen bir saha çalışmasına dayanmaktadır. Saha çalışmasında, tabakalı tesadüfi örnekleme ve yüz yüze görüşme tekniği kullanılmıştır.

Veriler, 2013 ADNKS bilgileri ve 12 Haziran 2011 Gerel Seçimleri sonuçlarına göre ağırlıklandırılmıştır. Araştırmanın genel istatistiki hata payı, % 95 güven aralığında ± % 2,5’tir.

Haberde yer verilen araştırma sonuçları Kasım-Aralık 2014 tarihli son rapordan alınmıştır.

Araştırma ile ilgili daha detaylı bilgi için Nuray Özbay (nuray.ozbay@ipsos.com) ile iletişime geçebilirsiniz.

Kaynak: Ipsos Türkiye Barometresi Araştırması ve Dünya Gazetesi

Şubat 23, 2015

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın