Bültenler

Türkiye Barometresi Ne Diyor?

Ipsos KMG’nin 2010 yılı itibariyle başlattığı ve iki ayda bir yapılan araştırmaların bir sonucu olarak derlenen Türkiye Barometresi sonuçlarına göre Şubat – Mart 2010 dönemi ile Nisan – Mayıs 2010 dönemi arasında yatırım araçları (altın, döviz, fon, vadeli hesap vb.) satın alma eğilimini ifade eden Tasarruf/Yatırım Endeksi’nde artış gözleniyor. Endekste yüzde 32 oranında artış tespit ediliyor. 
Aynı şekilde çeşitli dayanıklı tüketim mallarını satın alma eğilimini ifade eden Tüketim Endeksi’nde de kayda değer bir artış görülüyor. Artış oranı yüzde 64 olarak tespit ediliyor. Her iki gösterge de, Nisan – Mayıs döneminde ekonominin hareketlendiği yönünde kuvvetli ipuçları veriyor.

Yatırım araçlarına bakıldığında altın ve döviz satın alma eğiliminin azaldığı görülüyor. Buna karşılık arsa, fon, hazine bonosu, hisse senedi ve konut alma eğilimleri artıyor. Türkiye’de arsa ve konut gibi geleneksel yatırım araçları cazibesini bu dönemde de korurken, finansal yatırım araçlarına yönelik artış eğilimi, ekonomiye duyulan güveni işaret ediyor.

Tüketim eğilimlerinde öne çıkan ürünler, bulaşık makinesi, cep telefonu, koltuk takımı ve mutfak olurken; klima/ısıtıcı ve otomobil alma eğilimleri düşüyor.

Büyük ölçüde mevsim değişiminin de etkisi ile sosyal yaşam hareketleniyor. Bununla birlikte, sinemaya ve tiyatroya gitmek gibi kültür-eğlence aktivitelerindeki artış eğilimi, ekonomik hareketliliğe de olumlu katkı yapacak gelişmeler olarak ortaya çıkıyor.

Türkiye Barometresi Araştırması Hakkında
Türkiye Barometresi Araştırması’nın amacı,
- Ekonomideki hareketliliği, tüketicilerin tasarruf, yatırım ve tüketim eğilimlerini ölçmek sureti ile belirlemek,
- Kamuoyunun siyasal / sosyal gündem konuları hakkındaki görüşlerini tespit etmektir.

Araştırma Ipsos KMG tarafından, Türkiye kentsel kesimini (kent + yarı kent ) temsil eden bir örnek yapısı ile iki aylık periyotlarla gerçekleştirilmektedir.

Araştırma 12 NUTS bölgesinden seçilen 13 il ve bağlı ilçelerinde gerçekleştirilmiştir.

Hedeflenen örnek büyüklüğü 1320’dir. (Ocak ayında 1333, Mart ayında 1362 görüşme gerçekleştirilmiştir.)

Araştırma kantitatif yöntemle gerçekleştirilen bir saha çalışmasına dayanmaktadır. Saha çalışmasında, tabakalı tesadüfi örnekleme ve yüz yüze görüşme tekniği kullanılmıştır.
Araştırmanın genel istatistiki  hata payı, % 95 güven aralığında ± % 2,7’dir.

Mayıs 25, 2010

0

Bültenler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın