Bültenler

Türkiye’de Gelir Düzeyi ile Sosyal Statü Ne Kadar Örtüşüyor?

Gelir Grupları ile Sosyal Statü Gruplarının ne kadar örtüşüp ne kadar ayrıştığı, gelir gruplarına göre tüketimde hangi tür farklılıkların yaşandığı bu çalışmada netlik kazanıyor.

Çalışma hakkında bilgi veren Ipsos KMG Tüketici Panelleri ve Medya Koordinatörü Kıvanç Bilgeman, “Sosyal statü grupları aile bireylerinin ve bir kuşak öncesinin eğitimleri ve iş durumlarına göre belirlenen bir ölçek. Doğrudan gelir gruplarını yansıtmıyor. Ancak, birçok firma sosyal statü tanımı ile gelir grubu tanımını aynı imiş gibi düşünerek kendi stratejisini oluşturuyor. Böylece yüksek gelir grubunu hedefleyen kuruluşlar tamamen sosyal statüye dayandıklarında eksik bir hedef kitle tanımı yapmış oluyorlar. Sonuçta ortaya eğitim seviyeniz yüksekse gelir seviyeniz de yüksektir ya da geliriniz düşükse eğitim seviyeniz de düşüktür gibi genellemeler çıkabiliyor. Çalışmamız gösterdi ki, AB grubunun %26’dan fazlası orta ve alt gelir grubundayken sadece %43’ü en üst gelir grubunda yer alıyor. Gelir seviyesinin tüketim üzerindeki önemli etkisini düşünecek olursak bu çalışma sayesinde çalıştığımız kurumların fiyatlandırma ve konumlandırma stratejilerine daha kapsamlı analizlerle destek verebileceğimizi söyleyebiliriz” dedi.

Türkiye’deki gelir dağılımında büyük uçurum var, Üst Gelir Grubu tüm gelirin %45’ine sahip.
Ipsos KMG’nin “Gelir Düzeyi ve Sosyal Statü İlişkisi Araştırması”na göre üst gelir grubu alt gelir grubundan 6 misli daha fazla gelire sahip. Örneğin alt gelir grubu ortalama 100 birim kazanırken üst gelir grubu 628 birim kazanıyor. Öte yandan üst gelir grubu tüm gelirlerin %45’ine sahipken alt gelir grubu ise sadece %6’sına sahip.

Gelir düştükçe alışveriş gelenekselleşiyor ve modern kanal payları düşüyor.
İnsanların gelir seviyesi azaldıkça zincir marketlerden alışveriş oranları da düşüyor. Alt gelir grubu alışveriş için bakkal ve halk pazarlarını tercih ederken üst gelir grubu zincir marketleri tercih ediyor. Alt Gelir grubunda %45 ile bakkal, %12 ile halk pazarı ve %10 ile zincir marketler ön plana çıkarken, üst gelir grubunda tablo değişiyor ve ilk sıraya %26 ile zincir marketler yerleşiyor. Zincir marketleri %23 ile bakkallar ve % ile halk pazarları izliyor.

AB sosyal statü grubunun %26’dan fazlası orta ve alt gelir grubunda yer alıyor.
Ipsos KMG’nin “Gelir Düzeyi ve Sosyal Statü İlişkisi Araştırması”nın sonuçlarına göre üst sosyal statü grubu olarak kabul edilen AB grubunun %26’dan fazlası orta ve alt gelir grubunda yer alıyor. Öte yandan AB hanelerin sadece %43’ü en üst gelir grubundayken %11.5 ile AB grubunda olup en düşük iki gelir grubunda yer alıyor. 

DE sosyal statü grubu’nun %22’si üst gelir grubunda.
En düşük sosyal statü grubu olarak kabul edilen DE grubunda yer alanların %22 gibi önemli bir kısmı üst gelir grubunda yer alıyor. Öte yandan DE grubunun % 36’sı ise en alt gelir grubunda bulunuyor.

Nisan 7, 2009

0

Bültenler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın