Bültenler

Türkiye’nin Gündemi İşsizlik

Vatandaşın sorunlarının yüzde 84’ünün ekonomik sıkıntılar oluşturuyor.

Türkiye’de Anayasa, açılım, referandum ve partilerin seçime ısınma turları konuşulurken, vatandaşın gündeminden işsizlik ve geçim kaygısı düşmüyor.

Ipsos KMG tarafından iki ayda bir Türkiye kentsel kesimini (kent+yarıkent) temsil eden toplam 13 il ve bağlı ilçelerinde yaklaşık 1360 kişiyle gerçekleştirilen Türkiye Barometresi Araştırmasının ibresi işsizliği gösteriyor.

“Sizin ve aileniz açısından baktığınızda, bugün Türkiye’deki en önemli konu nedir?” sorusuna vatandaş yüzde 56 oranında “işsizlik”, yüzde 20 oranında ise “geçim sıkıntısı” diye cevap veriyor. Yani vatandaşın sorunlarının yüzde 76’sını ekonomik sıkıntılar oluşturuyor. Buna yüzde 8 oranında pahalılık ve zamlardan şikayet de eklenince bu oran yüzde 84’e ulaşıyor.,

Güvenlik endişesi
Teröre dayalı güvenlik endişesi ise yüzde 12 oranında, ekonomik sorunlardan sonra gelen ilk sorun olarak ortaya çıkıyor. Hükümetin ve medyanın gündeminin büyük kısmını oluşturan Ergenekon / Balyoz Operasyonu, Kürt / Demokratik Açılım ve Anayasa Değişikliği konularının ise bu sıralamada toplam olarak yüzde 5 seviyesinde kalıyor.

Anayasa değişikliğinde kararsızlık
Hükümetin Anayasa Değişikliği girişimini toplumun %33’ü olumsuz % 26’sı olumlu olarak değerlendirirken, toplumun bu konuda genel olarak kararsız olduğu anlaşılıyor. Bu kararsızlığa karşın Anayasa değişikliğinin referanduma götürülmesine destekleyenlerin oranı %59 seviyesinde iken, %36 desteklemediğini belirtiyor. Kamuoyuna ‘yüksek yargı ile hükümet kavgası’ olarak yansıyan gelişmeler hususunda, toplumun %44’ünde Yargı’nın hükümete karşı olumsuz olduğu algısı bulunuyor. Toplumun %51’i ise bu önermeye katılmıyor. Anayasa değişikliğinin referanduma gitmesi durumunda değişikliği onaylayacaklarını belirtenlerin oranı %54 seviyesinde iken, %41 değişikliği onaylamayacağını ifade ediyor.

Memnuniyetsizlik ve kötümserlikte artış
Bu tablo ile Türkiye Barometresi’nin 3. Araştırmasında Türkiye”nin genel gidişatından memnun olmayanların oranı yüzde 60’ın üzerinde seyrediyor. Ocak ayında toplumun %44’ü Türkiye’nin önümüzdeki dönemde daha da kötü olacağı beklentisine sahip iken, Mayıs ayında bu oran %51 seviyesine yükseldi. Bir değişiklik olmayacağını ifade edenlerin oranı ise Ocak ayında %32 iken Mayıs ayında %25 seviyesine geriledi. Bu oranlar kötümserliğin arttığını gösteriyor.

Yatırım ve tüketim eğiliminde yavaşlama
Baharla birlikte hareketlenen yatırım ve tüketim eğilimleri ise bu yılki en düşük seviyesine geriledi. Nisan – Mayıs 2010 dönemi ile Haziran – Temmuz 2010 dönemi arasında yatırım araçları (altın, döviz, fon, vadeli hesap vb.) satın alma eğilimini ifade eden Yatırım Endeksi’nde gerileme gözleniyor. Aynı şekilde çeşitli dayanıklı tüketim mallarını satın alma eğilimini ifade eden Tüketim Endeksi’nde de kayda değer bir düşüş var.

Sıcakla birlikte sokaklara taşıyoruz
Yaz aylarında vatandaşın en yaygın eğlencesi (yüzde 28,5) dışarıda ailece veya arkadaşlarla yemek. Yaz aylarıyla birlikte sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek gibi faaliyetler düşüş gösteriyor. Tatil yapanların da oranında kayda değer bir artış yok.

Türkiye Barometresi Hakkında
Türkiye Barometresi Araştırması’nın amacı,
• Ekonomideki hareketliliği, tüketicilerin yatırım ve tüketim eğilimlerini ölçmek sureti ile belirlemek,
• Kamuoyunun siyasal / sosyal gündem konuları hakkındaki görüşlerini tespit etmektir.
Araştırma Ipsos KMG tarafından, Türkiye kentsel kesimini (kent + yarı kent ) temsil eden bir örnek yapısı ile iki aylık periyotlarla gerçekleştirilmektedir.
Araştırma 12 NUTS bölgesinden seçilen 13 il ve bağlı ilçelerinde gerçekleştirilmiştir.
Hedeflenen örnek büyüklüğü 1320’dir. (Ocak ayında 1333, Mart ayında 1362, Mayıs ayında 1368 görüşme gerçekleştirilmiştir.)
Araştırma kantitatif yöntemle gerçekleştirilen bir saha çalışmasına dayanmaktadır. Saha çalışmasında, tabakalı tesadüfî örnekleme ve yüz yüze görüşme tekniği kullanılmıştır.
Araştırmanın genel istatistiki hata payı, % 95 güven aralığında ± % 2,7’dir.

Temmuz 23, 2010

0

Bültenler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın