Bültenler

Türkiye’de Kadın

İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesini; ekonomik, siyasi ve sosyal haklarının kutlanmasını amaçlayan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü yaklaşıyor. Biz de hem Türkiye’yi Anlama Kılavuzu Araştırmamızdan hem de TÜİK verilerinden bir derleme ile Türkiye’de Kadın İstatistiklerine bir bakalım istedik.

Kadınlarla ilgili Bazı Demografik Bilgiler

TÜİK 2017 verilerine göre 40,3 milyon ile nüfusun %49,8’ini kadınlar oluşturuyor. 2023’te ise 43,4 milyona ulaşması öngörülüyor (%49,9).

2000 yılında kadınların ortanca yaşı 25.3 iken 2017’de 32.4’e ulaştı. 2023’te ise kadınların yarısının 34 yaşın üzerinde olması öngörülüyor.

Kadınların %63’ü evli, %53’ü ilköğretim mezunu ve %6.4’ü okuma-yazma bilmiyor.

Kadınların %82.6’sı hiç sigara kullanmıyor. TÜİK 2016 verilerine göre doğuşta beklenen ömür kadınlarda 80.7.

Türkiye’de kadınların %23.9’u obez. Kadın ölümlerinin %43.7’si dolaşım sistemi hastalıklarından, %15.1’i ise iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden kaynaklanıyor.

Kadınlar ve İş Hayatı

2018 TÜİK İşgücü istatistiklerine göre kadınların işgücüne katılma oranı % 33.4. Çalışan kadınların %23’ü ücretsiz aile işçisi, %65.5’i ücretli veya yevmiyeli olarak çalışıyor. İşgücüne dahil olmayan kadınların %54.8’i ev hanımı, %12.2’si ise öğrenci.

Kamudaki personellerden; Öğretim Elemanlarının %42.8’i; Memurların %40.8’i; Hakim ve Savcıların %31.3’ü kadın. Avukatların %43.3’ü kadın. Özel ve devlet üniversitelerindeki toplam rektörlerin sadece %8.9’u kadın.

Kadınlar ve Teknoloji

TÜİK 2016 Hanelerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırmasına göre Hanelerde kadınların bilgisayar kullanma oranı %45.9. Hanelerde kadınların internet kullanma oranı ise %51.9.

Türkiye’yi Anlama Kılavuzu 2018 Araştırmamıza göre Türkiye’de kadınların %42’si internet üzerinden alışveriş yaparım diyor. %77’si her gün sosyal ağları (Instagram, Facebook, vb) kullanırım diyor. Kadınların %94’ü cep telefonu sahibi ve bunların %74’ü akıllı telefon sahibi.

Kadınlar ve Alışveriş

Türkiye’yi Anlama Kılavuzu Araştırmamıza göre kadınların %29’unun kredi kartı bulunuyor. %20’sinin ise kredi borcu var.

Kadınların %39’u alışverişlerinde mağaza sadakat kartlarını mutlaka kullandıklarını belirtiyor.

Kadınların: %71’inin kredi kartı, %72’sinin ehliyeti, %88’inin ise pasaportu yok.

TÜİK zaman kullanımı Araştırmasına göre; Ev içi etkinliklerine (Hane halkı ve aile bakımı) harcanan zaman; erkeklerde 0.53 saat iken kadınlarda 4.35 saat, çalışan kadınlarda ise 3.31 saat.

Kaynaklar:

TÜİK, Nüfus Projeksiyonları, 2018-2080

TÜİK ADNKS 2017

Devlet Planlama Teşkilatı, Mart 2018

Türkiye Barolar Birliği 2017

YÖK 2018

TÜİK, İşgücü İstatistikleri 2018-Mart 15+ yaş

TÜİK, Hanelerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması (16-74 yaş arası bireyler), 2016

TÜİK-Zaman Kullanımı Araştırması, 15+ yaş 2014

Ipsos, Türkiye’yi Anlama Kılavuzu Araştırması

Şubat 27, 2019

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın