Bültenler

Türkiye’nin En Güvendiği Ünlüler

Kimi oyunculuğuyla, kimi müzik hayatıyla kimi ise TV ekranlarından hayatımıza girerek zihinlerimizde ve gönüllerimizde yer ediniyor. Ünlülerin hayatlarını merak ediyoruz, yolda görsek heyecanlanıyoruz kimi zamanda onların hayatlarını yakın markaja alıp davranışlarını örnek alabiliyoruz. Peki ünlülere ne kadar güveniyoruz? En güvendiğimiz ünlüler kim? Marka tercihlerimizde ne derece rol oynuyorlar? Tüm bu soruların yanıtını Mediacat Dergisi için gerçekleştirdiğimiz Ünlü Güven Endeksi’nde derledik.

Ünlü Güven Endeksi Çalışmamızın 2017 yılı versiyonunda yeni bir yöntem belirlemiştik,2019 çalışmamızda da bu yönteme sadık kalarak ilerledik. Öncelikle bireylerin ünlülerin marka ve ürün tavsiyelerini inandırıcı bulup bulmadıklarını sorduk. Buna göre; Ünlü kişilerin herhangi bir marka ya da hizmet için tavsiyede bulunmasına her 3 kişiden 1’i güveniyor ve inandırıcı buluyor.

Slide1

Ünlü Güven Endeksi Çalışmamız kapsamında reklamlarda yer alan ünlülerin marka tercihine ve markayı daha çok sevmeye etkisini de sorduk. Buna göre; ünlü kişilerin reklamlarda yer alması her 5 kişiden 2’sinin markaları daha çok sevme ve tercih etmesinde etkili oluyor.

Slide2

Ve İşte Türkiye’nin En Güvendiği İlk Beş Ünlü:

2017 Ekim ayında yeni bir yöntem ile kurguladığımız Ünlü Güven Endeksi çalışmasında katılımcılara, MediaCat’in önden belirlediği 80 ünlü kişinin tek tek fotoğraflarını göstererek, “Ünlülerin size herhangi bir ürün veya hizmet hakkında tavsiyede bulunduğunu düşününüz. Lütfen her bir ünlüye ne derece güveneceğinizi belirtir misiniz?” sorusunu cevaplamalarını istemiştik. Araştırmaya katılan kişiler, fotoğraflarını gördükleri ünlülerin her birini 10 üzerinden değerlendirerek, ünlülere ne kadar güvendiklerini belirtmişlerdi. Çalışma bu yıl da aynı şekilde gerçekleştirildi ve Türkiye’nin en güvendiği beş ünlü aşağıdaki şekilde belirlendi:

1. Haluk Levent (%56,08)
2. Şener Şen (%56)
3. Müge Anlı (%54,53)
4. Beyazıt Öztürk (%45,53)
5. Tarkan (%44,86)

Ünlülerin Sosyal Medya Anılma ve Internette Aranma Performanslarına Göre Sıralama Değişiyor

Ünlü isimlerin hedef kitleleri ve tüketicilerle temasta olduğu ve iletişim kurduğu mecraların başında artık sosyal medya yer alıyor. Bu dijital dünyada kişilerin özgürce -kendiliğinden ürettiği- içerikleri analiz ederek çeşitli içgörülere ulaşmak mümkün.

Celebrity güven endeksinde öne çıkan 5 ünlü ismi değerlendirmek üzere Social Intelligence Analytics ekibimiz tarafından bir Sosyal Dinleme araştırması yapıldı. Bu çalışmaya göre; Haluk Levent, en yüksek konuşulma hacmi ile diğer güvenilir ünlülerin önüne geçiyor. Buna karşın Tarkan ise 2019 konserlerinin de getirdiği bir etki ile Google’da hakkında daha fazla arama yapılan bir diğer güvenilir ünlü.

Slide3

Bu çalışmada ünlülerin sosyal medyadaki konuşulurluk ve aranmalarına göre sıralanmalarına ek olarak her bir ünlünün konuşma hacmi ve zihinlerdeki payı da detaylı olarak belirlendi.

Araştırma Hakkında:

Celebrity Güven Endeksi, Ipsos tarafından 2019 Temmuz ayında gerçekleştirilen ve “Ünlülerin size herhangi bir ürün veya hizmet hakkında tavsiyede bulunduğunu düşününüz. Lütfen her bir ünlüye ne derece güveneceğinizi belirtir misiniz?” sorusuna yanıt arayan bir çalışmadır. Çalışma kapsamında MediaCat tarafından önceden belirlenmiş 80 ünlü kişinin fotoğrafı gösterilerek, her bir ünlü için 10 üzerinden değerlendirme yapılması istenmiştir.

Araştırma kapsamında 23-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında, CAWI (Bilgisayar Destekli Online Görüşme) tekniği ile toplam 1000 kişi ile görüşülmüştür. Bir önceki çalışmanın sahası 2017 Ekim’di.

Araştırma örneklemi 15-55 yaş, Türkiye nüfusunu temsil etmektedir. 12 ili kapsayan örneklem planı, coğrafi olarak TÜİK’in bölge sınıflamasını (NUTS1) baz almaktadır; orantılı bir dağılıma sahiptir. Demografik olarak 15-55 yaş nüfusu temsil edecek şekilde yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik statü dağılımı da kotalanmıştır.

Mevcut örneklem büyüklüğü ile örneklemeden kaynaklanan hata payı %95 güven aralığında ±%3.1’dir. Kırılımlara inildiğinde hata payı ±%4,4- %8.7 arasında değişmektedir.

Eylül 24, 2019

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın