Bültenler

Yeni Dünya Düzeni, Dijital Teknoloji ve Demokrasi

Dünyanın iki büyük ekonomisi ABD ve Çin arasında süren ticaret savaşları; bu ülkelerin dünya meselelerine ne derece tesir ettiği konusunda kamuoyunu da etkiliyor. Dijital teknoloji devrimi kamuoyu nezdinde demokrasiyi de etkiliyor ve etkileyecek gözüküyor. Ekonomik ve politik olarak dünya düzeninin geleceğini, dijital teknolojilerin demokrasiye etkisini ve serbest ticareti 28 ülkeden 18 bin bireye sorduk.

Gelecekte Amerika’nın mı yoksa Çin’in mi baskın olacağı konusunda dünya ikiye ayrılmış durumda.

Ipsos olarak Halifax International Security Forum için gerçekleştirdiğimiz araştırmaya göre global kamuoyunun yarısı gelecek 10 yıl içerisinde dünya meselelerinde ABD’nin pozitif etkisi olacağını düşünüyor. Aynı şekilde %53’lük bir oran da Çin’in pozitif etkisi olacağını belirtiyor. Dolayısıyla süper güçlerin global meselelerle ilgili rolleri konusunda kamuoyu ikiye ayrılmış durumda.

ABD’nin gelecek 10 yılda dünyada pozitif etkisi olacağını en çok belirten ülkeler sırasıyla: Hindistan (%85), Brezilya (%79), ABD (%78), Peru (%77) ve Polonya (%71). Çin’in gelecek pozitif etkisini en çok belirten ülkeler ise: Meksika (%82), Rusya (%82), Peru (%81), Suudi Arabistan (%78) ve Brezilya (%76)… Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %32’si ABD’nin gelecekte dünya meselelerinde etkili olacağını düşünürken %52’si ise bu konuda Çin’in etkili olacağına inanıyor. Yine araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %54’ü Çin‘in sunduğu ekonomik ve politik modelin ülkede uygulanmasını isteyebileceğini belirtiyor. Türkiye’den katılımcıların %29’u ise ABD’nin ekonomik ve politik modeline sıcak bakıyor.

Dijital teknolojiler ülkelerdeki demokrasiyi nasıl etkileyecek?

Araştırmada aynı zamanda dijital teknolojilerin demokrasiye etkisi de soruluyor. Buna göre global kamuoyunun %44’ü dijital teknolojilerdeki devrimin ülkelerindeki demokrasiyi iyi yönde dönüştürebileceğine inanıyor. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin yarısı da bu konuda iyimser olduklarını belirtiyor.

“Dijital teknolojinin direkt demokrasiye imkan sağladığını düşünürsek, ülkemde seçilenlere sunulan gücün azaltılması düşünülebilir böylelikle ben de ülkemin nasıl yönetildiğiyle ilgili daha fazla direkt söz hakkına sahip olabilirim.” diyenlerin oranı global ortalamada ve Türkiye’de %54 olarak araştırmamızda görülüyor.
Dijital teknolojilerin ülke yönetiminde vatandaşlara daha direkt söz hakkı tanıyabileceği konusunda kamuoyunun yarısı hem fikir.

Serbest Ticarete global kamuoyunun çoğunluğu sıcak bakıyor

Araştırmaya katılan bireylerin %81’i serbest ticareti destekliyor ve “serbest ticaret ülkemin ekonomisi için yararlıdır.” Diyor. Araştırmaya Türkiye’den katılanların %80’i de bunu onaylıyor. Serbest ticarete en çok onay veren ülkeler ise Meksika (%93), Çin (%92) ve Birleşik Krallık (%91). Serbest ticareti en az onaylayan ülke ise %57 ile Fransa.

Detaylı araştırma raporunu incelemek isterseniz buraya tıklayın.

Kasım 27, 2019

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın